Pojišťovny odmítají vyplácet pojistné plnění povinného ručení. Mají na to právo?

10.08.2014

Zjistili jste při likvidaci pojistné události, že se na ni Vaše pojištění nevztahuje? A pojišťovna Vám odmítla vyplatit pojistné plnění? V této situaci se Vám určitě honí hlavou, jak je to možné? A má na to pojišťovna vůbec právo? Ano. Protože ne ve všech případech můžete počítat s tím, že Vám pojišťovna škodu uhradí.

Pojišťovny odmítají vyplácet pojistné plnění povinného ručení. Mají na to právo?
Znáte výluky svého povinného ručení? | Foto: Fotolia.com

Povinné ručení, neboli Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, je dáno zákonem č. 168/1999 Sb., kde jsou vyjmenovány i výluky, na které se pojištění nevztahuje. Detailní výpis všech výluk naleznete v § 7.

Neznalost neomlouvá

Pokud nechcete být z těch, kteří jsou nemile překvapení, dobře si prostudujte nejen pojistné podmínky, ale i zákon, kterým se řídí povinné ručení a vyplácení pojistného plnění. Protože některé pojišťovny nemají výluky v pojistných podmínkách přímo uvedeny. Pouze informují, kde je najdete.

Zákonem dané výluky pro základní produkt povinného ručení. Pojišťovna Vám nehradí

 • Újmu, kterou jste utrpěl jakožto viník nehody.
 • Věcnou škodu, kterou jste způsobil manželce a osobám, které s Vámi žijí ve společné domácnosti.
 • Škodu na Vašem vozidle (jelikož jste viník nehody). Škodu na věcech, které přepravujete. S výjimkou škody na věcech, které měla přepravovaná osoba (např. manželka, dítě) na sobě nebo u sebe.
 • Újmu vzniklou mezi vozidly jízdní soupravy. Takovou soupravu může tvořit například motorové a přípojné vozidlo. Náhradu škody nedostanete ani v případě, že vznikne na věcech přepravovaných těmito vozidly.
 • Škodu, která vznikla při manipulaci s nákladem vozidla, pokud vozidlo stojí a není v pohybu.
 • Náklady na léčebnou péči, v důsledku újmy na zdraví nebo usmrcení, které jste utrpěl Vy – řidič vozidla a viník nehody.
 • Újmu, kterou způsobíte vozidlem při účasti na organizovaném motoristickém závodu nebo soutěži. Ale nevztahuje se to na případ, že jste byl při závodě povinen dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích.
 • Újmu vzniklou provozem vozidla při teroristickém činu nebo válečné události, jestliže má tento provoz přímou souvislost s tímto činem nebo událostí.
 • Škodu na majetku způsobenou vlastníkovi vozidla, který v době pojistné události vozidlo neřídil. Pojišťovna vlastníkovi vozidla uhradí pouze újmu na zdraví, usmrcení a náklady na léčebnou péči.
 • V případě střetu vozidel, která jsou ve vlastnictví jedné osoby. Škodu hradí pojišťovna pouze v případě, že jde o různé provozovatele vozidel zúčastněných na vzniku škodné události.

Nestandardní výluky. Pojišťovna Vám nehradí

 • Újmu, kterou jste uhradil nebo se zavázal, že jej uhradíte nad rámec stanovený právními předpisy.
 • Škodu vzniklou činností vozidla jako pracovního stroje.

Pojistné plnění Vám pojišťovna nevyplatí ani v případě, že jste způsobil nehodu úmyslně, nebo jste řídil:

 • bez platného řidičského průkazu nebo technické prohlídky,
 • pod vlivem návykových látek a alkoholu.

Spočítejte si rychle povinné ručení


Odesláním formuláře tlačítkem Zobrazit 10 nabídek souhlasíte se zpracováním Vámi zadaných osobních údajů – Informace o zpracování osobních údajů

I ten sebelepší řidič může způsobit nehodu

Proto buďte při jízdě autem opatrní. A před sjednáním povinného ručení věnujte velkou pozornost pojistným podmínkám. Abyste předešli zbytečným komplikacím.

Hledat na webu Srovnátor.cz