Vzorová výpověď havarijního pojištění

28.07.2017

Konkurence na trhu pojišťovnictví, včetně nabídek havarijního pojištění, zůstává rozsáhlá, proto se může stát i vám, že se stávající smlouvou nejste úplně spokojení a poohlížíte se po výhodnější nabídce. Důvodem může být vysoká cena, nedostatečné krytí, nebo jen přístup pojišťovny, ve všech případech je při vypovídání pojištění nutné dodržet konkrétní postup.

Vzorová výpověď havarijního pojištění

Formulář výpovědi

Havarijní pojištění je uzavíráno na dobu neurčitou, pokud dodržíte konkrétní lhůty, můžete smlouvu ukončit. Výpověď musí mít písemnou formu a obsahovat konkrétně dané body. Aby byla vaše výpověď úplná a právoplatná, doporučujeme využít elektronický formulář na Srovnátor.cz, který po vyplnění vytisknete, podepíšete a předáte vaší pojišťovně.

Doručení výpovědi pojišťovně

Výpověď můžete na pojišťovnu doručit osobně, nebo zaslat doporučeně poštou. V případě využití služeb pošty, si nezapomeňte pečlivě uschovat potvrzení o odeslání formuláře pro případ, že by váš dopis na pojišťovnu nedorazil.

Obsah výpovědi

Výpověď havarijního pojištění musí obsahovat údaje o pojistníkovi a ukončované smlouvě.

 1. Údaje o vypovídané smlouvě
  • Pojišťovna, se kterou máte uzavřenou smlouvu (ve vzorovém formuláři se automaticky vygenerují kontaktní údaje dané pojišťovny, stačí vybrat její název ze seznamu)
  • Číslo pojistné smlouvy o havarijním pojištění
  • Tovární značka a model auta (např. Škoda Octavia)
  • Registrační značka (SPZ) vozidla
 2. Údaje o pojistníkovi, tedy osobě, která s pojišťovnou uzavírala smlouvu
  • Titul, jméno a příjmení / Obchodní firma, je-li pojistníkem právnická osoba
  • Rodné číslo / IČ pojistníka
  • Kontaktní adresa (ulice, číslo popisné/orientační, obec, PSČ)
  • Telefon, Email
 3. Důvod ukončení pojistné smlouvy
  • Uveďte jeden ze způsobů ukončení, který upravuje pojistná smlouva (vyplňujete-li vzorový formulář, důvod vyberete ze seznamu). Způsoby zániku jsou standardně následující:
   Důvod ukončení pojištěníLhůta pro doručení výpovědi pojišťovněKdy pojištění zaniká?
   Uplynutí pojistného obdobínejpozději 6 týdnů před koncem pojistného obdobís koncem pojistného období
   Bez udání důvodudo dvou měsíců od uzavření pojistné smlouvy8 dní po doručení výpovědi
   Změna vlastníkapo zapsání nového majitele do technického průkazu, jeho kopie musí být součástí výpovědiihned po doručení výpovědi pojišťovně
   Odcizení vozidlapo vzniku události, součástí výpovědi musí být protokol od policieihned po doručení výpovědi pojišťovně
   Dočasné vyřazení vozidla z registrupo vyřazení, součástí výpovědi musí být kopie velkého technického průkazu, ve kterém musí být dočasné vyřazení zaznamenánoihned po doručení výpovědi pojišťovně (dočasné vyřazení z registru vozidel je možné maximálně na dobu 12 měsíců)
   Změna výše pojistnéhoměsíc od doručení oznámení o změně výše pojistnéhos koncem pojistného období
   Vznik pojistné událostido tří měsíců od oznámení pojistné události (stejně může postupovat i pojišťovna)jeden měsíc od doručení výpovědi
 4. Pojišťovnu informujte
  • Kam má zaslat potvrzení o bezeškodním průběhu pojištění (zaslat na uvedenou kontaktní adresu pojistníka / převést na novou smlouvu, pak uveďte její číslo)
  • Kam má zaslat případný přeplatek pojistného (na bankovní účet – uveďte číslo účtu / poštovní poukázkou na uvedenou kontaktní adresu)
 5. Vyplňujete-li vzorový formulář, pak zvolte možnost, zda dokument pouze převést do PDF formátu, nebo i zaslat na vámi uvedený email.
 6. Úplnou výpověď havarijního pojištění podepište, vytvořte si kopii a originál předejte své stávající pojišťovně.

Vytvoření výpovědi havarijního pojištění vám s pomocí našeho vzorového formuláře zabere pouze pár minut. Stejně tak uzavření nového havarijního pojištění zvládnete během chvilky a budete mít možnost porovnat nabídky několika pojišťoven a vybrat pro vás tu nejvhodnější a nejvýhodnější nabídku. Bude-li vám cokoliv nejasné, neváhejte kontaktovat naši informační linku na čísle 226 289 777, nebo nám na sebe zanechte kontakt a naši specialisté vám sami zavolají ve vámi zvolenou dobu a ochotně vám pomohou.