Využití solární energie v domácnostech

03.08.2018

O instalaci solárních panelů na střechu svého domu uvažuje v dnešní době stále více lidí. Byť je počáteční investice stále celkem drahou záležitostí, z hlediska dlouhodobého může být fotovoltaika výhodná. Chcete-li snížit své náklady na elektrickou energii nebo prostě jen žít více ekologicky, je pro vás sluneční energie možná to pravé.

Využití solární energie v domácnostech

Slunce nám vyrábí elektřinu

Jednou z možností, jak využít sluneční energii, je výroba elektrické energie pomocí fotovoltaické elektrárny umístěné na střeše domu. V České republice se nejvíce instalují elektrárny o výkonu od 5 do 10 kW, které jsou z pohledu české legislativy považovány za tzv. malé elektrárny, není proto potřeba disponovat licencí od Energetického úřadu a od roku 2016 už ani její majitelé nemusí být OSVČ danící příjmy z prodeje energie jako příjmy
z podnikání.

Výhody fotovoltaiky

Instalovat si vlastní malou elektrárnu na střechu domu přináší hned několik výhod:

  • finanční úspora – i když ceny solárních panelů klesají, je počáteční investice do fotovoltaiky stále poměrně vysoká. Postupně se vám však bude vracet v podobě nižších účtů za elektrickou energii. V současnosti se udává návratnost investice kolem 10 let.
  • možnost získání dotace – díky státnímu programu Nová zelená úsporám může majitel rodinného domu, pokud se rozhodne pro instalaci solárních panelů, zažádat o dotaci ve výši 35 000 až 150 000 korun na jejich pořízení, v závislosti na typu fotovoltaického systému.
  • ochrana životního prostředí – solární panely pro svůj chod nepotřebují žádné další palivo, které znečišťuje přírodu, stačí jim pouze slunce, které patří mezi obnovitelné zdroje energie
  • energetická nezávislost – díky fotovoltaice využívá domácnost svoji vlastní energii, není tak závislá na dodávkách elektřiny ze sítě.
  • nízká poruchovost – výrobci solárních panelů obecně uvádějí, že jejich výrobky vydrží plnit svoji funkci i několik desítek let. Byť se žádná technologie neobejde zcela bez problémů, díky stále se lepšícím výrobním procesům je míra poruchovosti u solárních panelů na nízké úrovni.
  • jednoduchá obsluha – lehce zvládnutelná je i obsluha panelů a kromě pravidelných servisních prohlídek nevyžadují žádnou zvláštní péči od svého majitele. Také není na místě obava z přílišného zásahu do vzhledu domu, i umístění panelů je poměrně rychlá a jednoduchá záležitost.

Fotovoltaika

Má to i slabá místa

Říkáte si proč čekat s pořízením solárních panelů, když to má tolik výhod? Pozor, i zde narazíte na několik ALE:

  • klimatické podmínky – Česká republika neleží z hlediska slunečního svitu v úplně ideálním místě. Výkyvy počasí ať už jedním nebo druhým směrem jsou zde docela časté, a proto není dobré spoléhat na slunce jako na jediný zdroj energie pro domácnost.
  • zastínění střechy – i když se dají panely nainstalovat na téměř jakýkoliv typ střechy, problém může nastat v případě, že máte střechu zastíněnou stromy, vedlejší budovou či např. sloupem. Zastínění i jen jednoho panelu výrazně snižuje výkon i panelů ostatních.
  • vysoká pořizovací cena baterií – nejdražším typem fotovoltaické elektrárny je systém, který dokáže akumulovat vyrobenou energii v bateriích a šetřit ji tak na horší časy. I přes dotace je ale pořizovací cena těchto akumulátorů velmi vysoká.

Rozhodnete-li se pro zabudování solárních panelů na střechu svého domu, určitě je dobré se poradit s odborníkem o vhodném uspořádání fotovoltaické elektrárny. Při výběru je totiž třeba vzít v potaz nejen velikost domácnosti či spotřebu celého objektu, ale také polohu pozemku, systém vytápění, vybavenost spotřebičů anebo způsob ohřívání vody.

Hledat na webu Srovnátor.cz