Registr vozidel Uherské Hradiště

06.10.2019

Potřebujete si registrovat své nové nebo ojeté vozidlo, anebo si vyzvednout registrační značku? V tom případě budete muset navštívit oddělení registru vozidel pod Odborem dopravy na Městském úřadě Uherského Hradiště. Do činnosti oddělení spadají i další oblasti působnosti, například evidence bodového systému, schvalování technické způsobilosti vozidel anebo rozhodování o trvalém vyřazení silničního vozidla z provozu.

Spočítejte si rychle povinné ručení


Odesláním formuláře tlačítkem Zobrazit 10 nabídek souhlasíte se zpracováním Vámi zadaných osobních údajů – Informace o zpracování osobních údajů

Činnost oddělení registru vozidel

 • Vykonává státní správu a státní dozor ve věcech získávání a zdokonalování způsobilosti k řízení motorových vozidel, včetně přezkoušení odborné způsobilosti
 • Provádí zkoušky profesní způsobilosti řidičů a vede evidenci autoškol
 • Uděluje, rozšiřuje, omezuje, odnímá a podmiňuje řidičská oprávnění
 • Vydává řidičské průkazy, náhradní řidičské průkazy a mezinárodní řidičské průkazy
 • Vede registr řidičů, neřidičů, cizích řidičů, vydává výpisy z evidence řidičů a bodů
 • Vede evidenci žadatelů v rámci získávání a zdokonalování odborné způsobilosti
 • Vydává paměťové karty řidiče, vozidla a servisní
 • Vede evidenci bodového systému a zaznamenává řidičem dosažený počet bodů
 • V rámci bodového systému řeší námitky a vede správní řízení
 • Provádí výkon státní správy a státního dozoru na úseku podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích dle zákona
 • Rozhoduje o zápisu silničního vozidla do registru vozidel, provádí zápisy změn údajů, zapisovaných v registru a technickém průkazu silničního vozidla
 • Přiděluje silničním vozidlům registrační značku, vydává osvědčení o registraci a technický průkaz silničního vozidla nebo technické osvědčení silničního vozidla
 • Schvaluje technickou způsobilost vozidel
 • Zpracovává údaje k vozidlům a předává je do centrálního registru silničních vozidel
 • Provádí zápisy nebo výmazy zástavního práva k silničním motorovým vozidlům do registru a technického průkazu vozidla
 • Rozhoduje o trvalém vyřazení silničního vozidla z provozu
 • Zpracovává podklady pro potřeby státních orgánů – soudu, policie, exekutorů
 • Vydává parkovací karty pro osoby se zdravotním postižením
 • Vybírá poplatky dle zákona o odpadech
 • Provádí agendu vidimace a legalizace (ověřování listin a podpisů)

Typy správních poplatků a jejich výše

Typ správního poplatku* Poplatek
Registrace motocyklu do 50 cm3 300,-
Registrace motocyklu nad 50 cm3, motocykl s přívěsem, nebo postranním vozíkem, čtyřkolka, tříkolka 500,-
Registrace motorového vozidla s nejméně čtyřmi koly 800,-
Registrace přípojného vozidla do 750 kg hmotnosti včetně 500,-
Registrace přípojného vozidla nad 750 kg hmotnosti 700,-
Registrace vozidla nabytého dědictvím Bez poplatku
Vyřazení vozidla z registru (depozit) 200,-
Ukončení vyřazení vozidla (vyzvednutí značek z depozitu) 1 000,-
Zánik vozidla (dříve trvalé vyřazení vozidla z registru silničních vozidel**) Bez poplatku
Vydání tabulky registrační značky (za každou tabulku) 200,-
Vydání tabulky registrační značky se značkou již přidělenou (za každou tabulku) 600,-
Vydání tabulky registrační značky na přání (za každou tabulku) 5 000,-
Třetí značka na nosič kol 600,-
Zápis změny do technického průkazu vozidla a do registru vozidel 50,-
Vystavení duplikátu velkého nebo malého technického průkazu*** 100,-
Zapsání změny vlastníka vozidla po splacení leasingu 800,-
Výdej dat z registru silničních vozidel 50,-
Zapsání či zrušení leasingu 800,-
Trvalý vývoz vozidla 450,-
Firemní karta pro digitální tachografy 700,-

* dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
** nutno doložit protokol o ekologické likvidaci
*** v případě odcizení je nutné doložit protokol od policie ČR

Od poplatků souvisejících s registrací vozidla/motocyklu jsou osvobozeni držitelé ZTP a ZTP/P průkazu, rovněž mají tyto osoby přednostní právo být odbaveny na jednotlivých registrech vozidel.

Oddělení registru řidičů a vozidel Uherské Hradiště

 • Městský úřad Uherské Hradiště, Odbor dopravních a správních agend
  • Revoluční 1023, 686 06 Uherské Hradiště
  • www.mesto-uh.cz/oddeleni-registru-ridicu-a-vozidel

Autor Martin Daneš

Martin Daneš

Jsem Martin Daneš, obchodní a komerční ředitel Srovnátor.cz. Naším úkolem je Vám vždy najít to nejvhodnější pojištění, které se Vám budeme snažit ušít na míru. A díky komplexní produktové nabídce od všech relevantních pojišťoven Vám to můžeme i zaručit. Když budete mít jakýkoli produktový dotaz, neváhejte se na nás obrátit na info@srovnator.cz

Hledat na webu Srovnátor.cz