Školení řidičů – jak často se musí školit řidiči z povolání a řidiči referenti?

17.02.2022

Ať už jste profesionálním řidičem nebo se jen příležitostně dostanete v rámci Vašeho povolání k obsluze vozidla, musíte procházet pravidelnými školeními. Školení se nevyhnete ani v případech, kdy byste v rámci služební cesty využili Váš osobní automobil. Jaký je rozdíl mezi takzvanými řidiči referenty a profesionálními řidiči? Jak často a jakou formou probíhá jejich školení? Právě těmto otázkám se bude věnovat dnešní článek, na jehož konci najdete stručné odpovědi na nejčastější dotazy ohledně tohoto tématu.

Školení řidičů – jak často se musí školit řidiči z povolání a řidiči referenti?

Řidič referent nebo profesionál?

Průběh a četnost školení se zásadně liší podle typu řidiče. Řidiči z povolání podléhají mnohem přísnějším pravidlům než takzvaní řidiči referenti – tedy řidiči, kteří v rámci své pracovní doby používají automobil nezávisle na tom, jestli se jedná o firemní vozidlo, nebo jejich osobní vůz.

Řidič z povolání

Profesionální řidič nemůže bez vozidla vykonávat svou hlavní pracovní náplň a řízení vozu je pro takového zaměstnance obsahem jeho pracovní smlouvy. Jedná se tedy o osobu, která prostřednictvím vozu přepravuje osoby (např. řidič autobusu), nebo nějaký typ nákladu, jako jsou stavební materiály, nábytek či jiné zboží. Na rozdíl od řidičů referentů řidiči z povolání nestačí jen řidičská licence, ale musí mít zároveň zřízený profesní průkaz – právě ten takový řidič získá na základě úspěšně absolvovaného školení zakončeného závěrečnou zkouškou, například v některém z ověřených školících středisek.

Řidiči z povolání musí absolvovat školení v prezenční formě.

Řidič referent

Řidič referent je řidičem, který se v rámci své pracovní náplně dostane k obsluze firemního nebo i osobního vozidla. Důležitý rozdíl oproti řidiči z povolání je ten, že hlavní náplní práce takového zaměstnance není obsluha automobilu (nebo jiného vozidla) – tato skutečnost není uvedena v pracovněprávní smlouvě jako náplň práce. Občasně se ale i takový zaměstnanec k obsluze vozidla může dostat například v rámci pracovní cesty – ať už jede reprezentovat svou společnost například na nějaký veletrh, nebo třeba jen vozidlem vyzvedává objednaný materiál. Za řidiče referenty se považují i ti zaměstnanci, kteří například obsluhují vysokozdvižné vozíky ve skladech a jiných podobných prostorech. Také řidiči referenti musí procházet pravidelnými školeními, která ale nejsou tak přísná jako u profesionálních řidičů, a stačí jim řidičské oprávnění – profesním průkazem řidiči referenti disponovat nemusí.

Spočítejte si rychle povinné ručení


Odesláním formuláře tlačítkem Zobrazit 10 nabídek souhlasíte se zpracováním Vámi zadaných osobních údajů – Informace o zpracování osobních údajů

Průběh školení

Oba druhy řidičů musí procházet pravidelnými školeními, ale pro každou z těchto dvou skupin platí odlišné podmínky. Školení řidičů z povolání je výrazně náročnější a probíhá jinou formou než jednodušší školení řidičů referentů.

Školení profesionálních řidičů

Řidiči z povolání musí školením profesní způsobilosti procházet pravidelně jednou ročně. Zároveň je pro získání profesního průkazu zákonem stanovena povinnost takové školení absolvovat pro řízení vozidel nad 3 500 kg a dále vozidel, jako jsou například autobusy. Tato povinnost se vztahuje na vozidla skupin:

 • C,
 • C+E,
 • C1,
 • C1+E,
 • D,
 • D+E,
 • D1,
 • D1+E.

Školení profesní způsobilosti musí probíhat v ověřeném školícím středisku, popřípadě může proběhnout i v autoškole, která disponuje potřebným oprávněním. Narozdíl od školení řidičů referentů, školení profesionálních řidičů musí proběhnout prezenčně.

 • Vstupní školení
  • Pro řidiče od 21 let (skupina C) a pro řidiče od 23 let (skupina D),
  • prezenční forma výuky v kombinaci s osobním výcvikem,
  • zakončeno závěrečnou zkouškou z profesní způsobilosti řidiče,
  • rozsah: 140 hodin.
 • Vstupní školení – rozšířený rozsah
  • Pro řidiče od 18 let (skupina C) a pro řidiče od 21 let (skupina D),
  • prezenční forma výuky v kombinaci s osobním výcvikem,
  • zakončeno závěrečnou zkouškou z profesní způsobilosti řidiče,
  • rozsah: 280 hodin.
 • Rozšířené školení na profesní průkaz
  • Navazuje na vstupní školení,
  • rozsah: 45 hodin.
 • Obnovovací školení
  • Pro řidiče s profesními průkazy, jejichž platnost vypršela a chtějí si ji obnovit,
  • rozsah: 35 hodin.
 • Pravidelné školení
  • Musí jej absolvovat každý řidič do pěti let od data vydání profesního průkazu,
  • rozsah: 35 hodin,
  • rozděleno do ročních školení po 7 hodinách.

Školení řidičů referentů

Zaměstnavatel řidičů referentů je ze zákona povinný poskytnout svým zaměstnancům školení o bezpečnosti zdraví při práci. Pokud tedy zaměstnanec během své pracovní náplně bude využívat vozidlo, musí být zaměstnavatelem řádně proškolen.

Zaměstnavatel si sám určuje, jakou formou proběhne školení řidičů referentů.

Co se týče samotného školení, zaměstnavatel má v tomto ohledu velkou míru volnosti. Zákonem totiž není specifikováno, kdo má školení provádět, jakou formou jej zaměstnanci absolvují ani jak často se musí opakovat (doporučeno je alespoň 1× za 3 roky nebo v případě důležitých změn). Zaměstnavatel si tedy pro potřeby takového školení může najmout externí společnost, školení může provést sám, svěřit jej pověřenému zaměstnanci, nebo celé školení může proběhnout online (například formou výkladového textu v kombinaci se závěrečným testem). Během školení musí být řidiči referenti seznámeni s dopravními předpisy, způsobem organizace práce a pracovních postupů vycházejících z nařízení vlády.

Nejčastěji kladené otázky – FAQ

Četnost školení řidičů referentů si určuje zaměstnavatel, doporučeno je alespoň 1× za 3 roky, nebo v případě důležitých změn v legislativě.
Školení řidičů z povolání probíhá 1× ročně v rozsahu 7 hodin, nebo nejpozději 1× za 5 let v rozsahu 35 hodin.

Školení řidičů referentů zpravidla hradí zaměstnavatel – cena se odvíjí od platformy, kterou si zaměstnavatel zvolí a případně podle množství zaměstnanců, kteří školení podstupují.
Ceny školení řidičů profesionálů se odvíjí podle typu školení – cena vstupního školení (s rozsahem 140 hodin) se pohybuje okolo 20 000 Kč, cena školení k obnovení platnosti profesního průkazu (s rozsahem 35 hodin) je přibližně 6 000 Kč a cena pravidelného ročního školení vychází přibližně na 1 500 Kč.
Hledat na webu Srovnátor.cz