Registr vozidel Praha

02.09.2019

Celkem na 7 místech si můžete v Praze vyřídit registraci vozidla. Jednotlivé instituce poskytují řadu služeb pro občany, kteří chtějí registrovat nové vozidlo, odhlásit vozidlo, vyřadit vozidlo z evidence anebo registrovat sportovní či historická vozidla. Každá z poboček řeší různé úkony zaměřené na evidenci vozidel v ČR. Oddělení pokrývají důležité agendy pro občany Prahy a jejího okolí, kteří potřebují služby v oblasti evidence vozidel využít.

Spočítejte si rychle povinné ručení


Odesláním formuláře tlačítkem Zobrazit 10 nabídek souhlasíte se zpracováním Vámi zadaných osobních údajů – Informace o zpracování osobních údajů

Služby Registrů vozidel v Praze

Agenda jednotlivých registrů se liší, detailní přehled o poskytovaných službách naleznete na webové stránce www.praha.eu/agenda-registr-vozidel

 • Registrace nových a ojetých vozidel
 • Dočasné vyřazení vozidel – depozit
 • Trvalé vyřazení vozidel – likvidace
 • Příjem žádostí o přidělení nebo rezervací registrační značky nebo registrační značky na přání
 • Schvalování technické způsobilosti vozidel
 • Druhopisy poškozených velkých/malých technických průkazů
 • Vydávání paměťových karet vozidel a servisních paměťových karet
 • Vedení registru historických a sportovních vozidel
 • Výdej dat z registru vozidel
 • Úhrada ekologické daně a registrace vozidel zatížených touto daní

Typy správních poplatků a jejich výše

Typ správního poplatku* Poplatek
Registrace motocyklu do 50 cm3 300,-
Registrace motocyklu nad 50 cm3, motocykl s přívěsem, nebo postranním vozíkem, čtyřkolka, tříkolka 500,-
Registrace motorového vozidla s nejméně čtyřmi koly 800,-
Registrace přípojného vozidla do 750 kg hmotnosti včetně 500,-
Registrace přípojného vozidla nad 750 kg hmotnosti 700,-
Registrace vozidla nabytého dědictvím Bez poplatku
Vyřazení vozidla z registru (depozit) 200,-
Ukončení vyřazení vozidla (vyzvednutí značek z depozitu) 1 000,-
Zánik vozidla (dříve trvalé vyřazení vozidla z registru silničních vozidel**) Bez poplatku
Vydání tabulky registrační značky (za každou tabulku) 200,-
Vydání tabulky registrační značky se značkou již přidělenou (za každou tabulku) 600,-
Vydání tabulky registrační značky na přání (za každou tabulku) 5 000,-
Třetí značka na nosič kol 600,-
Zápis změny do technického průkazu vozidla a do registru vozidel 50,-
Vystavení duplikátu velkého nebo malého technického průkazu*** 100,-
Zapsání změny vlastníka vozidla po splacení leasingu 800,-
Výdej dat z registru silničních vozidel 50,-
Zapsání či zrušení leasingu 800,-
Trvalý vývoz vozidla 450,-
Firemní karta pro digitální tachografy 700,-

* dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
** nutno doložit protokol o ekologické likvidaci
*** v případě odcizení je nutné doložit protokol od policie ČR

Od poplatků souvisejících s registrací vozidla/motocyklu jsou osvobozeni držitelé ZTP a ZTP/P průkazu, rovněž mají tyto osoby přednostní právo být odbaveny na jednotlivých registrech vozidel.

Registr vozidel v Praze

 • Registr vozidel Magistrát hl. města Prahy Na Pankráci
 • Magistrát hlavní město Praha – Odbor dopravně správních agend, pracoviště Praha 6 Břevnov
 • Magistrát hlavní město Praha – Odbor dopravně správních agend, pracoviště Praha 9 Vysočany
 • Magistrát hl. města Prahy – Odbor dopravně správních agend, pracoviště Praha 10 Bohdalec

Hledat na webu Srovnátor.cz