Registr vozidel Ústí nad Labem

22.09.2019

Pokud si potřebujete registrovat vozidlo, nebo využít některou z dalších služeb evidence vozidel v Ústí nad Labem, vaše cesty povedou na Správní odbor – oddělení registru vozidel. Oddělení spravuje veškerou agendu spojenou s registrem nových nebo ojetých vozidel, ale také odhlášením vozidel, jejich likvidací nebo vydává druhopisy technických průkazů či výpisy z registru silničních vozidel.

Spočítejte si rychle povinné ručení


Odesláním formuláře tlačítkem Zobrazit 10 nabídek souhlasíte se zpracováním Vámi zadaných osobních údajů – Informace o zpracování osobních údajů

Činnost oddělení registru vozidel a řidičů v Ústí nad Labem

 • Komplexně zajišťuje výkon státní správy pro obvod rozšířené působnosti MmUL na úseku registrace a vyřazování silničních vozidel, stanovení technické způsobilosti a kontroly technického stavu vozidel,
 • vede registr silničních vozidel a rozhoduje o zápisu silničního vozidla do něj,
 • přiděluje silničním motorovým vozidlům a přípojným vozidlům registrační značku, vydává osvědčení o registraci silničního motorového vozidla a přípojného vozidla,
 • provádí zápis a výmaz zástavního práva k silničním motorovým vozidlům do registru vozidel a technického průkazu vozidel,
 • rozhoduje o trvalém nebo dočasném vyřazení vozidla z registru silničních vozidel,
 • schvaluje technickou způsobilost jednotlivě vyrobených silničních vozidel,
 • schvaluje technickou způsobilost jednotlivě dovezeného silničního vozidla,
 • povoluje přestavbu vozidel registrovaných v registru silničních vozidel,
 • schvaluje výcvikové vozidlo pro jeho použití k výcviku v autoškole a změny jeho užívání,
 • vykonává státní odborný dozor, kontroluje plnění povinností a podmínek stanovených zákonem,
 • vydává osvědčení k stanici měření emisi,
 • rozhoduje o obnově identifikačního čísla vozidla (VIN) dle ust. § 80/4 zákona č. 56/2001 Sb.,
 • vede registr historických a sportovních vozidel v rámci Ústeckého kraje,
 • rozhoduje o vydání povolení k provozování stanice měření emisí.

Typy správních poplatků a jejich výše

Typ správního poplatku* Poplatek
Registrace motocyklu do 50 cm3 300,-
Registrace motocyklu nad 50 cm3, motocykl s přívěsem, nebo postranním vozíkem, čtyřkolka, tříkolka 500,-
Registrace motorového vozidla s nejméně čtyřmi koly 800,-
Registrace přípojného vozidla do 750 kg hmotnosti včetně 500,-
Registrace přípojného vozidla nad 750 kg hmotnosti 700,-
Registrace vozidla nabytého dědictvím Bez poplatku
Vyřazení vozidla z registru (depozit) 200,-
Ukončení vyřazení vozidla (vyzvednutí značek z depozitu) 1 000,-
Zánik vozidla (dříve trvalé vyřazení vozidla z registru silničních vozidel**) Bez poplatku
Vydání tabulky registrační značky (za každou tabulku) 200,-
Vydání tabulky registrační značky se značkou již přidělenou (za každou tabulku) 600,-
Vydání tabulky registrační značky na přání (za každou tabulku) 5 000,-
Třetí značka na nosič kol 600,-
Zápis změny do technického průkazu vozidla a do registru vozidel 50,-
Vystavení duplikátu velkého nebo malého technického průkazu*** 100,-
Zapsání změny vlastníka vozidla po splacení leasingu 800,-
Výdej dat z registru silničních vozidel 50,-
Zapsání či zrušení leasingu 800,-
Trvalý vývoz vozidla 450,-
Firemní karta pro digitální tachografy 700,-

* dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
** nutno doložit protokol o ekologické likvidaci
*** v případě odcizení je nutné doložit protokol od policie ČR

Od poplatků souvisejících s registrací vozidla/motocyklu jsou osvobozeni držitelé ZTP a ZTP/P průkazu, rovněž mají tyto osoby přednostní právo být odbaveny na jednotlivých registrech vozidel.

Oddělení registru vozidel v Ústí nad Labem


Hledat na webu Srovnátor.cz