Registr vozidel Jihlava

28.09.2019

Krajské město Jihlava zajišťuje standardní služby v agendě registru vozidel při oddělení dopravně správních agend na Odboru dopravy jihlavského magistrátu. V rámci své činnosti oddělení mimo jiné schvaluje technické způsobilosti přestavovaných vozidel, vydává osvědčení k provozování stanic měření emisí, tabulky registračních značek nebo poskytuje výpisy z registru silničních vozidel.

Spočítejte si rychle povinné ručení


Odesláním formuláře tlačítkem Zobrazit 10 nabídek souhlasíte se zpracováním Vámi zadaných osobních údajů – Informace o zpracování osobních údajů

Agenda oddělení dopravně správních agend v Jihlavě

 • Vedení registru silničních vozidel
 • Rozhodování o zápisu silničního vozidla do registru vozidel, provádění zápisů změn údajů zapisovaných v registru
 • Přidělování silničním motorovým vozidlům registrační značky a přidělování tabulky s registrační značkou
 • Vydávání osvědčení o registraci a technického průkazu silničního vozidla nebo technického osvědčení silničního vozidla
 • Provádění zápisu a výmazu zástavního práva k silničním motorovým vozidlům do registru vozidel a technického průkazu vozidla
 • Rozhodování o vyřazení vozidla z registru
 • Povolování výroby jednotlivého silničního vozidla
 • Schvalování technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného silničního vozidla
 • Povolování přestavby silničního vozidla, které je registrováno v registru silničních vozidel
 • Schvalování technické způsobilosti přestavěného silničního vozidla
 • Schvalování technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního vozidla
 • Provádění zápisu údajů v technickém průkazu silničního vozidla
 • Rozhodování o udělení a odnětí oprávnění k provozování stanice měření emisí
 • Vydávání osvědčení k provozování stanice měření emisí
 • Schvalování výcvikového vozidla pro jeho použití k výcviku v autoškole a změny jeho užívání
 • Výkon státního odborného dozoru ve věcech podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích
 • Vedení registru historických a sportovních vozidel pro správní obvod Kraje Vysočina

Typy správních poplatků a jejich výše

Typ správního poplatku* Poplatek
Registrace motocyklu do 50 cm3 300,-
Registrace motocyklu nad 50 cm3, motocykl s přívěsem, nebo postranním vozíkem, čtyřkolka, tříkolka 500,-
Registrace motorového vozidla s nejméně čtyřmi koly 800,-
Registrace přípojného vozidla do 750 kg hmotnosti včetně 500,-
Registrace přípojného vozidla nad 750 kg hmotnosti 700,-
Registrace vozidla nabytého dědictvím Bez poplatku
Vyřazení vozidla z registru (depozit) 200,-
Ukončení vyřazení vozidla (vyzvednutí značek z depozitu) 1 000,-
Zánik vozidla (dříve trvalé vyřazení vozidla z registru silničních vozidel**) Bez poplatku
Vydání tabulky registrační značky (za každou tabulku) 200,-
Vydání tabulky registrační značky se značkou již přidělenou (za každou tabulku) 600,-
Vydání tabulky registrační značky na přání (za každou tabulku) 5 000,-
Třetí značka na nosič kol 600,-
Zápis změny do technického průkazu vozidla a do registru vozidel 50,-
Vystavení duplikátu velkého nebo malého technického průkazu*** 100,-
Zapsání změny vlastníka vozidla po splacení leasingu 800,-
Výdej dat z registru silničních vozidel 50,-
Zapsání či zrušení leasingu 800,-
Trvalý vývoz vozidla 450,-
Firemní karta pro digitální tachografy 700,-

* dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
** nutno doložit protokol o ekologické likvidaci
*** v případě odcizení je nutné doložit protokol od policie ČR

Od poplatků souvisejících s registrací vozidla/motocyklu jsou osvobozeni držitelé ZTP a ZTP/P průkazu, rovněž mají tyto osoby přednostní právo být odbaveny na jednotlivých registrech vozidel.

Oddělení dopravně správních agend v Jihlavě


Autor Martin Daneš

Martin Daneš

Jsem Martin Daneš, obchodní a komerční ředitel Srovnátor.cz. Naším úkolem je Vám vždy najít to nejvhodnější pojištění, které se Vám budeme snažit ušít na míru. A díky komplexní produktové nabídce od všech relevantních pojišťoven Vám to můžeme i zaručit. Když budete mít jakýkoli produktový dotaz, neváhejte se na nás obrátit na info@srovnator.cz

Hledat na webu Srovnátor.cz