Registr vozidel Liberec

04.09.2019

Oddělení registru vozidel při Odboru dopravy v Liberci, Magistrátu statutárního města Liberec pokrývá řadu služeb pro občany, kteří chtějí registrovat nové vozidlo, odhlásit vozidlo, vyřadit vozidlo z evidence a další úkony zaměřené na evidenci vozidel v ČR. Oddělení zajišťuje vše důležité pro občany Liberce a okolí, kteří potřebují služby v oblasti evidence vozidel.

Spočítejte si rychle povinné ručení


Odesláním formuláře tlačítkem Zobrazit 10 nabídek souhlasíte se zpracováním Vámi zadaných osobních údajů – Informace o zpracování osobních údajů

Služby Oddělení registru vozidel v Liberci

 • Vede registr vozidel
 • Schvaluje technickou způsobilost vozidel
 • Vede registr historických a sportovních vozidel
 • Vede agendu stanic emisních kontrol
 • Schvaluje výcviková vozidla autoškol

Podle zákona:

 • zajišťuje komplexní výkon státní správy pro obvod rozšířené působnosti MML na úseku registrace silničních vozidel a stanovení technické způsobilosti jednotlivě vyrobených, přestavěných a dovezených silničních vozidel v rozsahu zákona č. 56/2001 Sb.,
 • zapisuje údaje a jejich změny do registru silničních vozidel,
 • přiděluje silničním motorovým vozidlům a přípojným vozidlům registrační značku, vydává osvědčení o registraci silničního motorového vozidla a přípojného vozidla,
 • rozhoduje o přidělení registrační značky na přání a přiděluje registrační značky na nosné zařízení připojitelné k silničnímu vozidlu,
 • rozhoduje o vyřazení vozidla (dočasném) a zapisuje zánik silničního vozidla v registru silničních vozidel,
 • schvaluje technickou způsobilost jednotlivě vyrobených silničních vozidel,
 • schvaluje technickou způsobilost jednotlivě dovezeného silničního vozidla,
 • rozhoduje o povolení manipulačního provozu,
 • rozhoduje o udělení a odejmutí oprávnění k provozování stanice měření emisí,
 • uděluje oprávnění a vydává osvědčení k provozování stanice měření emisí,
 • povoluje přestavbu vozidel registrovaných v registru silničních vozidel,
 • schvaluje výcvikové vozidlo pro jeho použití k výcviku v autoškole a změny jeho užívání,
 • vykonává státní odborný dozor, kontroluje plnění povinností a podmínek stanovených zákonem,
 • vede registr historických a sportovních vozidel,
 • přiděluje historickým vozidlům zvláštní registrační značku pro historické vozidlo a přiděluje tabulku se zvláštní registrační značkou pro historické vozidlo,
 • vydává osvědčení o registraci a průkaz historického vozidla,
 • vydává technický průkaz vozidla, přiděluje sportovním vozidlům zvláštní registrační značku pro sportovní vozidlo a přiděluje tabulku se zvláštní registrační značkou pro sportovní vozidlo,
 • registruje historické vozidlo na základě protokolu o platném testování historického vozidla,
 • schvaluje technickou způsobilost sportovního vozidla a registruje na základě protokolu o testování sportovního vozidla,
 • vede údaje o testování historických a sportovních vozidel,
 • rozhoduje o přestupcích fyzických osob a správních deliktech právnických osob a podnikajících fyzických osob.

Typy správních poplatků a jejich výše

Typ správního poplatku* Poplatek
Registrace motocyklu do 50 cm3 300,-
Registrace motocyklu nad 50 cm3, motocykl s přívěsem, nebo postranním vozíkem, čtyřkolka, tříkolka 500,-
Registrace motorového vozidla s nejméně čtyřmi koly 800,-
Registrace přípojného vozidla do 750 kg hmotnosti včetně 500,-
Registrace přípojného vozidla nad 750 kg hmotnosti 700,-
Registrace vozidla nabytého dědictvím Bez poplatku
Vyřazení vozidla z registru (depozit) 200,-
Ukončení vyřazení vozidla (vyzvednutí značek z depozitu) 1 000,-
Zánik vozidla (dříve trvalé vyřazení vozidla z registru silničních vozidel**) Bez poplatku
Vydání tabulky registrační značky (za každou tabulku) 200,-
Vydání tabulky registrační značky se značkou již přidělenou (za každou tabulku) 600,-
Vydání tabulky registrační značky na přání (za každou tabulku) 5 000,-
Třetí značka na nosič kol 600,-
Zápis změny do technického průkazu vozidla a do registru vozidel 50,-
Vystavení duplikátu velkého nebo malého technického průkazu*** 100,-
Zapsání změny vlastníka vozidla po splacení leasingu 800,-
Výdej dat z registru silničních vozidel 50,-
Zapsání či zrušení leasingu 800,-
Trvalý vývoz vozidla 450,-
Firemní karta pro digitální tachografy 700,-

* dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
** nutno doložit protokol o ekologické likvidaci
*** v případě odcizení je nutné doložit protokol od policie ČR

Od poplatků souvisejících s registrací vozidla/motocyklu jsou osvobozeni držitelé ZTP a ZTP/P průkazu, rovněž mají tyto osoby přednostní právo být odbaveny na jednotlivých registrech vozidel.

Registr vozidel v Liberci

 • Odbor dopravy, Oddělení registru vozidel

Hledat na webu Srovnátor.cz