Registr vozidel Karlovy Vary

02.10.2019

Krajské město Karlovy Vary poskytuje kompletní služby v oblasti registru vozidel na Odboru dopravy Magistrátu města Karlovy Vary. Činnost odboru je široká, od registru vozidel přes výdej dat z registru až po schvalování technické způsobilosti vozů z nečlenských států EU nebo výměnu karoserií.

Činnost Odboru dopravy v agendě registru vozidel

 • Registrace nového, dosud neregistrovaného vozidla
 • Změna vlastníka
 • Registrace vozidla (dovoz z EU)
 • Zápis změn údajů
 • Zánik vozidla
 • Zápis tažného zařízení
 • Duplikát technického průkazu
 • Výdej dat
 • Přidělení registrační značky
 • Registrační značka na přání
 • Vyřazení vozidla
 • Vývoz vozidla do zahraničí
 • Zápis alternativního pohonu LPG
 • Registrace HV a SV
 • Schválení TZ vozidla z nečlenského státu EU
 • Přestavba silničního vozidla
 • Výměna karoserie
 • Vyrezlé nebo poškozené VIN
 • Ztráta typového štítku
 • Výroba jednotlivého silničního vozidla – STAVBA
 • Vývoz vozidla dosud neregistrovaného v ČR dle §38d zákona 56/2001 Sb. o podmínkách provozu na pozemních komunikacích

Typy správních poplatků a jejich výše

Typ správního poplatku*Poplatek
Registrace motocyklu do 50 cm3300,-
Registrace motocyklu nad 50 cm3, motocykl s přívěsem, nebo postranním vozíkem, čtyřkolka, tříkolka500,-
Registrace motorového vozidla s nejméně čtyřmi koly800,-
Registrace přípojného vozidla do 750 kg hmotnosti včetně500,-
Registrace přípojného vozidla nad 750 kg hmotnosti700,-
Registrace vozidla nabytého dědictvímBez poplatku
Vyřazení vozidla z registru (depozit)200,-
Ukončení vyřazení vozidla (vyzvednutí značek z depozitu)1 000,-
Zánik vozidla (dříve trvalé vyřazení vozidla z registru silničních vozidel**)Bez poplatku
Vydání tabulky registrační značky (za každou tabulku)200,-
Vydání tabulky registrační značky se značkou již přidělenou (za každou tabulku)600,-
Vydání tabulky registrační značky na přání (za každou tabulku)5 000,-
Třetí značka na nosič kol600,-
Zápis změny do technického průkazu vozidla a do registru vozidel50,-
Vystavení duplikátu velkého nebo malého technického průkazu***100,-
Zapsání změny vlastníka vozidla po splacení leasingu800,-
Výdej dat z registru silničních vozidel50,-
Zapsání či zrušení leasingu800,-
Trvalý vývoz vozidla450,-
Firemní karta pro digitální tachografy700,-

* dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
** nutno doložit protokol o ekologické likvidaci
*** v případě odcizení je nutné doložit protokol od policie ČR

Od poplatků souvisejících s registrací vozidla/motocyklu jsou osvobozeni držitelé ZTP a ZTP/P průkazu, rovněž mají tyto osoby přednostní právo být odbaveny na jednotlivých registrech vozidel.

Odbor dopravy Karlovy Vary