Muži a ženy za volantem

25.01.2018

Ženy za volantem jsou často terčem jízlivých poznámek mužů-řidičů. Důvodem je jejich styl jízdy, který muže dohání k šílenství – přílišná opatrnost při předjíždění, zdlouhavé parkování, přehnaně dlouhé čekání na křižovatkách či nepředvídatelné chování v nenadálých situacích. Jakkoli jsou někteří muži přesvědčeni, že ženy jsou horšími řidiči, nebo snad dokonce za volant nepatří, statistiky připisují ženám bezpečnější styl jízdy a daleko menší počet zaviněných dopravních nehod.

Muži a ženy za volantem

Rozdílná povaha mužů a žen

Rozdílný styl řízení vozidla u mužů a žen vyplývá z jejich odlišné povahy a rozdílů v myšlení.

Muži, kteří si vztah k motorismu a technice pěstují již od dětství, jsou bezpochyby technicky lepšími řidiči. Při řízení vozidla těží ze své dobré prostorové orientace (velmi dobře se dokáží orientovat například i ve tmě) a schopnosti rychle reagovat na vzniklé krizové situace. Jejich soutěživost a touha po dobrodružství je však vedou k častějšímu riskování, agresivnější a rychlé, tedy i méně odpovědné jízdě.

Pro ženy jsou naopak charakteristické rozvaha, opatrnost a ohleduplnost, projevující se pomalejší, odpovědnější jízdou. Nepříznivými vlastnostmi žen-řidiček jsou horší odhad vzdálenosti a nesoustředěnost, resp. věnování pozornosti jiným činnostem, než je samotné řízení. Málokdo se zřejmě ubrání myšlence na ženu upravující si svůj zevnějšek ve zpětném zrcátku.

Statistiky hovoří ve prospěch žen

Odhlédneme-li od povahových vlastností jednotlivých pohlaví a necháme-li hovořit pouze čísla, zjistíme, že ženy řídí bezpečněji než muži. Přestože procento dopravních nehod zaviněných ženami mírně roste, ženy trvale způsobují výrazně méně dopravních nehod než muži. V období let 1998 – 2012 zavinily ženy v průměru pouhých 19 % dopravních nehod, zatímco zbylých 81 % připadá mužům.

Co se týká příčiny zaviněných dopravních nehod, u mužů jde často o nepřizpůsobenou jízdu v zatáčkách, za horší viditelnosti a při předjíždění. Ženy v porovnání s muži výrazně často havarují z důvodu špatného vyhodnocení situace na křižovatce. Díky již zmíněné ženské opatrnosti řidičky neporušují tak často dopravní bezpečnostní předpisy a méně často řídí pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek, což nepochybně souvisí s relativně malým počtem dopravních nehod zaviněných ženami.

Dopravní nehody mužů a žen v ČR

Nutno však podotknout, že uvedená statistika nebere v úvahu poměr žen-řidiček a mužů-řidičů, kteří vyrážejí na silnice. Přestože poměr lidí, kteří vlastní řidičský průkaz, je ustálen přibližně na 60 % mužů a 40 % žen, z vlastní zkušenosti jistě každý tuší, že někteří držitelé řidičského průkazu aktivně vůbec neřídí nebo jsou jen tzv. svátečními řidiči, kteří usedají za volant jen párkrát do roka.

Spočítejte si rychle povinné ručení


Odesláním formuláře tlačítkem Zobrazit 10 nabídek souhlasíte se zpracováním Vámi zadaných osobních údajů – Informace o zpracování osobních údajů

Respekt a bezpečnost především

Protože výjimky potvrzují pravidla, i mezi ženami najdeme odvážné a akční řidičky, které s přehledem strčí muže-řidiče do kapsy. A také naopak – ne každý muž-řidič zkušeně zaparkuje a nebojí se předjíždět. Proto bychom se jako řidiči měli na silnicích především respektovat – bez předsudků a bez ohledu na to, zda za volantem druhého vozidla vidíme dlouhé blond vlasy, nebo mužskou siluetu.

Zdroj dat: BESIP, http://www.ibesip.cz/cz/pro-media/129-jak-ridi-zeny-a-muzi

Hledat na webu Srovnátor.cz