Registr vozidel Tábor

04.10.2019

Malebné město Tábor poskytuje občanům města i okolí služby v rámci běžné agendy registru vozidel na oddělení registru vozidel pod Odborem správních agend Městského úřadu Tábor. Pokud si potřebujete registrovat nové nebo ojeté vozidlo, zařídit registrační značku anebo udělit oprávnění k provozování stanice emisní kontroly vaše návštěva se uskuteční právě na oddělení registru vozidel, kde vám odpovědní zaměstnanci ochotně pomohou.

Spočítejte si rychle povinné ručení


Odesláním formuláře tlačítkem Zobrazit 10 nabídek souhlasíte se zpracováním Vámi zadaných osobních údajů – Informace o zpracování osobních údajů

Činnost oddělení registru vozidel

 • Vede registr silničních motorových vozidel, přípojných vozidel, zvláštních vozidel
 • Poskytuje data z registru vozidel oprávněným osobám
 • Rozhoduje o zápisu silničního vozidla do registru
 • Provádí zápisy změn údajů zapisovaných do registru vozidel
 • Přiděluje silničním vozidlům registrační značky, registrační značky na přání (RZP) a třetí registrační značky na nosiče kol (3RZ) včetně příslušných tabulek, vydává technické průkazy a osvědčení o registraci vozidla
 • Zabezpečuje výrobu nových tabulek RZ (SPZ), RZP, 3RZ za tabulky poškozené
 • Spolu s předepsanou dokumentací vydává a odebírá zvláštní tabulky s registrační značkou trvale manipulační
 • Vydává zvláštní registrační značky pro jednorázové použití s omezenou platností
 • Rozhoduje o zániku vozidla nebo o jeho vyřazení z provozu
 • Na základě předložené žádosti schvaluje technickou způsobilost jednotlivě vyrobeného nebo přestavěného vozidla
 • Schvaluje technickou způsobilost jednotlivě dovezeného vozidla
 • Rozhoduje o udělení a odnětí oprávnění k provozování stanice měření emisí, vydává osvědčení k provozování stanice měření emisí, provádí výkon státního odborného dozoru nad stanicemi měření emisí

Typy správních poplatků a jejich výše

Typ správního poplatku* Poplatek
Registrace motocyklu do 50 cm3 300,-
Registrace motocyklu nad 50 cm3, motocykl s přívěsem, nebo postranním vozíkem, čtyřkolka, tříkolka 500,-
Registrace motorového vozidla s nejméně čtyřmi koly 800,-
Registrace přípojného vozidla do 750 kg hmotnosti včetně 500,-
Registrace přípojného vozidla nad 750 kg hmotnosti 700,-
Registrace vozidla nabytého dědictvím Bez poplatku
Vyřazení vozidla z registru (depozit) 200,-
Ukončení vyřazení vozidla (vyzvednutí značek z depozitu) 1 000,-
Zánik vozidla (dříve trvalé vyřazení vozidla z registru silničních vozidel**) Bez poplatku
Vydání tabulky registrační značky (za každou tabulku) 200,-
Vydání tabulky registrační značky se značkou již přidělenou (za každou tabulku) 600,-
Vydání tabulky registrační značky na přání (za každou tabulku) 5 000,-
Třetí značka na nosič kol 600,-
Zápis změny do technického průkazu vozidla a do registru vozidel 50,-
Vystavení duplikátu velkého nebo malého technického průkazu*** 100,-
Zapsání změny vlastníka vozidla po splacení leasingu 800,-
Výdej dat z registru silničních vozidel 50,-
Zapsání či zrušení leasingu 800,-
Trvalý vývoz vozidla 450,-
Firemní karta pro digitální tachografy 700,-

* dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
** nutno doložit protokol o ekologické likvidaci
*** v případě odcizení je nutné doložit protokol od policie ČR

Od poplatků souvisejících s registrací vozidla/motocyklu jsou osvobozeni držitelé ZTP a ZTP/P průkazu, rovněž mají tyto osoby přednostní právo být odbaveny na jednotlivých registrech vozidel.

Oddělení registru vozidel Tábor


Hledat na webu Srovnátor.cz