Mobilní telefony stále odvádí pozornost českých řidičů

25.11.2019

Mobilní telefony, sociální sítě a vůbec celý online svět, který můžeme mít po pár kliknutích v mobilu, nás pohlcují čím dál více. V dnešní době je moderní být neustále dostupný, proto mnoho lidí neváhá používat telefon i při řízení. Pokuta, která za tento přestupek hrozí, není tak vysoká jako daň, kterou za něj můžete zaplatit – vlastní život nebo život blízké osoby.

Mobilní telefony stále odvádí pozornost českých řidičů

Nehody z nepozornosti

Používání telefonu za jízdy je jednou z nejčastějších chyb řidičů, která může mít závažné následky. Nevěnování se řízení vozidla, pod čímž si můžeme představit hlavně koukání do mobilu, je nejčetnější příčinou dopravních nehod. V roce 2018 zavinil tento prohřešek 17 266 dopravních nehod z celkového počtu 104 764 (tedy 16,5 %), v roce 2017 to bylo 16 901 dopravních nehod z celkových 103 821 (tedy 16,3 %).

Průzkumy a fakta

Fakt, že si čeští řidiči se zákazem držení telefonu za jízdy příliš hlavu nelámou, dokládají i výsledky průzkumů a analýz České asociace pojišťoven, České kanceláře pojistitelů a společnosti STEM/MARK:

  • Používání telefonu za jízdy je třetím nejčastějším přestupkem.
  • Na českých silnicích vznikne ročně až 10 000 škod z povinného ručení, jejichž příčinou je používání telefonu při řízení. Škody dosahují až 550 milionů korun.
  • Telefon za volantem stojí za každou 14. škodou z povinného ručení.
  • Ženy bourají s telefonem v ruce dvakrát častěji než muži, a to i přesto, že ho za jízdy používají méně často než muži.
  • Řidiči používají telefon za volantem nejčastěji k telefonování (65 % mužů, 50 % žen), často také k psaní SMS (35 % mužů, 26 % žen), méně často k focení (20 % mužů, 11 % žen) a sledování sociálních sítí (10 % mužů, 7 % žen).
  • Větší sklon k používání telefonu za jízdy mají řidiči s vysokoškolským vzděláním a vyššími příjmy, kteří svůj prohřešek omlouvají pracovními povinnostmi.

Odvracíme myšlenky i zrak

Co je na používání telefonu za jízdy nebezpečného, si většina řidičů sice uvědomuje, ale příliš nerespektuje. Telefonování omezuje naše zrakové i akustické vnímání a zhoršuje naši schopnost rychlého řešení dopravních situací.

Mnohem horší jsou ale SMS zprávy, chaty a jiné činnosti, které nás zaměstnávají i vizuálně. I během krátkého ohlédnutí ujedeme desítky metrů, během kterých nemáme nad vozidlem prakticky žádnou kontrolu. Při rychlosti 130 km/h ujede vozidlo za 1 sekundu 36 metrů, za 5 sekund potom 180 metrů, tedy dost na to, aby na silnici došlo k nějaké nenadálé situaci.

Spočítejte si rychle povinné ručení


Odesláním formuláře tlačítkem Zobrazit 10 nabídek souhlasíte se zpracováním Vámi zadaných osobních údajů – Informace o zpracování osobních údajů

Sankce nejsou dostatečné

Podle zákona o provozu na pozemních komunikacích nesmí řidič při jízdě vozidlem držet v ruce nebo jiným způsobem telefonní přístroj nebo jiné hovorové nebo záznamové zařízení. Pokud tento zákaz poruší, hrozí mu na místě pokuta do 1 000 Kč a udělení dvou trestných bodů. Na Slovensku hrozí pokuta až trojnásobná, v jiných evropských zemích může být finanční postih za používání telefonu za jízdy dokonce ještě vyšší. Otázkou zůstává, zda by vyšší trest přiměl české řidiče k zodpovědnějšímu chování.

Hledat na webu Srovnátor.cz