Jsou antiradary v Čechách legální?

24.10.2019

Používání antiradaru je v České republice u mnohých řidičů zapovězeným tématem, ukrývajícím se někde na hranici nezákonného jednání. Pravda je, jak to tak obvykle bývá, někde jinde. Především záleží na tom, jedná-li se o detektor, respektive pasivní antiradar, nebo o rušičku jako antiradar aktivní. I přesto, že se na počtu dopravních nehod zaviněných řidiči motorových vozidel v minulém roce z většiny (66,5 %) podílí nesprávný způsob jízdy, který měl za následek 206 ukončených životů, nepřiměřená rychlost i s výrazně nižším podílem na celkovém počtu nehod (15,4 %) vykazuje tragičtější následky, a to 214 usmrcených osob – 41,1 % osob z celkového počtu obětí.

Jsou antiradary v Čechách legální? Počet obětí podle příčiny dopravní nehody zaviněné řidiči motorových vozidel 2017 - 2019 Zdroj: Statistika nehodovosti PČR
*počet obětí od začátku roku do konce září 2019

Druh antiradarů

 • Pasivní detektory – takové zařízení pouze odhaluje radarové zařízení a např. akustickým signálem informuje řidiče na zdroj vysílání radarových vln o specifické frekvenci. Tyto detektory, obvykle malá zařízení v černé krabičce, která se připevňuje na přední sklo vozu, jsou v České republice legální. Na Slovensku, v Německu a Rakousku je jejich používání zakázáno, jednalo by se o závažné porušení pravidel silničního provozu. Instalace detektoru musí splňovat legislativní podmínky tak, aby zařízení nepřekáželo řidiči ve výhledu apod.
 • Antilasery, tzv. rušičky – znemožňují měření rychlosti vozidla policejním radarem. Laserová rušička dokáže ochránit vozidlo před laserovými radary. Zařízení v momentě, kdy senzor zaznamená laserový impulz, začíná vysílat impulzy zabraňující měření rychlosti.

Spočítejte si rychle povinné ručení


Odesláním formuláře tlačítkem Zobrazit 10 nabídek souhlasíte se zpracováním Vámi zadaných osobních údajů – Informace o zpracování osobních údajů

Legislativa

Zákon jasně označuje všechna zařízení, která by mohla znemožňovat měření rychlosti vozidla, za nepřípustná. V případě neuposlechnutí zákona hrozí řidiči pokuta 5 000 – 10 000 Kč.
Zákon 361/2000 Sb., §3 Základní podmínky účasti na provozu na pozemních komunikacích:
odst. 6: “Nikdo nesmí používat technické prostředky a zařízení, které znemožňují nebo ovlivňují funkci technických prostředků používaných při dohledu na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích (dále jen „antiradar“).”

Typy antiradarů

 1. Přenosný antiradar
  + nižší cena
  + vyšší mobilita (možnost přenášet z vozu do vozu)
  + jednoduchá instalace
  nespolehlivé vyhodnocení (rušení pokovaným čelním sklem)
  méně kvalitní signál
 2. Pevný antiradar
  + výborný signál
  + nenápadné umístění, nepřekáží
  vyšší cena
  složitější instalace (odbornou firmou)

Antiradary mohou být vybaveny GPS zařízením, které zobrazuje přesnou polohu radaru na mapě, zařízení je ale dražší.

Hledat na webu Srovnátor.cz