Parkovací domy, garáže a jiné. Víte, jaká pravidla zde platí?

13.05.2020

Každý správný motorista by měl znát pravidla silničního provozu, náležitě je respektovat a řídit se podle nich. Na první pohled by se mohlo zdát, že elementární pravidla, jako je například přednost zprava, platí i v případě parkovacích domů, garáží, nadzemních a podzemních parkovišť a podobně. Není tomu tak ale vždycky. Proto si to pojďme na následujících řádcích ujasnit.

Parkovací domy, garáže a jiné. Víte, jaká pravidla zde platí?

Kde pravidla silničního provozu platí?

Pravidla silničního provozu platí na všech pozemních komunikacích. Co ale tento pojem obsahuje? Zjednodušeně se pozemní komunikací myslí místa, která jsou určená k použití silničními vozidly. V České republice se pozemní komunikace dělí do několika skupin, jimiž jsou:

  • dálnice
  • silnice
  • místní komunikace
  • účelové komunikace

V případě dálnic a silnic není pochyb, že každý, kdo vlastní řidičské oprávnění, je schopen jejich bezpečného rozeznání. Další dvě kategorie už mohou být trochu oříškem.
Místními komunikacemi jsou myšleny pozemní komunikace, které jsou veřejně přístupné a slouží převážně k místní dopravě na území obce. Jsou to tedy například:

  • ulice
  • náměstí
  • nábřeží
  • parkoviště, která jsou ve vlastnictví obce, kraje nebo státu

Na těchto místech platí stejná pravidla, jako na zmíněných dálnicích a silnicích.

Kde pravidla silničního provozu platit nemusí?

U účelových komunikací to již tak zřejmé není. Dělí se totiž na účelové komunikace veřejně přístupné a neveřejné. Na veřejně přístupných účelových komunikacích platí klasická pravidla silničního provozu stejně, jako na místních komunikacích, dálnicích nebo silnicích. Jedná se například o parkoviště u supermarketů, která nejsou nijak oddělena od veřejné silnice například turniketem nebo závorou.

Parkovací dům

Pokud však je parkoviště odděleno závorou nebo jinou překážkou, jedná se o soukromý pozemek. Zde si určuje pravidla jeho vlastník. Stejně tak tomu je i v případě parkovacích domů a jiných objektů, kde můžete svůj dopravní prostředek odstavit. Zde běžná pravidla silničního provozu také neplatí, a to ani v případě, pokud vjezd do parkovacího domu či garáže není oddělen závorou, turniketem nebo čímkoliv jiným. V těchto chvílích se totiž nenacházíte na pozemní komunikaci, ale v budově. Podobně jako u parkovišť, která patří soukromému majiteli, si vlastník ve své budově nebo na svém pozemku určuje pravidla sám, včetně způsobu jejich vymáhání – zpravidla jsou však shodná s běžnými pravidly silničního provozu.

Doporučení na závěr

Závěrem lze však doporučit, abyste pravidla běžného silničního provozu dodržovali všude, kde se se svým vozem budete nacházet. Pokud budete vjíždět například do parkovacího domu patřícímu k nějakému obchodnímu centru, věnujte zvýšenou pozornost značkám a jiným informačním symbolům a zvolte defenzivní způsob jízdy – vyhnete se tak případným nepříjemnostem. Je totiž dost možné, že pokud způsobíte někomu škodu na vozidle v parkovacím domě nebo na soukromém parkovišti, může se pojišťovna, u které máte sjednané povinné ručení, od uhrazení škody distancovat a Vám nezbyde nic jiného než škodu uhradit z vlastních zdrojů. A pokud se rádi zapojujete do motoristických závodů a soutěži, mějte na paměti, že případnou vzniklou škodu během těchto akcí není pojistitel ze zákona povinen uhradit. A pro všechny případy si sjednejte havarijní pojištění pomocí naší skvělé kalkulačky.

Autor Martin Daneš

Martin Daneš

Jsem Martin Daneš, obchodní a komerční ředitel Srovnátor.cz. Naším úkolem je Vám vždy najít to nejvhodnější pojištění, které se Vám budeme snažit ušít na míru. A díky komplexní produktové nabídce od všech relevantních pojišťoven Vám to můžeme i zaručit. Když budete mít jakýkoli produktový dotaz, neváhejte se na nás obrátit na info@srovnator.cz

Hledat na webu Srovnátor.cz