Sjednání majetkového pojištění – na co si dát pozor?

02.08.2021

Koupě nového domu, bytu či vybavení do domácnosti. S pořízením nového a útulnějšího bydlení přichází otázka, jak si ušetřit nemalé náklady v případě nečekané katastrofy, ať už jde o živelní pohromy – vichr, kroupy či požár – ale i škody na majetku, které mohou nastat přepětím či podpětím, havárií rozvodů nebo krádeží. Jedinou logickou možností se jeví zřídit si majetkové pojištění. Jak se ale ve velké nabídce pojištění zorientovat? Na co si dát pozor a jak porozumět řeči pojištění? V následujících řádcích přinášíme rady, na co se zeptat čí jaké jsou nejčastější výluky.

Sjednání majetkového pojištění – na co si dát pozor?

Rozdíl mezi nemovitostí a domácností

Nejčastějším omylem je domněnka, že pojištění nemovitosti se sjednává pro domy a pojištění domácnosti pro byty. Nikoliv – oba typy ochrany je možné sjednat pro oba druhy nemovitostí. Znamená to tedy, že i pro klasické byty je dostupné pojištění nemovitosti.

Pojištění nemovitosti je takové pojištění, které kryje škody způsobené na stavebních součástech, kterými jsou podlahy, sádrokartonové stropy, střecha, obklady, ale i radiátory a kotel – jednoduše vše, co je se stavbou pevně spojené.

Pojištění domácnosti si můžeme představit tak, že když domácnost otočíme vzhůru nohama, vše, co vypadne, patří do pojištění domácnosti – jsou to tedy movité věci, můžeme je libovolně přemístit např. nábytek, elektrospotřebiče, nádobí.

Nastavení správné pojistné částky

Pojištění nemovitosti by mělo být nastavené na takovou částku, aby jej bylo možné postavit znovu na stejném místě a v aktuálním čase. Pojistná částka se tedy často liší od tržní ceny. V případě podhodnoceného majetku by pojišťovna uplatňovala tzv. podpojištění. V případě podpojištění je pojišťovna oprávněna vám snížit pojistné plnění ve stejném poměru, v jakém je výše pojistné částky ke skutečné výši pojistné hodnoty pojištěného majetku. Pojistitel uplatní podpojištění, pokud je pojistná částka nižší o více jak 20 % než částka odpovídající pojistné hodnotě pojištěné věci bezprostředně před pojistnou událostí.

V překladu to znamená, že když máte nemovitost pojištěnou na 1 mil. Kč ale její hodnota v době pojistné události bude 2 mil. Kč, vznikne škoda v hodnotě 500 tis. Kč, pojišťovna v tomto případě vyplatí 250 tis. Kč. Je to logické. Z 1 mil. Kč bylo placeno pojistné. O polovinu nižší, než mělo být, úměrně nižší bude i plnění.

Domácnost

V opačném případě může nastat tzv. přepojištění. Tedy situace, kdy je pojistné vyšší, než by odpovídalo reálné ceně pojištěné věci. Pojišťovna však nepostupuje obdobně jako u podpojištění, ale plnění bude odpovídat pouze skutečné ceně pojištěného majetku. V praxi to znamená, že když máte domácnost pojištěnou na 500 tis. Kč a při pojistné události se zjistí, že hodnota majetku dosahovala pouze 300 tis. Kč, pojišťovna vyplatí právě maximálně 300 tis. Kč.

Pojištění aktualizujte

Za pět let se toho změní hodně, narodí se vám potomek a pořídíte spoustu nových věcí do domácnosti. Stejně tak by se měla měnit i vaše pojistka. S nárůstem majetku si proto nechte pojistnou částku navýšit, aby odpovídala reálné hodnotě. Netýká se to ale jenom domácnosti i pojištění nemovitosti by se mělo pravidelně aktualizovat. Jednak rekonstrukce nebo přístavby zvyšují hodnotu majetku, ale i vlivem ekonomiky roste cena nemovitostí nahoru. Jednou za 5 let se proto doporučuje pojištění přepočítat, aby bylo stále aktuální.

Podpis smlouvy

Co vám pojišťovna nezaplatí

Mezi nejčastější výluky z pojištění patří:

 • škoda vzniklá úmyslným jednáním nebo hrubou nedbalostí pojištěného
 • škoda vzniklá jednáním člena domácnosti
 • škoda vzniklá po požití alkoholu, drog
 • na věci převzaté např. do opravy
 • škoda vzniklá v důsledku válečných událostí jakéhokoliv druhu a v důsledku vnitřních nepokojů
 • peníze v hotovosti, jízdenky, letenky
 • věci zvláštní hodnoty (lze připojistit do určité výše)
 • věci podnájemníků
 • zvířata chovaná k výdělečným účelům (lze pojistit v rámci podnikatelského pojištění)
 • směnky, plány a projekty
 • věci sloužící k výdělečné činnosti (lze pojistit v rámci podnikatelského pojištění)
Autor Tomáš Minařík

Tomáš Minařík

Tomáš je odborník, který se věnuje ochraně vašeho domova, auta a cenností. S osobním přístupem a odbornými znalostmi vás provede světem pojištění občanského majetku, aby vaše cenné věci byly vždy v bezpečí. Jeho expertíza a závazek k detailu zajišťují, že najdete pojištění, které přesně odpovídá vašim potřebám.

Hledat na webu Srovnátor.cz