Jsou antiradary v Čechách legální?

24.10.2019

Používání antiradaru je v České republice u mnohých řidičů zapovězeným tématem, ukrývajícím se někde na hranici nezákonného jednání. Pravda je, jak to tak obvykle bývá, někde jinde. Především záleží na tom, jedná-li se o detektor, respektive pasivní antiradar, nebo o rušičku jako antiradar aktivní. I přesto, že se na počtu dopravních nehod zaviněných řidiči motorových vozidel v minulém roce z většiny (66,5 %) podílí nesprávný způsob jízdy, který měl za následek 206 ukončených životů, nepřiměřená rychlost i s výrazně nižším podílem na celkovém počtu nehod (15,4 %) vykazuje tragičtější následky, a to 214 usmrcených osob – 41,1 % osob z celkového počtu obětí.

Jsou antiradary v Čechách legální? Počet obětí podle příčiny dopravní nehody zaviněné řidiči motorových vozidel 2017 - 2019 Zdroj: Statistika nehodovosti PČR
*počet obětí od začátku roku do konce září 2019

Druh antiradarů

 • Pasivní detektory – takové zařízení pouze odhaluje radarové zařízení a např. akustickým signálem informuje řidiče na zdroj vysílání radarových vln o specifické frekvenci. Tyto detektory, obvykle malá zařízení v černé krabičce, která se připevňuje na přední sklo vozu, jsou v České republice legální. Na Slovensku, v Německu a Rakousku je jejich používání zakázáno, jednalo by se o závažné porušení pravidel silničního provozu. Instalace detektoru musí splňovat legislativní podmínky tak, aby zařízení nepřekáželo řidiči ve výhledu apod.
 • Antilasery, tzv. rušičky – znemožňují měření rychlosti vozidla policejním radarem. Laserová rušička dokáže ochránit vozidlo před laserovými radary. Zařízení v momentě, kdy senzor zaznamená laserový impulz, začíná vysílat impulzy zabraňující měření rychlosti.

Spočítejte si rychle povinné ručení


Legislativa

Zákon jasně označuje všechna zařízení, která by mohla znemožňovat měření rychlosti vozidla, za nepřípustná. V případě neuposlechnutí zákona hrozí řidiči pokuta 5 000 – 10 000 Kč.
Zákon 361/2000 Sb., §3 Základní podmínky účasti na provozu na pozemních komunikacích:
odst. 6: “Nikdo nesmí používat technické prostředky a zařízení, které znemožňují nebo ovlivňují funkci technických prostředků používaných při dohledu na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích (dále jen „antiradar“).”

Typy antiradarů

 1. Přenosný antiradar
  + nižší cena
  + vyšší mobilita (možnost přenášet z vozu do vozu)
  + jednoduchá instalace
  nespolehlivé vyhodnocení (rušení pokovaným čelním sklem)
  méně kvalitní signál
 2. Pevný antiradar
  + výborný signál
  + nenápadné umístění, nepřekáží
  vyšší cena
  složitější instalace (odbornou firmou)

Antiradary mohou být vybaveny GPS zařízením, které zobrazuje přesnou polohu radaru na mapě, zařízení je ale dražší.