Registr vozidel Olomouc

14.09.2019

Pokud potřebujete registrovat své vozidlo, oddělení technické způsobilosti a evidence obyvatel v Olomouci pokrývá služby pro občany, kteří chtějí registrovat nové vozidlo, odhlásit vozidlo, vyřadit vozidlo z evidence a zajišťuje i další úkony zaměřené na evidenci vozidel v ČR. 

Spočítejte si rychle povinné ručení


Odesláním formuláře tlačítkem Zobrazit 10 nabídek souhlasíte se zpracováním Vámi zadaných osobních údajů – Informace o zpracování osobních údajů

Činnost oddělení technické způsobilosti a evidence vozidel v Olomouci

 • Rozhoduje o zápisu silničního vozidla do registru vozidel, provádí zápisy změn údajů zapisovaných v registru
 • Posuzuje technickou způsobilost vozidel při rozhodování o zápisu silničního vozidla do registru vozidel
 • Přiděluje silničním motorovým vozidlům registrační značku nebo registrační značku na přání a vydává tabulky s registrační značkou
 • Vydává osvědčení o registraci a technický průkaz silničního vozidla nebo technické osvědčení silničního vozidla
 • Provádí zápis zániku silničního vozidla v registru silničních vozidel
 • Schvaluje technickou způsobilost jednotlivě vyrobeného nebo přestavěného silničního vozidla
 • Schvaluje technickou způsobilost jednotlivě dovezeného vozidla
 • Provádí zápisy údajů v technickém průkazu silničního vozidla
 • Ve spolupráci s odborem ekonomickým zajišťuje výběr poplatku na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků
 • Odnímá při registraci osvědčení o registraci silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla a technický průkaz silničního motorového vozidla, nebo přípojného vozidla, pokud byl vydán, jedná-li se o vozidlo
 • Registrované v jiném členském státě Evropské unie, a předává je ministerstvu
 • Zapisuje u silničního vozidla do registru vozidel zjištěné vážné nebo nebezpečné závady při technické silniční kontrole
 • Vrací provozovateli vozidla zadržené osvědčení o registraci vozidla
 • Schvaluje výcvikové vozidlo pro jeho použití k výcviku v autoškole a změny jeho užívání
 • Vede registr historických a sportovních vozidel
 • Přiděluje historickým vozidlům zvláštní registrační značku pro historické vozidlo a přiděluje tabulku se zvláštní registrační značkou pro historické vozidlo
 • Vydává osvědčení o registraci a průkaz historického vozidla
 • Vydává technický průkaz vozidla, přiděluje sportovním vozidlům zvláštní registrační značku pro sportovní vozidlo a přiděluje tabulku se zvláštní registrační značkou pro sportovní vozidlo
 • Registruje historické vozidlo na základě protokolu o platném testování historického vozidla
 • Schvaluje technickou způsobilost sportovního vozidla a registruje na základě protokolu o testování sportovního vozidla
 • Vede údaje o testování historických a sportovních vozidel
 • Vydává doklad o uznání testování silničního vozidla na historickou původnost
 • Odpovídá na dotazy a podněty státních a nestátních orgánů, organizací a občanů

Typy správních poplatků a jejich výše

Typ správního poplatku* Poplatek
Registrace motocyklu do 50 cm3 300,-
Registrace motocyklu nad 50 cm3, motocykl s přívěsem, nebo postranním vozíkem, čtyřkolka, tříkolka 500,-
Registrace motorového vozidla s nejméně čtyřmi koly 800,-
Registrace přípojného vozidla do 750 kg hmotnosti včetně 500,-
Registrace přípojného vozidla nad 750 kg hmotnosti 700,-
Registrace vozidla nabytého dědictvím Bez poplatku
Vyřazení vozidla z registru (depozit) 200,-
Ukončení vyřazení vozidla (vyzvednutí značek z depozitu) 1 000,-
Zánik vozidla (dříve trvalé vyřazení vozidla z registru silničních vozidel**) Bez poplatku
Vydání tabulky registrační značky (za každou tabulku) 200,-
Vydání tabulky registrační značky se značkou již přidělenou (za každou tabulku) 600,-
Vydání tabulky registrační značky na přání (za každou tabulku) 5 000,-
Třetí značka na nosič kol 600,-
Zápis změny do technického průkazu vozidla a do registru vozidel 50,-
Vystavení duplikátu velkého nebo malého technického průkazu*** 100,-
Zapsání změny vlastníka vozidla po splacení leasingu 800,-
Výdej dat z registru silničních vozidel 50,-
Zapsání či zrušení leasingu 800,-
Trvalý vývoz vozidla 450,-
Firemní karta pro digitální tachografy 700,-

* dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
** nutno doložit protokol o ekologické likvidaci
*** v případě odcizení je nutné doložit protokol od policie ČR

Od poplatků souvisejících s registrací vozidla/motocyklu jsou osvobozeni držitelé ZTP a ZTP/P průkazu, rovněž mají tyto osoby přednostní právo být odbaveny na jednotlivých registrech vozidel.

Oddělení technické způsobilosti a evidence vozidel Olomouc


Hledat na webu Srovnátor.cz