Registr vozidel Kladno

16.09.2019

Pokud jste z Kladna nebo okolí a potřebujete si vyřídit cokoli v oblasti registru vozidel, budete muset zavítat na Magistrát města Kladna, oddělení dopravně správních agend na Odboru dopravy. To zajišťuje obsáhlou agendu od registrace vozidel, ať už nových nebo ojetých, po jejich vyřazení či likvidaci, zajišťuje také agendu bodového systému, schvaluje dopravní způsobilost jednotlivě dovezených vozidel anebo uděluje, podmiňuje, omezuje nebo odnímá a vrací řidičská oprávnění, a mnoho dalšího.

Spočítejte si rychle povinné ručení


Odesláním formuláře tlačítkem Zobrazit 10 nabídek souhlasíte se zpracováním Vámi zadaných osobních údajů – Informace o zpracování osobních údajů

Činnost oddělení dopravně správních agend v Kladně

 • Vydává a vyměňuje řidičské průkazy (ŘP) a mezinárodní ŘP, vystavuje osvědčení profesní způsobilosti řidiče
 • Vyměňuje ŘP vydané cizími státy
 • Vede registr řidičů a vydává data z registru řidičů
 • Zajišťuje agendu bodového systému
 • Uděluje, podmiňuje, omezuje, odnímá a vrací řidičská oprávnění a zrušuje podmínění nebo omezení řidičského oprávnění
 • Vede registr silničních vozidel a přiděluje registrační značky silničním motorovým a přípojným vozidlům. Vydává údaje z registru vozidel
 • Rozhoduje o zápisu silničního vozidla do registru vozidel a vydává osvědčení o registraci silničního vozidla
 • Provádí zápis nebo výmaz zástavního práva k motorovým vozidlům
 • Schvaluje technickou způsobilost jednotlivě dovezených vozidel
 • Schvaluje stavby a přestavby vozidel
 • Rozhoduje o vyřazení vozidla z provozu
 • Vykonává státní správu a státní dozor na úseku autoškol
 • Osvědčuje odbornou způsobilost k řízení silničních motorových vozidel vyžadované právním předpisem
 • Provádí zkoušky odborné způsobilosti žadatelů o řidičská oprávnění a přezkušování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel

Typy správních poplatků a jejich výše

Typ správního poplatku* Poplatek
Registrace motocyklu do 50 cm3 300,-
Registrace motocyklu nad 50 cm3, motocykl s přívěsem, nebo postranním vozíkem, čtyřkolka, tříkolka 500,-
Registrace motorového vozidla s nejméně čtyřmi koly 800,-
Registrace přípojného vozidla do 750 kg hmotnosti včetně 500,-
Registrace přípojného vozidla nad 750 kg hmotnosti 700,-
Registrace vozidla nabytého dědictvím Bez poplatku
Vyřazení vozidla z registru (depozit) 200,-
Ukončení vyřazení vozidla (vyzvednutí značek z depozitu) 1 000,-
Zánik vozidla (dříve trvalé vyřazení vozidla z registru silničních vozidel**) Bez poplatku
Vydání tabulky registrační značky (za každou tabulku) 200,-
Vydání tabulky registrační značky se značkou již přidělenou (za každou tabulku) 600,-
Vydání tabulky registrační značky na přání (za každou tabulku) 5 000,-
Třetí značka na nosič kol 600,-
Zápis změny do technického průkazu vozidla a do registru vozidel 50,-
Vystavení duplikátu velkého nebo malého technického průkazu*** 100,-
Zapsání změny vlastníka vozidla po splacení leasingu 800,-
Výdej dat z registru silničních vozidel 50,-
Zapsání či zrušení leasingu 800,-
Trvalý vývoz vozidla 450,-
Firemní karta pro digitální tachografy 700,-

* dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
** nutno doložit protokol o ekologické likvidaci
*** v případě odcizení je nutné doložit protokol od policie ČR

Od poplatků souvisejících s registrací vozidla/motocyklu jsou osvobozeni držitelé ZTP a ZTP/P průkazu, rovněž mají tyto osoby přednostní právo být odbaveny na jednotlivých registrech vozidel.

Oddělení dopravně správních agend v Kladně


Hledat na webu Srovnátor.cz