Registr vozidel Znojmo

16.10.2019

Město Znojmo poskytuje služby v registru vozidel na Odboru správním, oddělení evidence motorových vozidel. Vyřídit si tu můžete vše potřebné od zápisu údajů do technického průkazu, výpisu z registru silničních motorových vozidel až po vydání registrační značky, které je nezbytností. O další působnosti a činnosti oddělení, které byste potřebovali využít, se dozvíte díky informacím níže.

Spočítejte si rychle povinné ručení


Odesláním formuláře tlačítkem Zobrazit 10 nabídek souhlasíte se zpracováním Vámi zadaných osobních údajů – Informace o zpracování osobních údajů

Činnost oddělení evidence motorových vozidel ve Znojmě

 • Provádí zápis údajů o vozidlech do registru silničních motorových vozidel
 • Provádí zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla
 • Provádí zápisy změn ostatních údajů vedených v registru silničních vozidel
 • Provádí vyřazení silničního vozidla z provozu
 • Provádí zánik silničního vozidla v registru silničních vozidel
 • Vydává výpisy z registru silničních motorových vozidel
 • Odhlašuje z registru silničních motorových vozidel silniční motorová vozidla určená pro vývoz, vydává tabulky s přidělenou registrační značkou na vývoz
 • Schvaluje technickou způsobilost jednotlivě dovezeného vozidla
 • Rozhoduje o povolení přestavby silničního motorového vozidla
 • Rozhoduje o vyřazení silničních motorových vozidel z provozu
 • Rozhoduje o zániku silničních motorových vozidel v registru silničních vozidel
 • Zapisuje do evidence povolené přestavby silničních motorových vozidel
 • Připravuje a zpracovává rozhodnutí vydávaná ve správním řízení
 • Vede centrální evidenci registračních značek
 • Vede evidenci a vydává zvláštní registrační značky
 • Rozhoduje o vydání registrační značky na přání

Typy správních poplatků a jejich výše

Typ správního poplatku* Poplatek
Registrace motocyklu do 50 cm3 300,-
Registrace motocyklu nad 50 cm3, motocykl s přívěsem, nebo postranním vozíkem, čtyřkolka, tříkolka 500,-
Registrace motorového vozidla s nejméně čtyřmi koly 800,-
Registrace přípojného vozidla do 750 kg hmotnosti včetně 500,-
Registrace přípojného vozidla nad 750 kg hmotnosti 700,-
Registrace vozidla nabytého dědictvím Bez poplatku
Vyřazení vozidla z registru (depozit) 200,-
Ukončení vyřazení vozidla (vyzvednutí značek z depozitu) 1 000,-
Zánik vozidla (dříve trvalé vyřazení vozidla z registru silničních vozidel**) Bez poplatku
Vydání tabulky registrační značky (za každou tabulku) 200,-
Vydání tabulky registrační značky se značkou již přidělenou (za každou tabulku) 600,-
Vydání tabulky registrační značky na přání (za každou tabulku) 5 000,-
Třetí značka na nosič kol 600,-
Zápis změny do technického průkazu vozidla a do registru vozidel 50,-
Vystavení duplikátu velkého nebo malého technického průkazu*** 100,-
Zapsání změny vlastníka vozidla po splacení leasingu 800,-
Výdej dat z registru silničních vozidel 50,-
Zapsání či zrušení leasingu 800,-
Trvalý vývoz vozidla 450,-
Firemní karta pro digitální tachografy 700,-

* dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
** nutno doložit protokol o ekologické likvidaci
*** v případě odcizení je nutné doložit protokol od policie ČR

Od poplatků souvisejících s registrací vozidla/motocyklu jsou osvobozeni držitelé ZTP a ZTP/P průkazu, rovněž mají tyto osoby přednostní právo být odbaveny na jednotlivých registrech vozidel.

Oddělení registru vozidel a řidičů ve Znojmě


Hledat na webu Srovnátor.cz