Na italské sjezdovky už jen s pojištěním odpovědnosti

17.01.2022

Na lyžaře v Itálii čeká od 1. 1. 2022 nová povinnost. Italská vláda schválila nový zákon, podle něhož od 1. ledna 2022 musí mít každý lyžař nebo snowboardista na sjezdovce sjednané pojištění odpovědnosti za škody způsobené jiným osobám.

Na italské sjezdovky už jen s pojištěním odpovědnosti

Bez pojištění to raději nezkoušejte

Koncem roku 2021 o této nové povinnosti informovala Česká kancelář pojistitelů. Nový zákon, resp. dekret, tedy vyhlášku s právní silou zákona, schválila italská vláda začátkem loňského roku, v platnost ale vešel až k prvnímu dni letošního roku. Nově tedy bude potřeba mít v kapse nejen peněženku a skipas, ale také potvrzení o platném pojištění a to v anglickém znění pro případnou kontrolu ze strany policie. Za porušení této povinnosti pak hrozí odebrání skipasu a pokuta až do výše 150 eur.

Lyžování v Itálii

Nových nařízení je ale více

To ale není jediná novinka, kterou zmíněný dekret pro lyžaře přináší. Nová je také povinnost nosit helmu pro děti mladší 18 let, nejde už tedy jen o doporučení, jak tomu bylo doposud.

Určitě nepotěší ani nutnost zapomenout na oblíbené Bombardino pro zahřátí během lyžování. Zákon totiž také výslovně zakazuje lyžování nebo jízdu na snowboardu po požití alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek. Zatímco dosud byla konzumace alkoholu přitěžující okolností pouze v případě incidentu na sjezdovce, nyní se jedná o porušení zákona a je nutné počítat s pokutou až do výše 1000 eur.

Nicméně nejen tato, ale i další nová nařízení vychází z již mnoho let platného oficiálního doporučení FIS, Mezinárodní lyžařské asociace, o pravidlech bezpečného chování na sjezdovkách. Přesné znění dekretu je k nahlédnutí zde.

Dítě s helmou na lyžích

Zapomněli jste? Nevadí.

Zákon ale myslí i na ty, kteří zapomněli nebo nestihli uzavřít pojištění ještě před cestou na italské svahy. Provozovatelé vleků totiž musí nabízet pojištění odpovědnosti i přímo na místě. Přesto je určitě lepší nenechávat nic náhodě a pojištění sjednat před odjezdem do Itálie. Není už žádnou novinkou, že v zahraničí jsou lidé ochotni vzniklou škodu vymáhat i soudní cestou. Protože se především částky za újmu na zdraví mohou vyšplhat i opravdu velmi vysoko, je na místě zvážit při sjednávání pojistky výši pojistného plnění a to nejlépe v limitech 10 – 20 milionů Kč.

Podpis pojištění

Jak si sjednat pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti je možné sjednat samostatně nebo ho mít také jako součást pojištění majetku nebo cestovního pojištění. V takovém případě ale pojištění odpovědnosti platí jen po dobu platnosti pojištění cestovního. Je tedy vhodné sjednat pojištění samostatně. Tato tzv. pojistka na blbost se totiž nevyplatí jen na italských svazích. Poslouží především v běžném životě a to v situacích, kdy je způsobena škoda někomu jinému buď přímo pojištěnou osobou, nebo jejími dětmi, případně zvířetem, za která pojištěná osoba zodpovídá.

Nejčastěji kladené otázky – FAQ

Pojištění odpovědnosti vám pomůže krýt škody, které neúmyslně způsobíte třetí osobě a to ve svém běžném životě. Vztahuje se zpravidla také na škody způsobené členy rodiny, vašimi dětmi nebo zvířaty, za které máte zodpovědnost.

Pojištění kryje škody způsobené na zdraví, majetku (movitém i nemovitém), ušlý zisk a z části může krýt i náklady na soudní řízení. Výše limitu pojistného plnění se zpravidla pohybuje v částkách od 1,5 milionu až po 20 milionů.

Vzniklou škodní událost je potřeba nahlásit své pojišťovně. Je-li to možné, následky škody pro pojišťovnu zdokumentujte (foto, video, písemný záznam sepsaný s poškozeným, včetně jeho kontaktu).

Nikoliv, k tomu slouží povinné ručení, tedy pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

Pojištění platí zpravidla po celé Evropě. Pozor si dejte u levných pojištění, která mohou platit pouze na území ČR. Pojistku lze rozšířit i na platnost v rámci celého světa.
Autor Tomáš Minařík

Tomáš Minařík

Tomáš je odborník, který se věnuje ochraně vašeho domova, auta a cenností. S osobním přístupem a odbornými znalostmi vás provede světem pojištění občanského majetku, aby vaše cenné věci byly vždy v bezpečí. Jeho expertíza a závazek k detailu zajišťují, že najdete pojištění, které přesně odpovídá vašim potřebám.

Hledat na webu Srovnátor.cz