Snížení plnění povinného ručení vlivem amortizace

14.10.2014

Stalo se to již tisícům českých řidičů a děje se to bohužel pořád. Představte si situaci, kdy Vás nabourá jiné auto a způsobí na Vašem voze škodu. Oprava nabouraného vozu Vám má být uhrazena z povinného ručení viníka. Jakmile je vozidlo opraveno, přichází na řadu finanční vyrovnání ze strany pojišťovny viníka nehody. A najednou se z krycího dopisu od pojišťovny dozvídáte, že Vám neuhradí celou částku za opravu, ale že ji poníží o amortizaci a Vy si tak část nákladů musíte uhradit sami. Má na to pojišťovna vůbec právo? A jak se můžete bránit proti takovému jednání?

Snížení plnění povinného ručení vlivem amortizace
Každého z nás naštve nabourané auto. | Foto: fotolio.com

Hlavní motivací pojišťoven pro snižování vyplácených pojistných plnění u povinných ručení je snižování nákladů a tvorba zisku. To je samozřejmě pochopitelné, protože každá pojišťovna je firma, která byla primárně založena proto, aby vytvářela zisk a vydělávala peníze svému majiteli. Další motivací pro uplatňování amortizace při vyplácení pojistného z povinného ručení je neznalost samotných poškozených, kteří si jednání pojišťoven nechávají líbit. V čem je vlastně problém?

Amortizace vozu a povinné ručení

Pojišťovny při vyplácení peněz za opravu vozidla z povinného ručení argumentují tím, že bourané vozidlo bylo více či méně opotřebováno a tím se reálně snížila jeho hodnota. Fakticky jsou však pojišťovny povinny ze zákona uhradit skutečnou škodu na vozidle. Takže výměnou poškozených náhradních dílů za nové došlo k navýšení celkové hodnoty vozidla, která byla před nehodou nižší díky opotřebovaným součástkám. Míru navýšení celkové hodnoty opraveného vozidla pojišťovny vyjádří procentem, které následně strhnou z celkové částky plnění. V konečném důsledku to pro poškozeného například znamená, že namísto 45.000 Kč deklarovaných na faktuře od autoopravny dostane od pojišťovny proplaceno pouze 30.000 Kč s tím, že těch 15.000 Kč je částka stržená za amortizaci vozu.

Spočítejte si rychle povinné ručení


Odesláním formuláře tlačítkem Zobrazit 10 nabídek souhlasíte se zpracováním Vámi zadaných osobních údajů – Informace o zpracování osobních údajů

Autonehoda sníží reálnou hodnotu vozu

Tato konstrukce zní logicky, a kdyby se vztahovala na pouhou renovaci vozidla bez předchozího poškození dopravní nehodou, byla by argumentace snížení plnění z povinného ručení vlivem amortizace vozu jistě obhajitelná. Pokud je však vozidlo poničeno autohavárií, přirozeně klesá jeho tržní hodnota, protože ojeté bourané auto má v očích kupců mnohem menší cenu, než ojeté auto nebourané. A i když je bourané auto kompletně opravené v autorizovaném servisu a všechny poškozené součástky jsou nahrazeny za nové a originální, má takový vůz menší šanci při prodeji v porovnání s naprosto stejným autem, které zatím bourané nikdy nebylo.

Z této logiky vyplývá, že celá konstrukce s amortizací bouraného vozidla není správná. A při posuzování konkrétního případu dal zapravdu námitce poškozeného i Ústavní soud svým rozhodnutím ze dne 19. 3. 2008 pod spisovou značkou II. ÚS 2221/07, které je možné dohledat na stránkách Ústavního soudu.

Jak se bránit snížení plnění z povinného ručení

Pokud patříte mezi tisíce českých řidičů, na kterých se chce pojišťovna viníka obohatit a snaží se Vám ponížit částku vyplacenou z povinného ručení viníka, který Vám naboural Váš vůz, braňte se. Je však nutné každý případ posuzovat individuálně a nebrat rozsudek Ústavního soudu jako vzor, podle kterého můžete po pojišťovně vymáhat celou částku za opravu nabouraného vozu. Pokud budou na opravu havarovaného vozidla vynaloženy neoprávněně vysoké náklady, například výměnou standartních dílů za kvalitnější, nebudou pravděpodobně pojišťovnou tyto vícenáklady uznány.

Váš nesouhlas s rozhodnutím pojišťovny byste měli poslat písemně a doporučeně. Vzor nesouhlasu s kalkulací náhrady škody zpracoval dTest, kde je volně ke stažení.

Hledat na webu Srovnátor.cz