Kdy smíte projet křižovatku na oranžovou?

21.12.2020

Pro některé oranžová, pro některé žlutá – řeč je o prostředním světle na semaforu, které má – stejně jako červená a zelená – svůj význam. V jaké situaci může řidič projet křižovatku, svítí-li oranžové světlo? Pojďme si připomenout, co o oranžovém světle říká zákon.

Kdy smíte projet křižovatku na oranžovou?

Žlutá nebo oranžová, význam je stejný

Přestože prostřední světlo na semaforu působí spíše oranžově, zákon o něm hovoří jako o signálu se žlutým světlem “Pozor!”. Předmětem diskuzí nebývá pouze jeho přesný barevný odstín, ale také otázka, zda může řidič na oranžovou křižovatku ještě projet či nikoliv.

V Česku se používají tzv. čtyřfázové semafory, na kterých se střídají následující fáze: červená, červená se žlutou, žlutá, zelená. Význam zeleného a červeného signálu není třeba dlouze vysvětlovat, na zbývající dvě fáze se podíváme podrobněji.

Žlutá před rozsvícením zelené

Stojíte-li na křižovatce, kde svítí červená, ještě před rozsvícením zeleného světla se rozsvítí současně červená i žlutá. Zákon č. 361/2000 Sb. tuto fázi popisuje následovně: Při řízení provozu na křižovatce znamená pro řidiče signál se současně svítícím červeným a žlutým světlem “Pozor!” povinnost připravit se k jízdě. Žluté světlo upozorňuje řidiče, že se mají připravit k jízdě, stále svítící červené světlo jim však zatím nedovoluje do křižovatky vjet. V praxi to tedy znamená zařadit rychlost a být připraven se rozjet. A samozřejmě sledovat semafor, a to nejen tehdy, stojíte-li první v řadě.

Spočítejte si rychle povinné ručení


Odesláním formuláře tlačítkem Zobrazit 10 nabídek souhlasíte se zpracováním Vámi zadaných osobních údajů – Informace o zpracování osobních údajů

Žlutá před rozsvícením červené

Samostatně svítící žluté světlo se naopak objevuje, když se provoz na křižovatce v daném směru zastavuje a místo zelené bude brzy svítit červená. Jak se v tomto okamžiku mají zachovat řidiči, popisuje zákon takto: Při řízení provozu na křižovatce znamená pro řidiče signál se žlutým světlem “Pozor!” povinnost zastavit vozidlo před dopravní značkou “Příčná čára souvislá”, “Příčná čára souvislá se symbolem Dej přednost v jízdě!” a “Příčná čára souvislá s nápisem STOP”, a kde taková dopravní značka není, před světelným signalizačním zařízením; je-li však toto vozidlo při rozsvícení tohoto signálu již tak blízko, že by řidič nemohl vozidlo bezpečně zastavit, smí pokračovat v jízdě.

Záleží tedy, jak daleko jste od křižovatky a jakou rychlostí jedete ve chvíli, když se zelené světlo na semaforu změní na žluté. Pokud máte před sebou dostatek prostoru pro bezpečné zastavení před křižovatkou, je vaší povinností zastavit. Pokud jste ale příliš blízko a zastavení by nemuselo být bezpečné, bude v souladu se zákonem, když křižovatku projedete (samozřejmě svižným tempem).

Blikající světlo může řidičům napovědět

Aby změna ze zelené barvy na oranžovou nebyla tak náhlá a řidiči mohli lépe předvídat, funguje v některých zemích (např. v Rakousku) systém, kdy zelená začne blikat. Tento systém má vnést do provozu více bezpečnosti a plynulosti, zabránit průjezdům na poslední chvíli na červenou a tím pádem i případným dopravním nehodám. Blikající zelené světlo dává řidičům znamení, že se blíží konec doby možný pro průjezd křižovatkou. Blikající zelená se následně přepne klasicky na oranžovou a ta potom na červenou. U nás byl tento systém testován na podzim loňského roku na několika křižovatkách v Břeclavi.

Podobnou funkci plní samostatné blikající žluté světlo, které se umisťuje před některé světelné křižovatky a které upozorňuje na aktuální stav semaforu.

Blikající žluté světlo na semaforu

Pro úplnost doplňme ještě význam blikajícího žlutého světla na semaforu. Svítí-li signál se žlutým světlem “Pozor!” přerušovaně, nejedná se v tu chvíli o křižovatku s provozem řízeným světelnými signály. Řidiči se tedy řídí dopravními značkami a stejnými pravidly, jako kdyby se jednalo o klasickou křižovatku bez semaforů.

Hledat na webu Srovnátor.cz