Jak se chovat na železničním přejezdu?

29.08.2019

Uzavírky na silnicích, kolony a zvýšená hustota provozu na nejfrekventovanějších tazích po České republice, jsou velkou zkouškou trpělivosti řidičů i spolujezdců. Pod tlakem a ve vysokých teplotách jedná člověk nerozumně a mnohdy i zbrkle, proto častěji dochází ke zbytečným nehodám, které mnohdy končí i fatálně. Zprávy a denní tisk se plní informacemi o zvyšujícím se počtu nehod na železničních přejezdech a nejčastěji bývá chyba na straně řidiče, nedodržujícího předpisy, podle kterých se má na oněch přejezdech chovat.

Statistika srážek s vlakem v ČR v letech 2009 - 2018

Zákon o železničních přejezdech

Legislativa o silničním provoze nabádá řidiče k opatrnosti při jízdě přes železniční přejezd, především k tomu, aby se přesvědčil, zda může železniční přejezd bezpečně přejet. Nezabezpečený železniční přejezd, respektive místo, kde se pozemní komunikace kříží s železnicí, v Čechách neexistuje, liší se jen úrovně zabezpečení:

Výstražné kříže

Všechny železniční přejezdy a přechody jsou označeny touto svislou dopravní značkou. Strojvedoucí dává příjezd vlaku k těmto typům přejezdů jasně vědět houkáním vlaku a svou jízdu současně značně zpomalí.

Výstražník

Dalším stupněm zabezpečení jsou výstražná světla doplněná zvukovým signálem. Pokud bliká pozitivní (bílé světlo), je možné přejezd bezpečně přejet rychlostí maximálně 50 km/h.

Závory

Závory jsou kromě mimoúrovňového křížení železnice s pozemní komunikací jednou z nejvyšších a také nejdražších úrovní zabezpečení. Osazení jednoho přejezdu závorami vyjde na 3 – 10 milionů Kč. Ve srovnání s pouhým výstražným křížem v řádech tisíců, je to velký zásah do rozpočtu, který ale může ušetřit životy. Najdou se ale tací, kteří riskují přecházení i přesto, že jsou závory sklopené.

Rychlost při přejezdu železnice:

 • přejezd bez světelného signálu: 50 metrů před přejezdem a při jeho přejíždění smí řidič jet maximálně 30 km/h.
 • přejezd se světelným signálem (svítí-li bílé přerušované světlo): 50 metrů před přejezdem a při jeho přejíždění smí řidič jet maximálně 50 km/h.
  V obou případech nesmí řidič dobu přejíždění zbytečně prodlužovat.

Počet přejezdů v ČR k 31.12.2018

 • Počet přejezdů celkem: 7 858 ks
 • Počet přejezdů zabezpečených pouze výstražným křížem: 3 720 ks
 • Počet přejezdů se světelným zabezpečením: 3 816 ks
 • Počet přejezdů se závorami: 1 418 ks

Spočítejte si rychle povinné ručení


Odesláním formuláře tlačítkem Zobrazit 10 nabídek souhlasíte se zpracováním Vámi zadaných osobních údajů – Informace o zpracování osobních údajů

Na železniční přejezd se nesmí vjíždět, pokud:

 • svítí výstražná světla (2 červená střídavě přerušovaná světla)
 • je dána zvuková výstraha zvonku přejezdového zabezpečení
 • se sklápějí nebo jsou sklopené závory
 • je vidět nebo slyšet přijíždějící vlak
 • drážní zaměstnanec dává znamení k zastavení vozidla
 • není možné přejezd bezpečně přejet

Dodržováním legislativy a bezpečnostních pravidel na železničním přejezdu chráníte sebe i celou svou posádku. Při srážce osobního vozu s vlakem tento několika tunový kolos tlačí auto ještě stovky metrů v závislosti na jeho počáteční rychlosti při střetu.

Hledat na webu Srovnátor.cz