Nejnebezpečnější silnice v ČR

19.09.2018

Nejnovější statistiky ukazují, že na řadě míst v České republice dochází v oblasti bezpečnosti cestování na pozemních komunikacích ke zlepšení. Data za roky 2014-2016 sesbíraná
z českých dálnic a silnic I. třídy ukazují, že nejvíce bezpečné jsou dálnice. Se započtením hustoty provozu je zde několikanásobně menší pravděpodobnost nehody než na silnicích I. třídy. Které úseky tedy představují pro posádky vozidel nejvyšší riziko?

Nejnebezpečnější silnice v ČR

Kde se nejvíc bourá…

Jako nejvíce nebezpečný byl vyhodnocen úsek silnice I/11 mezi Žamberkem, Jablonném nad Orlicí a Červenou Vodou v Pardubickém kraji. Důvodem je absence značek upozorňující na prudkou pravotočivou zatáčku ze směru z Červené Vody do Žamberka, byť z druhé strany potřebné značky umístěny jsou.

K největšímu zhoršení v počtu dopravních nehod od posledního měření pak došlo na křižovatce silnic I/23 a I/38 u Markvartic na Vysočině.

Mezi další rizikové úseky dále patří silnice I/16 u Mladé Boleslavi, I/17 u Čáslavi, I/60 v Olomouckém kraji vedoucí od města Jeseník až k česko-polské hranici nebo úsek I/50 před Uherským Hradištěm. Pozor by si řidiči měli dát i na úseku silnice I/13 vedoucí od Dětřichova až k česko-polské hranici v Severních Čechách, na silnici I/14 vedoucí z Náchoda do Trutnova a také na silnici I/46 v úseku vedoucího od Moravského Berouna směrem na Opavu.

Mezi dálnicemi je potom hodnocen jako nebezpečný úsek D7 u Chomutova.

Spočítejte si rychle povinné ručení


Odesláním formuláře tlačítkem Zobrazit 10 nabídek souhlasíte se zpracováním Vámi zadaných osobních údajů – Informace o zpracování osobních údajů

…a proč?

Mezi bezpečné silnice obecně patří ty, které mají oba jízdní směry oddělené svodidly. Nejbližší okolí silnic by potom v tom nejlepším případě mělo být prázdné a ploché. Naopak nebezpečné jsou ty úseky, na kterých se můžeme setkat s následujícím:

  • pevné překážky podél krajnice (stromy, mostky, sloupy, billboardy)
  • špatně postavené křižovatky (nedostatečný výhled, chybné značení)
  • chybějící krajnice a vodorovné značení
  • málo široké silnice
  • neexistující prostor pro chodce a cyklisty
  • náhlé změny trasy (prudká zatáčka, stoupání nebo klesání)
Nebezpečné silnice

Dopravní experti v této souvislosti odhadují, že nebezpečné křižovatky a špatně řešené silnice mohou být příčinou vzniku až 30% všech nehod. Podle nich by měly být silnice navrhovány tak, aby řidiče spíše naváděly a nebyly matoucí, dopravní značení je potom musí včas upozornit, že hrozí nebezpečí a je třeba zpozornět. Pokud už dojde k tomu, že řidič nezvládne řízení a vyjede mimo vozovku, měl by mít rovnou a hladkou cestu bez překážek v podobě stromů či reklamních poutačů.

Mapování “silnic smrti” je potom jednou z možností, jak eliminovat rizika nehod v daných místech třeba jejich rekonstrukcí nebo upravením dopravního značení.

Riziková mapa ČR za roky 2014-2016 převzata z www.uamk.cz.

Hledat na webu Srovnátor.cz