Vše o výměně řidičského průkazu v roce 2020

02.09.2020

V letošním roce skončila nebo skončí platnost více než 850 tisícům řidičských průkazů. Jedná se o doklady vydané v roce 2010, v případě určitých skupin řidičského oprávnění také o průkazy z roku 2015. Přestože koronavirová epidemie platnost některých průkazů o několik měsíců prodloužila, s návštěvou úřadu není třeba otálet. Všechny potřebné informace k výměně řidičského průkazu najdete v následujících řádcích.

Vše o výměně řidičského průkazu v roce 2020

Platnost řidičského průkazu

Řidičské průkazy se vydávají s platností na 5 nebo 10 let. Pětiletou platnost mají řidičská oprávnění pro skupiny C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D a D+E, v případě ostatních skupin platí řidičský průkaz po dobu 10 let.

Platnost řidičského průkazu si musí každý řidič hlídat sám. Zapomnětlivcům může pomoci Portál občana, kde je platnost průkazu také uvedena a kde si zároveň můžete nechat zaslat upozornění, že se tento termín blíží.

Koronavirus a automatické prodloužení platnosti průkazů

V letošním roce došlo v důsledku koronavirové epidemie k výjimečné situaci a z rozhodnutí EU byla platnost některých řidičských průkazů prodloužena. Jedná se o průkazy, jejichž platnost skončila mezi 1. únorem 2020 a 31. srpnem 2020. Platnost těchto dokladů se automaticky prodloužila o 7 měsíců. Pokud se vás toto prodloužení týká, nemusíte sice s návštěvou úřadu tolik spěchat, ale výměnu řidičáku je lepší provést co nejdříve, abyste se vyhnuli případným frontám.

Jak zažádat o nový průkaz?

O výměnu řidičského průkazu je za běžných okolností ideální zažádat nejdříve 3 měsíce a nejpozději 20 dnů před vypršením jeho platnosti. V takovém případě je výměna bezplatná a zároveň neriskujete, že se budete muset pár dnů obejít bez řidičáku (20 dnů je totiž lhůta pro vydání nového dokladu).

Výměnu řidičského průkazu je možné provést na kterémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností, bez ohledu na vaše trvalé bydliště. Na úřad se musíte dostavit osobně a přinést s sebou platný doklad totožnosti a stávající řidičský průkaz. Papírová fotografie už není potřeba – úředník si stáhne vaši aktuální fotku z registru obyvatel, případně vás vyfotí na místě. Při vyzvednutí nového průkazu už vás může zastoupit jiná osoba, která u sebe bude mít ověřenou plnou moc.

Spočítejte si rychle povinné ručení


Poplatky za výměnu řidičského průkazu

Standardní výměna končícího řidičského průkazu tak, je jsme ji popsali výše, je zdarma. Existují však případy, kdy za vydání nového průkazu zaplatíte:

  • vydání nového průkazu ve zkrácené lhůtě, tzn. do 5 pracovních dnů – 700 Kč
  • žádost o nový průkaz více než 3 měsíce před koncem platnosti nebo naopak až po skončení platnosti – 200 Kč
  • vydání nového průkazu z důvodu změny údajů (např. změna příjmení, rozšíření řidičského oprávnění) – 200 Kč
  • vydání nového průkazu v případě ztráty, poškození, odcizení – 200 Kč

Hlouběji do kapsy budete muset sáhnout, pokud při silniční kontrole předložíte propadlý řidičský průkaz. Za takový přestupek vám hrozí na místě pokuta až 2 000 Kč, ve správním řízení potom až 2 500 Kč.