Registr vozidel Kolín

18.10.2019

Na Městském úřadě v Kolíně si občané mohou vyřídit služby v agendě registru vozidel na Oddělení evidence vozidel a schvalování technické způsobilosti vozidel, na Odboru dopravy. Kolínské agenda je široká, od provádění změn v registru vozidel, přes vyřizování žádostí o výpisy z registru až po vedení registru historických, sportovně historických a sportovních vozidel s působností pro Středočeský kraj.

Spočítejte si rychle povinné ručení


Odesláním formuláře tlačítkem Zobrazit 10 nabídek souhlasíte se zpracováním Vámi zadaných osobních údajů – Informace o zpracování osobních údajů

Činnost Oddělení evidence vozidel a schvalování technické způsobilosti vozidel v Kolíně

Vykonává státní správu ve věcech evidence motorových vozidel a schvalování technické způsobilosti vozidel a stanic měření emisí

  • Provádění změn v registru vozidel vedených v působnosti MÚ Kolín na žádost občanů
  • Provádění změn údajů v registru vozidel v působnosti MÚ Kolín na žádost prodejců ojetých vozidel
  • Vystavování dokladů k vozidlům, výdej a výměna RZ vozidel
  • Vyřizování žádosti o výpis z registru vozidel pro potřeby státních orgánů a osob prokazujících právní zájem
  • Schvalování technické způsobilosti jednotlivě dovezených vozidel, vozidel vyráběných v malých sériích
  • Povolování a schvalování staveb a přestaveb jednotlivých vozidel – vedení registru historických, sportovně historických a sportovních vozidel s působností pro Středočeský kraj
  • Rozhodovací činnost a výkon státního odborného dozoru pro provozování stanic měření emisí vozidel (SME)
  • Poskytování informací veřejnosti v rozsahu svých kompetencí v souladu se zák.106/1999

Typy správních poplatků a jejich výše

Typ správního poplatku* Poplatek
Registrace motocyklu do 50 cm3 300,-
Registrace motocyklu nad 50 cm3, motocykl s přívěsem, nebo postranním vozíkem, čtyřkolka, tříkolka 500,-
Registrace motorového vozidla s nejméně čtyřmi koly 800,-
Registrace přípojného vozidla do 750 kg hmotnosti včetně 500,-
Registrace přípojného vozidla nad 750 kg hmotnosti 700,-
Registrace vozidla nabytého dědictvím Bez poplatku
Vyřazení vozidla z registru (depozit) 200,-
Ukončení vyřazení vozidla (vyzvednutí značek z depozitu) 1 000,-
Zánik vozidla (dříve trvalé vyřazení vozidla z registru silničních vozidel**) Bez poplatku
Vydání tabulky registrační značky (za každou tabulku) 200,-
Vydání tabulky registrační značky se značkou již přidělenou (za každou tabulku) 600,-
Vydání tabulky registrační značky na přání (za každou tabulku) 5 000,-
Třetí značka na nosič kol 600,-
Zápis změny do technického průkazu vozidla a do registru vozidel 50,-
Vystavení duplikátu velkého nebo malého technického průkazu*** 100,-
Zapsání změny vlastníka vozidla po splacení leasingu 800,-
Výdej dat z registru silničních vozidel 50,-
Zapsání či zrušení leasingu 800,-
Trvalý vývoz vozidla 450,-
Firemní karta pro digitální tachografy 700,-

* dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
** nutno doložit protokol o ekologické likvidaci
*** v případě odcizení je nutné doložit protokol od policie ČR

Od poplatků souvisejících s registrací vozidla/motocyklu jsou osvobozeni držitelé ZTP a ZTP/P průkazu, rovněž mají tyto osoby přednostní právo být odbaveny na jednotlivých registrech vozidel.

Oddělení evidence vozidel a schvalování technické způsobilosti vozidel v Kolíně


Hledat na webu Srovnátor.cz