Muži a ženy za volantem

26.01.2018

Ženy za volantem jsou často terčem jízlivých poznámek mužů-řidičů. Důvodem je jejich styl jízdy, který muže dohání k šílenství – přílišná opatrnost při předjíždění, zdlouhavé parkování, přehnaně dlouhé čekání na křižovatkách či nepředvídatelné chování v nenadálých situacích. Jakkoli jsou někteří muži přesvědčeni, že ženy jsou horšími řidiči, nebo snad dokonce za volant nepatří, statistiky připisují ženám bezpečnější styl jízdy a daleko menší počet zaviněných dopravních nehod.

Muži a ženy za volantem

Rozdílná povaha mužů a žen

Rozdílný styl řízení vozidla u mužů a žen vyplývá z jejich odlišné povahy a rozdílů v myšlení.

Muži, kteří si vztah k motorismu a technice pěstují již od dětství, jsou bezpochyby technicky lepšími řidiči. Při řízení vozidla těží ze své dobré prostorové orientace (velmi dobře se dokáží orientovat například i ve tmě) a schopnosti rychle reagovat na vzniklé krizové situace. Jejich soutěživost a touha po dobrodružství je však vedou k častějšímu riskování, agresivnější a rychlé, tedy i méně odpovědné jízdě.

Pro ženy jsou naopak charakteristické rozvaha, opatrnost a ohleduplnost, projevující se pomalejší, odpovědnější jízdou. Nepříznivými vlastnostmi žen-řidiček jsou horší odhad vzdálenosti a nesoustředěnost, resp. věnování pozornosti jiným činnostem, než je samotné řízení. Málokdo se zřejmě ubrání myšlence na ženu upravující si svůj zevnějšek ve zpětném zrcátku.

Statistiky hovoří ve prospěch žen

Odhlédneme-li od povahových vlastností jednotlivých pohlaví a necháme-li hovořit pouze čísla, zjistíme, že ženy řídí bezpečněji než muži. Přestože procento dopravních nehod zaviněných ženami mírně roste, ženy trvale způsobují výrazně méně dopravních nehod než muži. V období let 1998 – 2012 zavinily ženy v průměru pouhých 19 % dopravních nehod, zatímco zbylých 81 % připadá mužům.

Co se týká příčiny zaviněných dopravních nehod, u mužů jde často o nepřizpůsobenou jízdu v zatáčkách, za horší viditelnosti a při předjíždění. Ženy v porovnání s muži výrazně často havarují z důvodu špatného vyhodnocení situace na křižovatce. Díky již zmíněné ženské opatrnosti řidičky neporušují tak často dopravní bezpečnostní předpisy a méně často řídí pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek, což nepochybně souvisí s relativně malým počtem dopravních nehod zaviněných ženami.

Dopravní nehody mužů a žen v ČR

Nutno však podotknout, že uvedená statistika nebere v úvahu poměr žen-řidiček a mužů-řidičů, kteří vyrážejí na silnice. Přestože poměr lidí, kteří vlastní řidičský průkaz, je ustálen přibližně na 60 % mužů a 40 % žen, z vlastní zkušenosti jistě každý tuší, že někteří držitelé řidičského průkazu aktivně vůbec neřídí nebo jsou jen tzv. svátečními řidiči, kteří usedají za volant jen párkrát do roka.

Respekt a bezpečnost především

Protože výjimky potvrzují pravidla, i mezi ženami najdeme odvážné a akční řidičky, které s přehledem strčí muže-řidiče do kapsy. A také naopak – ne každý muž-řidič zkušeně zaparkuje a nebojí se předjíždět. Proto bychom se jako řidiči měli na silnicích především respektovat – bez předsudků a bez ohledu na to, zda za volantem druhého vozidla vidíme dlouhé blond vlasy, nebo mužskou siluetu.

Zdroj dat: BESIP, http://www.ibesip.cz/cz/pro-media/129-jak-ridi-zeny-a-muzi