Jak bránit dům proti sněhu

27.12.2018

Sesuv sněhu po střešní krytině je jedním z problémů, který trápí většinu majitelů domu po celou zimní sezónu. Během několika málo dní napadne vrstva sněhu, která se při nejbližší oblevě s rachotem sesune na zem. V lepším případě poškodí “jen” střechu, okap nebo parkující auto, v tom horším pak může zranit i náhodné kolemjdoucí nebo obyvatele domu při odklízení sněhu. Dnes už se podobným neštěstím dá předcházet volbou vhodného protisněhového systému.

Jak bránit dům proti sněhu

Letošní zima zatím se sněhovou nadílkou dost otálí. Může se ale stát, že najednou během dne napadne až 30 centimetrů sněhu, na horách dokonce až jeden metr. Maximální sněhová pokrývka pak ve městech může napadnout až do výše 75 centimetrů, ve vyšších oblastech i pěti metrů. Takto napadaný sníh svou tíhou působí mnohdy na střechách velké škody. Nánosy sněhu je tedy potřeba průběžně odstraňovat.

Nejlepší je prevence

Na problém se sněhem je samozřejmě potřeba myslet už při projektování stavby. Zhotovitel projektu by měl navrhnout takové protisněhové opatření, které odpovídá dané oblasti. Důležité je vybrat správnou krytinu, zvolit sklon střechy a její celkové řešení.
Hlavně na horách by majitelé domů měli dát přednost hladké krytině, která zabrání tomu, aby se na ní držel sníh. V oblastech, kde lze očekávat opravdu hodně sněhové pokrývky, se doporučuje instalovat na střechy sněhové zábrany, které se umístí nad okapovou část, vchod a balkony. Další variantou jsou potom ocelové rozrážeče, které se zabudují na celou plochu střechy. Při instalaci se vždy poraďte s odborníky. Ti nejlépe posoudí stav vaší střechy a zvolí vhodná opatření.
Okapy pak před rampouchy ochráníte tak, že jednoduše zvolíte takové, které se dají před zimou odmontovat. Tím eliminujete riziko, že je poškodí zmrzlá voda nebo sjíždějící sníh.

Kontrola střechy

V případě, že sněhové zábrany nemáte nainstalovány, je nutné střechu pravidelně kontrolovat a sníh z ní odstraňovat ručně pomocí hrabla. Vždy byste ale měli pracovat ve dvojici kvůli bezpečnosti, sníh shazovat rovnoměrně a ne na stejné místo.
Volte hrabla plastová nebo hliníková s ocelovým okrajem, která jsou lehká a dokážou si poradit i s namrzlými plochami.
Pořídit se dnes dá i hrablo elektrické, kdy je sníh odhazován rychle rotujícím lištovým bubínkem poháněným elektromotorem. Je lehké a skladné, jeho nevýhodou ale je, že si neporadí s ušlapaným a umrzlým sněhem.

Jak bránit dům proti sněhu

Majitelé domů často z finančních důvodů ochranu zdraví a majetku neřeší a podceňují. Nejlepší ochranou je střecha z kvalitního materiálu a s vhodnými protisněhovými opatřeními. Za spadlý sníh ze střechy nese zodpovědnost vždy majitel domu. Ten má zákonnou povinnost pečovat o svůj majetek tak, aby neohrozil zdraví či bezpečnost někoho jiného. Samozřejmostí je uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající z vlastnictví nemovitosti.

Hledat na webu Srovnátor.cz