Víkendová lyžovačka na Slovensku. Bez cestovního pojištění se může pěkně prodražit

12.01.2015

Pokud Češi vyráží lyžovat do Tater, na cestovní pojištění velmi často zapomínají. Chyba. I na Slovensku číhají různá rizika a při provozování zimních sportů to platí dvojnásob. A spoléhat se na evropský průkaz pojištěnce, není ta nejšťastnější volba, jelikož nemusí všechny potřebné náklady pokrýt. Taková zlomená noha na dovolené může stát skoro stejně jako celý zájezd.

Víkendová lyžovačka na Slovensku. Bez cestovního pojištění se může pěkně prodražit
Dopřejte si klidnou dovolenou s cestovním pojištěním od Srovnátora. | Foto: Fotolia.com

Podle statistik České asociace pojišťoven (ČAP) hlásí v posledních letech pojistnou událost související s léčebnými výlohami a úrazem v zahraničí téměř 70 tisíc českých turistů. „Výjimkou nejsou ani případy, u kterých škoda dosahuje výše několika milionů korun. Náklady na sjednání cestovního pojištění se přitom pohybují v řádech desítek korun denně, což je ve srovnání s náklady na cestu a pobyt nepatrné navýšení, které za ten pocit klidu určitě stojí“, říká Marcela Kotyrová, manažerka komunikace a vzdělávání ČAP.

Cestovní pojištění na lyže se vyplatí

Více či méně závažný úraz na lyžích může potkat každého z nás. A návštěva lékaře na Slovensku není nejlevnější záležitost. Náklady na ošetření zlomené nohy s čtyřdenní hospitalizací vyjde přibližně na 16.250 korun. A kolik utratíte za cestovní pojištění?

Cena pojištění pro jednu osobu na sedm dní na Slovensku

Pojišťovna Produkt Léčebné výlohy Celková cena Rozsah pojištění
AXA ASSISTANCE Reference 1.500.000 Kč 77 Kč Základní
Wüstenrot pojišťovna Cestovatel I. 3.000.000 Kč 91 Kč
Wüstenrot pojišťovna Cestovatel II. 3.000.000 Kč 147 Kč Rozšířený
AXA ASSISTANCE Komfort 2.500.000 Kč 147 Kč

Základní balíček pojištění zahrnuje asistenční službu, rekreační a zimní sporty. S rozšířeným balíčkem získáte navíc pojištění zavazadel a odpovědnost za škodu.

Jak postupovat při hlášení pojistné události na dovolené

  1. V každém případě mějte při sobě kartičku s číslem na asistenční službu. Ta Vám poskytne pomoc 24 hodin denně a vždy se domluvíte v českém jazyce, ať už jste kdekoliv.
  2. Potřebujete-li lékařské ošetření, kontaktujte asistenční službu, která Vám zprostředkuje návštěvu v nejbližším smluvním zdravotnickém zařízení. Veškeré platby za ošetření a lékařské zprávy si pečlivě uschovejte.
  3. Dojde-li k úrazu cizím zaviněním, zjistěte si informace o tom, kdo Vám zranění způsobil (jméno, příjmení, datum narození, bydliště, telefon, pojišťovnu a číslo pojistné smlouvy). Nehodu ohlaste policii.
  4. Pojistnou událost nahlaste pojišťovně co nejdříve po svém návratu co České republiky. Pečlivě vyplňte formulář hlášení pojistné události. S pomocí při vyplnění se můžete obránit na svou pojišťovnu.
  5. K formuláři přiložte veškeré doklady, jako zprávy o ošetření úrazu nebo nemoci, účty za léky, zdravotnický materiál a ošetření.
  6. Jestliže se jedná o úraz, přesně popište, jak k němu došlo a co bylo jeho příčinou. Příslušná část formuláře musí být doplněna o výpověď lékaře.
  7. Vznikne-li škoda na majetku, přiložte policejní protokol, výpověď svědků a fotodokumentaci.

Zdroj: Česká asociace pojišťoven

Hledat na webu Srovnátor.cz