Povodeň a záplava v pojištění majetku

06.08.2021

Přívalové deště, vichr, silné bouřky a kroupy – počasí, které může poničit nebo úplně zničit naše domovy. Do našich domovů vkládáme nemalé finanční prostředky, proto je důležité zajistit si kvalitní pojištění, aby nás případné škody nestály ranec. Dnešní článek vás provede rizikem povodně a záplavy. Pokud jste si dodnes mysleli, že jde o jeden a ten samý pojem, není tomu tak a je dobré těmto termínům porozumět.

Povodeň a záplava v pojištění majetku

Co je povodeň?

Povodní se rozumí zaplavení vodou způsobenou zvýšenou hladinou vodních toků. Pokud se vaše nemovitost nachází v blízkosti potoka, řeky či rybníka, je při větších deštích riziko, že voda z těchto toků přeteče a váš dům zaplaví. Povodeň může být způsobena i jinak než přírodními jevy, zejména poruchou vodního díla (stavba, která slouží k zadržování vod, např. přehrady, hráze), které může vést až k jeho protržení.

Co je záplava?

Záplavou je voda, která po určitou dobu stojí nebo proudí v určitém míste. Způsobená je nedostatečným odtokem povrchových vod následkem atmosférických srážek. V praxi to znamená, že kanalizace nestíhá nabírat a odvádět vodu či okolní pole a louky nestačí vodu dostatečně rychle vsáknout, pak dochází k tomu, že se příval vody hrne ulicí a teče do vašich garáží a sklepů.

Povodňové zóny

Pojišťovny rozlišují tzv. povodňové zóny, které určují, jaká je pravděpodobnost vzniku povodně. Mimo jiné se podle nich určují ceny pojištění, některá místa v povodňových zónách jsou dokonce nepojistitelná nebo jsou pojištěna s přirážkou.

  • Povodňová zóna 1 – tzv. zanedbatelné riziko povodně, povodeň se v těchto místech nemá šanci projevit.
  • Povodňová zóna 2 – nízké riziko povodně, povodeň v této oblasti nastává zřídkakdy, ve druhé povodňové zóně většinou cena zůstává bez přirážky.
  • Povodňová zóna 3 – střední riziko povodně, povodeň v těchto místech už několíkrát udeřila avšak pojistit se lze.
  • Povodňová zóna 4 – vysoké riziko povodně, vaše nemovitost a domácnost je na toto riziko nepojistitelná.

V některých pojišťovnách lze pojistit všechna povodňová pásma. Avšak u třetí a čtvrté zóny je potřeba doložit informace o tom, že se domácnost nachází ve vyšším patře nebo že je dům postaven na vyvýšeném místě. Často pomůže i informace o vybudovaných protipovodňových zábranách či stavebních úpravách na nemovitosti, které by případné škody zmírnily.

Záplava

Jak postupovat v případě škody?

  1. Vzniklou škodu zdokumentujte – fotografie poškozených věcí, videozáznam z místa škody, to vše pomůže urychlit vyřízení pojistné události.
  2. Zabraňte zvětšování škody – místo škody zabezpečte jak jen to je možné. Pojišťovna je navíc povinna vám poskytnout tzv. zachraňovací náklady, což jsou účelně vynaložené náklady na zmírnění následků a na odklízení poškozeného majetku z hygienických, ekologických či bezpečnostních důvodů.
  3. Škodu nahlašte pojišťovně – hned, jak to bude možné, kontaktujte pojišťovnu. V případě neodůvodněného pozdního nahlášení by pojištovna nemusela plnit v plné výši.
  4. Připravte si podklady – sepište seznam poškozených věcí. Přehledný seznam najdete na stránkách vaší pojišťovny.
  5. S opravami počkejte – pokud je to možné, počkejte s opravou či odstraňováním zbytků poškozených věcí až po příjezdu likvidátora.

Aktualizujte své pojištění

Pozor si dejte na to, aby vaše pojistka byla stále aktuální. Vyhnete se tak postihu při podpojištění a budete mít vždy jistotu plné výše plnění při pojistné události. V případě podpojištění je pojišťovna totiž oprávněna vám snížit pojistné plnění a to již při částce o 20 % nižší, než je částka odpovídající pojistné hodnotě. Pojistné plnění by pak bylo úměrně nižší zaplacenému pojistnému a vám by plnění od pojišťovny nemuselo pokrýt vzniklou škodu.

Hledat na webu Srovnátor.cz