Pojištění vozidel s ukrajinskou registrační značkou na území ČR a SR

15.03.2022

S ohledem na aktuální situaci na Ukrajině se na českých a slovenských silnicích častěji pohybují vozidla s ukrajinskou registrační značkou. Tím také stoupá pravděpodobnost, že se společně s UA vozidlem stanete účastníky dopravní nehody. V následujících řádcích se dozvíte, jak v takovém případě postupovat.

Pojištění vozidel s ukrajinskou registrační značkou na území ČR a SR
Ukrajinská registrační značka, zdroj: nashipoezda.ru

Povinné ručení a zelená karta – na co se zaměřit

Zelená karta (případně bílá karta) je jediným mezinárodně uznávaným dokladem o platném povinném ručení, tedy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Zelená karta obsahuje rozeznávací značky států a podmínkou platnosti zelené karty v dané zemi je, aby tato značka nebyla přeškrtnuta. Vozidlu pojištěnému na Ukrajině je dle prováděcí vyhlášky Ministerstva financí umožněno se bez dalších administrativních úkonů pohybovat po území ČR a SR. Je ale nezbytně nutné, aby měl u sebe řidič vozidla zelenou kartu v tištěné podobě.

Nízké limity povinného ručení a pomoc ČKP

Protože je na Ukrajině jen minimum vozidel, která by měla dostatečný limit pojistného plnění pro provoz vozidla v zahraničí, rozhodla dne 1. 3. 2022 Česká kancelář pojistitelů, že po dobu dvou měsíců od opuštění Ukrajiny bude případné škody způsobené UA vozidly na území ČR hradit pomocí garančního fondu. Tento krok nebude mít žádný dopad na ukrajinské motoristy a ti mohou na území ČR vozidlo bez obav používat.

Ze strany Slovenska přišlo podobné řešení, platnost opatření platí ale po dobu jednoho měsíce od opuštění Ukrajiny a platí pouze do konce března. V Polsku pak například získávají Ukrajinci po překročení hranic automaticky zelenou kartu na měsíc zdarma.

Ukrajina na mapě
Ukrajina na mapě

Havarijní pojištění UA vozidel

Protože se havarijní pojištění vozidel s ukrajinskou registrační značkou řídí pojistnými podmínkami konkrétního pojistitele, často není možné zjistit územní platnost pojištění. Pravděpodobně je ale u většiny vozidel platné také na území ČR, nicméně v případě nastalé pojistné události je nutné počítat se zpomalením procesu řešení události a také s delší výplatou pojistného plnění.

Spočítejte si rychle povinné ručení


Odesláním formuláře tlačítkem Zobrazit 10 nabídek souhlasíte se zpracováním Vámi zadaných osobních údajů – Informace o zpracování osobních údajů

Válečný stav a výluky v pojištění

Stejně tak jako do ČR přijíždějí vozidla s ukrajinskou registrační značkou, tak i občané ČR vyjíždějí na Ukrajinu. Vzhledem k tomu, že je země ve válečném stavu, je nutné počítat s tím, že mohou být v případě vzniklé škody uplatněny standardní výluky na škody vzniklé v příčinné souvislosti s povstáním, násilnými nepokoji, stávkami, teroristickým jednáním, válečnými událostmi, zásahem veřejné moci, v důsledku jaderného výbuchu, radiace nebo radioaktivního znečištění. Je také pravděpodobné, že může být omezen rozsah asistenčních služeb.

Nejčastější situace při silničním provozu a jejich řešení

Situace které mohou na Ukrajině nastat
Zdroj: renomia.cz

Hledat na webu Srovnátor.cz