Statistika nehodovosti v EU

19.06.2017

Letní prázdniny jsou za dveřmi a všem se nám v hlavě množí plány, co všechno chceme o prázdninách podniknout. Vytoužená dovolená, dětský tábor, rodinný výlet, cesta na koupaliště nebo na festival – příležitostí nasednout do auta nebo šlápnout do pedálů vašeho kola bude mnoho. O prázdninách se mění struktura dopravy i hustota provozu. Řidiči, i ti „sváteční“, se vydávají na delší trasy, na které nejsou zvyklí. Cestu jim komplikují nejen všudypřítomné uzavírky, ale především vedro, únava a neklidní pasažéři. Souhra těchto okolností vede k vyššímu riziku vzniku dopravních nehod. Jak vypadá z pohledu nehodovosti dopravní situace v zemích Evropské unie?

Situace v EU

Evropská unie má ambiciózní cíl – usiluje o to, aby na silnicích při dopravních nehodách zemřelo v roce 2020 maximálně 15 500 lidí. Počet usmrcených osob se sice v posledních letech výrazně snížil, nicméně do dosažení svého smělého cíle má EU stále ještě daleko. V současné době toto číslo stagnuje na hodnotě přibližně 26 000.

Statistika nehodovosti v EU

V roce 2015 došlo ve všech zemích EU oproti roku 2010 ke snížení počtu osob usmrcených při dopravních nehodách. Největší pokles zaznamenalo Dánsko, Řecko, Španělsko a Portugalsko.

V letech 2014 – 2015 došlo k nejvýraznějšímu meziročnímu poklesu usmrcených osob v Estonsku, Irsku a Lotyšsku. Naopak ve Finsku, Chorvatsku, Nizozemsku, Rakousku, Slovinsku a na Kypru byl zaznamenán meziroční nárůst úmrtí na silnicích.

Jak si v nehodovosti stály jednotlivé země v roce 2015, ukazuje následující graf.

Počet usmrcených osob při dopravních nehodách v zemích EU

Prázdninová nehodovost

Letní měsíce, především ty prázdninové, vykazují vyšší počty smrtelných dopravních nehod. Není to však pravidlem ve všech evropských zemích. Není překvapením, že v letních měsících umírá na silnicích více lidí v zemích, které jsou oblíbenými destinacemi pro letní dovolenou, a v tranzitních zemích. Patří mezi ně Řecko, Chorvatsko, Rakousko, Itálie, Francie a Německo.

Také v Česku jsou letní měsíce kritické. V roce 2016 bylo červenci a srpnu na silnicích usmrceno 123 osob, což je 23 % z celkového počtu úmrtí za loňský rok. Průměrně tedy došlo každý prázdninový den k úmrtí dvou osob. Nejtragičtějším měsícem však zůstává říjen s 9 345 dopravními nehodami a 66 usmrcenými osobami.

Nehodovost v ČR v roce 2016
měsícpočet dopravních nehodpočet usmrcených osob
leden769527
únor672232
březen737349
duben798439
květen880045
červen866238
červenec815660
srpen854563
září871353
říjen934566
listopad850732
prosinec836241

Zdroje dat:
http://www.policie.cz/clanek/statistika-nehodovosti-900835.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d
https://ec.europa.eu/transport/road_safety/sites/roadsafety/files/pdf/observatory/trends_figures.pdf