Jak řešit dopravní nehodu za hranicemi ČR

09.08.2018

Dopravní nehoda není nic, co by někdo řešil s radostí a nadšením nehledě na to, kde a jak se stane, ale je o to nepříjemnější, když se celá rodina vypraví na vysněnou dovolenou. Postup při dopravní nehodě je ve většině evropských zemí velice podobný, proto není třeba se obávat, že něco zapomenete, nebo dokonce zanedbáte. S jazykovou bariérou pomohou na asistenční lince vaší pojišťovny. Povinné ručení i havarijní pojištění je platné i v zahraničí.

Jak řešit dopravní nehodu za hranicemi ČR

Desatero při dopravní nehodě v zahraničí:

 1. Je-li někdo z účastníků nehody zraněn, je nutné mu poskytnout první pomoc a zavolat záchrannou službu. Centrální tísňová linka v EU je “112”.
 2. Zabezpečit okolí – zajistit okolí dopravní nehody proti další případné srážce – hromadné nehodě, tzn. označení nehody výstražným trojúhelníkem, zapnutí výstražných světel, apod.
 3. Při zajišťování nehody nesmíte zapomenout na vlastní bezpečnost a obléci si reflexní vestu, která je povinná ve většině zemí evropské unie.
 4. Policii je nutné zavolat vždy, když:
  • došlo ke zranění nebo dokonce usmrcení účastníka, respektive účastníků nehody
  • se účastníci nehody nejsou schopni domluvit na míře zavinění
  • došlo k poškození majetku třetí osoby (včetně dopravního značení, svodidel apod.)
  • to vyžaduje zákon dané země z jiných důvodů
 5. Překáží-li vozy plynulému provozu ostatních vozidel, označte místo nehody (máte-li čím), popřípadě pořiďte fotodokumentaci, zajistěte svědky (jména a kontaktní údaje) a vozidla odstavte, jsou-li pojízdná – vše s maximální opatrností a s ohledem na bezpečnost všech účastníků nehody.
 6. Zapište si potřebné údaje: jméno, příjmení a bydliště řidiče a vlastníka vozidla, detaily pojištění ( číslo zelené karty a doba platnosti, číslo pojistné smlouvy a jméno pojišťovny), informace o vozidle: značka, typ, SPZ, VIN kód
 7. Společnými silami vyplňte evropský standardizovaný formulář o záznamu dopravní nehody v češtině nebo angličtině, případně v dalších jazykových mutacích, ale nikdy nepodepisujte nic, čemu nerozumíte nebo s čím nesouhlasíte.
 8. Zkontrolujte formulář a ověřte, zda jsou na něm podpisy obou řidičů.
 9. Je-li vaše vozidlo nepojízdné, kontaktujte asistenční službu vaší pojišťovny, která zajistí odtah vozu. Nepřijímejte nabídky od jiných asistenčních služeb, jedoucích “náhodou” kolem, mohlo by se vám to prodražit.
 10. Jste-li viník nehody, kontaktujte svou pojišťovnu, abyste jí tuto skutečnost oznámil. Jste-li naopak oběť nehody, spojte se s pojišťovnou viníka nehody (seznam všech pojišťoven je k dispozici u České kanceláře pojistitelů).

Spočítejte si rychle povinné ručení


Odesláním formuláře tlačítkem Zobrazit 10 nabídek souhlasíte se zpracováním Vámi zadaných osobních údajů – Informace o zpracování osobních údajů

Jste-li účastníky dopravní nehody bez jakéhokoli zranění, jedná se pouze o plechy a plast a nic vážného se nestalo, pokuste se to tak i vnímat. Počet fatálních nehod s následkem smrti dlouhodobě klesá, nejlépe je na tom Švédsko (viz tabulka: Počet dopravních nehod s následkem smrti na 1 milion obyvatel dané země 2017).

Tabulka: Počet dopravních nehod s následkem smrti na 1 milion obyvatel dané země 2017

Počet dopravních nehod s následkem smrti na 1 milion obyvatel dané země 2017

Pokud chcete strávit dovolenou s pocitem větší jistoty, že bude postaráno o váš plnohodnotný komfort, připlaťte si za krátkodobé havarijní pojištění vozu (např. poskytnutí náhradní vozidla).

Vzor záznamu o dopravní nehodě
Vzor záznamu o dopravní nehodě

Ke stažení

Stáhnout

Hledat na webu Srovnátor.cz