Defenzivní jízda a proč je na silnici důležitá?

17.07.2018

Pojem defenzivní jízda a vše, co se pod ním skrývá má na svědomí američan Harold Smith, který v roce 1952 založil první profesionální společnost orientovanou na školení řidičů. Podle Harolda Smithe je většina nehod způsobena špatnými návyky řidičů, které lze preventivním školením a nácvikem eliminovat. Miliony řidičů z celého světa těží ze školícího programu společnosti Harolda Smithe. V současnosti jsou řidičům poskytovány e-learningové kurzy v desítkách jazykových mutacích a jejich součástí je i bodovací systém, analýza předvídání potenciálních rizik apod.

Defenzivní jízda a proč je na silnici důležitá?

Co je to defenzivní jízda

Pojem defenzivní vychází z anglického slova “defensive” = “obranná”. Obranná jízda ve smyslu prevence před kolizí: předvídání, kontroly okolí a plnému věnování se řízení. Jeho motivací je záchrana životů lidí na silnicích. Koncept defenzivní jízdy je sérií vzájemně propojených technik, který pomáhá řidičům vidět, přemýšlet a chovat se specifickým způsobem v různých prostředích s různými výzvami nezávisle na to, jaký vůz na jaké silnici aktuálně řídí.

Smith definoval 5 zásadních pravidel defenzivní jízdy:

 1. Předvídat – nesledovat pouze vozidlo jedoucí před vámi, snažit se pochopit dopravní situaci a předvídat možné reakce řidičů 15 vteřin dopředu.
 2. Používat periferní vidění – kontrolovat široký prostor kolem vozu.
 3. Hýbat očima – nesoustředit se jen na jeden bod před vámi.
 4. Kontrolovat okolí na silnici (v zrcátkách) – pravidelně kontrolovat zpětná zrcátka, před otevřením dveří nejprve zkontrolovat situaci v zrcátku.
 5. Být nepřehlédnutelný – denní svícení, využívat výstražná světla v případě nestandardní situace, která to vyžaduje, používat směrovky apod.

Spočítejte si rychle povinné ručení


Odesláním formuláře tlačítkem Zobrazit 10 nabídek souhlasíte se zpracováním Vámi zadaných osobních údajů – Informace o zpracování osobních údajů

Český BESIP definuje 6 základních bodů defenzivní jízdy:

 1. Buďte ostražití – řídit bez emocí, čilí, ne pod vlivem alkoholu, omamných látek či jiných léků, které mohou mít vliv na vnímání.
 2. Řiďte se dopravními předpisy – dodržovat bezpečnou vzdálenost, nikam nespěchat, přizpůsobovat rychlost viditelnosti a stavu vozovky.
 3. Průjezd křižovatkou – nesnažit se chytit zelenou na poslední chvíli, při intenzivním brzdění kontrolovat dění za vozidlem, sledovat značky i přesto, že jsou semafory v provozu.
 4. Předjíždění – před předjížděním se přesvědčit, že je cesta volná ( vedle vozidla i před ním) a předjíždět jen na přehledných úsecích.
 5. Permanentně kontrolovat okolí – ostatní řidiči mohou náhle změnit směr jízdy, z pole a lesa může do vozovky nečekaně vběhnout zvěř.
 6. Vozidlo musí být v dobrém technickém stavu – doplňovat kapaliny, měnit gumičky stěračů, kontrolovat brzdy apod.

Řidič by měl sledovat dopravní značení i na křižovatce s funkčními semafory

Poslední statistické ukazatele potvrzují teorii Harolda Smithe z 50. let minulého století. Velká většina nehod je zaviněna chybou řidiče, které šlo předejít.

Nejčastější příčina nehod v roce 2017:

Pořadí Příčina nehody Počet nehod
1. Řidič se plně nevěnoval řízení vozidla 16901
2. Nesprávné couvání nebo otáčení 9021
3. Nedodržení bezpečné vzdálenosti za vozidlem 8108
4. Jiný druh nesprávné jízdy 7830
5. Nepřizpůsobení rychlosti jízdy stavu vozovky 6741
6. Nezvládnutí řízení vozidla 4774
7. Nedání přednosti v jízdě 4176
8. Vyhýbání bez dostatečného bočního odstupu 3990
9. Nepřizpůsobení rychlosti dopravně-technickému stavu vozovky 3972
10. Vjetí do protisměru 2738
Hledat na webu Srovnátor.cz