Registr vozidel Tábor

04.10.2019

Malebné město Tábor poskytuje občanům města i okolí služby v rámci běžné agendy registru vozidel na oddělení registru vozidel pod Odborem správních agend Městského úřadu Tábor. Pokud si potřebujete registrovat nové nebo ojeté vozidlo, zařídit registrační značku anebo udělit oprávnění k provozování stanice emisní kontroly vaše návštěva se uskuteční právě na oddělení registru vozidel, kde vám odpovědní zaměstnanci ochotně pomohou.

Spočítejte si rychle povinné ručení


Činnost oddělení registru vozidel

 • Vede registr silničních motorových vozidel, přípojných vozidel, zvláštních vozidel
 • Poskytuje data z registru vozidel oprávněným osobám
 • Rozhoduje o zápisu silničního vozidla do registru
 • Provádí zápisy změn údajů zapisovaných do registru vozidel
 • Přiděluje silničním vozidlům registrační značky, registrační značky na přání (RZP) a třetí registrační značky na nosiče kol (3RZ) včetně příslušných tabulek, vydává technické průkazy a osvědčení o registraci vozidla
 • Zabezpečuje výrobu nových tabulek RZ (SPZ), RZP, 3RZ za tabulky poškozené
 • Spolu s předepsanou dokumentací vydává a odebírá zvláštní tabulky s registrační značkou trvale manipulační
 • Vydává zvláštní registrační značky pro jednorázové použití s omezenou platností
 • Rozhoduje o zániku vozidla nebo o jeho vyřazení z provozu
 • Na základě předložené žádosti schvaluje technickou způsobilost jednotlivě vyrobeného nebo přestavěného vozidla
 • Schvaluje technickou způsobilost jednotlivě dovezeného vozidla
 • Rozhoduje o udělení a odnětí oprávnění k provozování stanice měření emisí, vydává osvědčení k provozování stanice měření emisí, provádí výkon státního odborného dozoru nad stanicemi měření emisí

Typy správních poplatků a jejich výše

Typ správního poplatku* Poplatek
Registrace motocyklu do 50 cm3 300,-
Registrace motocyklu nad 50 cm3, motocykl s přívěsem, nebo postranním vozíkem, čtyřkolka, tříkolka 500,-
Registrace motorového vozidla s nejméně čtyřmi koly 800,-
Registrace přípojného vozidla do 750 kg hmotnosti včetně 500,-
Registrace přípojného vozidla nad 750 kg hmotnosti 700,-
Registrace vozidla nabytého dědictvím Bez poplatku
Vyřazení vozidla z registru (depozit) 200,-
Ukončení vyřazení vozidla (vyzvednutí značek z depozitu) 1 000,-
Zánik vozidla (dříve trvalé vyřazení vozidla z registru silničních vozidel**) Bez poplatku
Vydání tabulky registrační značky (za každou tabulku) 200,-
Vydání tabulky registrační značky se značkou již přidělenou (za každou tabulku) 600,-
Vydání tabulky registrační značky na přání (za každou tabulku) 5 000,-
Třetí značka na nosič kol 600,-
Zápis změny do technického průkazu vozidla a do registru vozidel 50,-
Vystavení duplikátu velkého nebo malého technického průkazu*** 100,-
Zapsání změny vlastníka vozidla po splacení leasingu 800,-
Výdej dat z registru silničních vozidel 50,-
Zapsání či zrušení leasingu 800,-
Trvalý vývoz vozidla 450,-
Firemní karta pro digitální tachografy 700,-

* dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
** nutno doložit protokol o ekologické likvidaci
*** v případě odcizení je nutné doložit protokol od policie ČR

Od poplatků souvisejících s registrací vozidla/motocyklu jsou osvobozeni držitelé ZTP a ZTP/P průkazu, rovněž mají tyto osoby přednostní právo být odbaveny na jednotlivých registrech vozidel.

Oddělení registru vozidel Tábor