Schengenský prostor a cestování s občanským průkazem

23.03.2018

Schengenský prostor je označení pro území států, které podepsaly Schengenskou dohodu v roce 1985, na jejímž základě byly v roce 1995 ratifikujícími zeměmi odstraněny hraniční kontroly. Původních 5 zakladatelských členských států (Belgie, Francie, Německo, Lucembursko, Nizozemsko) bylo za dalších 20 let rozšířeno o 21 států a celkem je tedy v Schengenském prostoru 26 států.

Schengenský prostor a cestování s občanským průkazem

EU a Schengen

Ne všechny členské země Evropské unie jsou součástí Schengenského prostoru. Předpokladem pro členství v Schengenu je plnění tzv. Schengenského acquis – pravidel:

 • volný pohyb osob a zboží přes hranice
 • spolupráce policejních orgánů za účelem odhalování trestních činů
 • boj proti transportu omamných látek
 • ochrana osobních údajů
 • sdílení informací o střelivu

Česká republika je součástí Schengenského prostoru od roku 2007. V rámci Schengenského prostoru je možné cestování bez cestovního pasu. Pokud se při cestě do zahraničí nepřekračuje vnější hranice Schengenského prostoru, není TEORETICKY nutné mít u sebe žádný doklad, protože nedochází ke hraniční kontrole. Pokud ale dojde k běžné silniční kontrole policejní hlídkou, je povinnost každé osoby se prokázat platným identifikačním dokladem (pasem, občanským průkazem). Při leteckém cestování se v rámci Schengenu stačí prokázat platným občanským průkazem.

Země Schengenu:

 • EU: Belgie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Estonsko, Itálie, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko
 • mimo EU: Island, Norsko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko

Země částečně v Schengenu:

 • Irsko, Velká Británie (spolupráce v oblasti bezpečnosti a justice)

Tyto země si zachovaly svou suverenitu v oblasti hraniční kontroly, nicméně pro vstup do těchto zemí mohou občané ČR využít pouze občanský průkaz.

Kam ještě mohou Češi cestovat pouze s občanským průkazem?

 • země EU mimo Schengen: Kypr (řecká část), Rumunsko, Bulharsko, Chorvatsko
 • země mimo EU: Albánie, Andorra, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Faerské ostrovy, Gibraltar, Gruzie, Guernsey, Isle of Man, Jersey, Makedonie, Srbsko, Kosovo (pouze občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a elektronickým čipem), Moldavsko (pouze občanský průkaz se strojově čitelnými údaji)

Při cestování s občanským průkazem platí stejné podmínky jako při cestování s cestovním pasem. Průkaz musí být platný minimálně na plánovanou dobu pobytu, u některých zemí je vyžadována platnost následujících 3 – 6 měsíců po ukončení zahraniční cesty.

Schengenský prostor a cestování s občanským průkazem: Cestování s pasem

Evropské země, kam se nedostanete bez cestovního pasu:

 • Bělorusko
 • Ukrajina
 • Turecko
 • Rusko
 • Grónsko

Děti a cestování

Zákonní zástupci nezletilých osob jsou před cestováním do zahraničí povinni opatřit je vlastním cestovním dokladem, tzn. občanským průkazem nebo cestovním pasem – již od narození. Oficiálně je platnost dětských dokladů omezena dobou 5 let, ale podmínkou je fotografie, která je identifikovatelná s realitou, takže se může stát, že po 2 letech si dítě není na fotografii podobné a tak se musí zažádat o vydání nového dokladu (do 30 dnů za 100 Kč cestovní pas, 50 Kč za občanský průkaz).

Hledat na webu Srovnátor.cz