Nebezpečí poškození nemovitosti při bouřce

19.09.2017

Bouřka dokáže během chvíle způsobit značné škody na majetku. Největší riziko představují blesky a elektrické výboje, které při bouřce vznikají a které mohou v nejhorším případě způsobit požár. Je-li bouřka navíc doprovázena velmi silným větrem, přívalovými dešti nebo krupobitím, riziko poškození majetku se zvyšuje. Doma se před bouřkou obvykle cítíme relativně v bezpečí. Jaká rizika našim domovům hrozí a jak je můžeme minimalizovat?

Nebezpečí poškození nemovitosti při bouřce

Přímý úder blesku

Riziko:

Udeří-li blesk do vaší nemovitosti, může dojít ke vzniku požáru.

Ochrana:

Jako vnější ochrana nemovitosti před přímým úderem blesku a před následným vznikem požáru slouží hromosvod. Ten, pokud ho blesk zasáhne, svede bleskový proud do země, kde dojde k jeho bezpečné neutralizaci.

V domě opatřeném hromosvodem se můžete při bouřce cítit v bezpečí. Samozřejmě pouze za předpokladu, že je hromosvod udržován v provozuschopném stavu a prochází pravidelnými revizemi. Pokud by hromosvod nefungoval správně, může představovat pro obyvatele domu větší riziko, než kdyby dům nebyl hromosvodem vůbec opatřen. Pravidelnou revizi hromosvodu byste měli svěřit licencovanému reviznímu technikovi. U běžných objektů se revize hromosvodu provádí každých 5 let.

Přepětí v síti (nepřímý úder blesku)

Riziko:

Úder blesku, ke kterému dojde v širším okolí vaší nemovitosti, může způsobit zakolísání napětí a skrz elektrickou síť může dojít k poškození elektroniky a elektrospotřebičů ve vašem domě. Při úderu blesku dochází v rozvodné síti k přepětí, což ohrožuje všechna zařízení zapojená do zásuvek.

Nejohroženější jsou spotřebiče se slaboproudými obvody (počítače, monitory, TV přijímače), poškození však hrozí i ostatním elektrickým spotřebičům (pračky, mikrovlnné trouby a další kuchyňské spotřebiče). Některé škody lze opravit, mnohdy se ale jedná o totální škodu.

Ochrana:

Elektroniku mohou ochránit přepěťové ochrany. Ty chrání elektrický obvod jak před výboji blesku, tak před jinými prudkými výkyvy napětí v elektrické síti. Předpokladem správného fungování přepěťové ochrany je opět správná instalace tohoto zařízení, kterou byste měli svěřit odborníkovi.

Nemáte-li nainstalované přepěťové ochrany, chraňte vaši elektroniku alespoň tím, že před bouřkou vytáhnete elektrospotřebiče ze zásuvky. Odpojení všech přístrojů může být v dnešní době poměrně limitující, snažte se však odpojit všechny spotřebiče, které nemusíte mít během bouřky nutně zapojené.

Kryje tato rizika pojištění?

Pojišťovny riziko vzniku škod při bouřce uvažují a v základních variantách pojištění nemovitosti a domácnosti nabízejí krytí škod způsobených přímým úderem blesku. Pojištění pokryje i další škody způsobené doprovodnými jevy při bouřce, jako jsou vichřice nebo krupobití. Při sjednávání pojištění domácnosti si však ověřte, zda zahrnuje krytí škody i v případě přepětí v síti. Vzhledem k tomu, jakým množstvím elektrospotřebičů jsou dnes domácnosti vybaveny, může být i toto pojištění velmi užitečné.

Hledat na webu Srovnátor.cz