První školní den v Evropě

12.09.2022

První školní den je významným milníkem v životě nejen každého dítěte, ale i jeho rodičů. Jak probíhá v České republice, to většina z nás ví. Víte ale, jak probíhá první školní den např. v Německu nebo Polsku a jaké tradice se tam s prvním školním dnem pojí?

První školní den v Evropě
První školní den je velkou událostí v životě dítěte

Obsah článku

První školní den v České republice

V České republice začíná první školní den zpravidla 1. září. Výjimkou je pouze situace, kdy první zářijový den připadá na víkend, pak se nástup do školy posouvá na nejbližší pondělí. Někdy se může stát, že první zářijový den vyjde na pátek, pak se vždy přistoupuje k variantě, že první školní den připadne na 4. září. Nemusíme pro takový případ chodit daleko, tato situace nastane hned příští rok, tedy v roce 2023.

Tradic, které se by se s prvním školním dnem v České republice pojily, příliš není. Ačkoliv se k nám z Německa postupně rozšířila tradice kornoutu plného sladkostí, své pevné místo si zde zatím nenašla a s kornouty se setkáme spíše výjimečně. Zažitým zvykem ale je, že první školní den trvá jednu školní hodinu a jde spíše o seznámení se s prostředím. Děti se hezky obléknou, vezmou si aktovku nebo školní batoh a s sebou si nesou přezůvky. To, zda budou s prvňáčky ve třídě také jejich rodiče, si škola určuje sama a může se to tedy školu od školy lišit.

Pro prvňáčky je pobyt ve školním prostředí novou životní zkušeností a zároveň nutností zvykat si na nová pravidla. S tím jde také ruku v ruce riziko, že vaše dítě způsobí na školním majetku nebo majetku svých spolužáků nějakou škodu. Na to je dobré myslet a sjednat si pojištění odpovědnosti, které se vztahuje nejen na vás, ale právě i na vaše nezletilé dítě a škody, které způsobí.

První školní den v Německu

Protože v Německu neexistuje jednotný termín pro první školní den. Vzdělávání je v Německu řízeno jednotlivými spolkovými vládami, proto se podmínky škol a jejich osnovy v jednotlivých zemích liší. První školní den tak může vycházet napříč spolkovými zeměmi s rozdílem až 2 týdnů. Co ale platí ve všech spolkových zemích stejně, je délka prázdnin. Letních prázdnin si německé děti mohou užívat 6 týdnů.

V Německu pak v roce 1817 vznikla tradice. kdy děti nosí v první školní den do školy kornouty plné dobrot. Tradice kornoutu (Schultüte nebo Zuckertüte) vznikla původně v Sasku, postupně se ale rozšířila do celého Německa a postupně také do českého příhraničí. Kornout symbolizuje zralost dítěte a buď ho dítě dostane pro první školní den od rodiče, nebo se jimi vyzdobí např. strom ve školním parku. Ještě před rokem 1910 se ale kornouty nevyskytovaly úplně všude. Podle jednotlivých oblastí dostávaly děti ve svůj 1. školní den různé dárky, například velké preclíky nebo buchty. Obdarovány byly ale také třeba talířky a hrnečky, díky kterým si mohly svůj významný den dlouho připomínat.

První školní den v Německu
První školní den v Německu a kornout – tradice už od 19. století

První školní den v Polsku

Zatímco v České republice a Německu je pro nástup do školy stanoven věk 6 let, v Polsku je to o rok později, do první třídy nastupují děti sedmileté. Oficiálně je datum prvního školního dne stanoveno na 1. září, ale stejně jako u nás se v případě, že toto datum připadá na víkend, nástup do školy posouvá na další nejbližší pracovní den a stejně tak, jako u nás, se příští rok první školní den posouvá na 4. září.

První školní den probíhá ve slavnostním duchu, v některých školách probíhají dokonce i slavnosti. S výukou se začíná až v dalších dnech. Děti jsou slavnostně oblečené, chlapci mají kalhoty a sako, děvčata mají šaty a vlasy jim často zdobí mašle nebo květiny. I v Polsku už se můžeme setkat s prvňáčky nesoucími si kornout plný sladkostí, ačkoliv pevnou tradicí to není.

První školní den ve Španělsku

Španělským prvňáčkům začíná první školní den druhý týden v září a např. oproti České republice si děti mohou přispat, škola totiž začíná až v 9 hodin. Pro nástup do první třídy je stanoven věk 6 let.

První školní den je nenáročný, ve znamení seznamování se se spolužáky, učitelem a novým prostředím. Často se lze setkat s tím, že jsou děti ve školách oblečené do školní uniformy.

První školní den ve Francii

Ve Francii začíná pro prvňáčky první školní den v průběhu prvních dvou týdnů v září, v metropolitní Francii je to ale vždy 1. září nebo první následující pondělí. Škola dětem začíná v 8:30 hod. Povinná školní docházka pro všechny děti ve Francii začíná od šesti let a to i v případě, že jim v době nástupu do první třídy ještě 6 let není (např. dítě narozené v listopadu).

První školní den pak probíhá v uvolněné atmosféře, bez výuky a slouží k seznámení dítěte s prostředím, kantorem a spolužáky.

První školní den prvňáčka
První školní den

Nejčastěji kladené otázky – FAQ

První školní den trvá zpravidla jednu vyučovací hodinu a pro děti je to první příležitost seznámit se s prostředím třídy, se svými spolužáky a učitelem. Pokud své dítě první školní den vezete do školy autem, nezapomeňte si zopakovat zásady bezpečné jízdy autem s dítětem.

První školní den připadá na 1. září. V případě, že 1. září připadá na víkend, posouvá se první školní den na následující pondělí. To se děje i v případě, že datum 1. září připadá na pátek. Tento den se také již tradičně pojí se změnami v hustotě silničního provozu, pozor tedy na možná rizika na silnicích na začátku školního roku.

První školní den vybavte svého prvňáčka aktovkou, přezůvkami a do aktovky můžete dát také sešit a pastelky. Stále se rozšiřujícím zvykem je také kornout plný sladkostí, o které se dítě podělí se spolužáky.
Hledat na webu Srovnátor.cz