Pravidla přednosti na přechodu pro chodce

20.08.2017

Přecházení vozovky na přechodu pro chodce má svá pravidla, jejichž neznalost může mít tragické následky. Chodci si často neprávem myslí, že mají na přechodu pro chodce absolutní přednost a mohou klidně vstoupit na přechod těsně před přijíždějícím vozidlem. Víte, kdy můžete bezpečně vstoupit na přechod pro chodce, kdy ho musíte využít a v jakých případech na něj naopak nesmíte vstoupit?

Pravidla přednosti na přechodu pro chodce

Přechod pro chodce z pohledu řidiče

Řidič podle platných předpisů nesmí omezit nebo ohrozit chodce, který přechází vozovku na přechodu pro chodce nebo který přechod pro chodce hodlá zjevně využít. Řidič musí v těchto situacích umožnit chodci nerušené a bezpečné přejití vozovky. Pro řidiče z toho plyne, že se k přechodu pro chodce musí přibližovat takovou rychlostí, která mu v případě potřeby umožní před přechodem bezpečně zastavit.

Na silnicích o více jízdních pruzích platí pravidlo, které ukládá řidičům povinnost zpomalit nebo zastavit v případě, že před přechodem zpomaluje či zastavuje vozidlo jedoucí stejným směrem. Pokud tedy zastavuje vozidlo ve vedlejším pruhu a vy jedete stejným směrem, musíte zastavit i vy. Jedete-li opačným směrem a chodce tím neomezíte ani neohrozíte (protože je ještě dostatečně daleko), zastavovat nemusíte.

Přechod pro chodce z pohledu chodce

Chodec musí přechod pro chodce využít tehdy, je-li od něj vzdálen méně než 50 metrů. Přednost na přechodu chodec má, nikoli však absolutní a ničím neomezenou. Na přechod může vstoupit ve chvíli, kdy přijíždějící vozidlo stihne zastavit. V takovém případě musí dát řidič chodci přednost. Při odhadu vzdálenosti, která postačí k zastavení vozidla, je třeba brát v úvahu hmotnost vozidla, jeho rychlost a aktuální povětrnostní podmínky. Na suchém povrchu činí brzdná dráha auta:

  • v obci při rychlosti 50 km/h přibližně 30 metrů;
  • mimo obec při rychlosti 90 km/h přibližně 70 metrů.

S ohledem na to, že se řidič nemusí plně věnovat řízení vozidla nebo může překročit maximální povolenou rychlost, doporučuje se vstupovat na přechod, je-li auto vzdáleno alespoň 50 metrů (v obci), resp. 100 metrů (mimo obec).

Existují dvě výjimky, kdy chodec nemá na přechodu pro chodce přednost a nesmí na něj vstoupit:

  • k přechodu se blíží tramvaj;
  • k přechodu se blíží vozidlo s právem přednostní jízdy se zapnutými modrými majáky (sanitka, hasiči, policie).

Spočítejte si rychle povinné ručení


Odesláním formuláře tlačítkem Zobrazit 10 nabídek souhlasíte se zpracováním Vámi zadaných osobních údajů – Informace o zpracování osobních údajů

Zásady správného přecházení silnice na přechodu pro chodce

Chodec se v případě dopravní nehody stává nejzranitelnějším účastníkem silničního provozu. Proto je vhodné se při každém přecházení silnice po přechodu držet následujících zásad:

  • Zastavte se čelem k přechodu pro chodce. Nepostávejte před přechodem, pokud se nechystáte přecházet silnici.
  • Rozhlédněte se a naznačte svůj záměr přejít silnici. Vhodné je natáhnout ruku s dlaní otevřenou směrem k přijíždějícímu autu.
  • Navažte oční kontakt s řidičem přijíždějícího auta. To může hodně napovědět – pokud se i on dívá na vás, je pravděpodobné, že zastaví.
  • Silnici přecházejte kolmo a co nejrychleji.
  • V půlce přechodu znovu zkontrolujte, zda řidič přijíždějící z opačného směru respektuje váš záměr přejít silnici.
  • Dbejte zvýšené opatrnosti na vozovce s více jízdními pruhy v jednom směru. Situace, kdy vozidlo v jednom pruhu zastaví a nepozorný řidič ve vedlejším pruhu pokračuje v jízdě, může být pro chodce velmi nebezpečná. Lepší je v tomto případě zvolit přechod se světelnou signalizací nebo přechod s ochranným ostrůvkem uprostřed.

Hledat na webu Srovnátor.cz