Z čeho se skládá cena elektřiny v ČR?

12.02.2018

Elektřina se stala neodmyslitelnou součástí našich životů, proto i platba za její odběr je nedílnou součástí rodinného rozpočtu. Podíváte-li se však podrobně na roční vyúčtování elektřiny, zjistíte, že částka, kterou musíte zaplatit, se zdaleka nerovná jen samotné ceně za spotřebovanou energii. Tvoří ji také různé další položky – poplatky subjektům, které se na celém procesu distribuce elektřiny podílí. Z čeho se tedy konečná částka skládá?

Z čeho se skládá cena elektřiny v ČR?

Regulovaná vs. neregulovaná část ceny elektřiny

Cenu elektřiny lze rozdělit na dvě složky: regulovanou a neregulovanou.

Regulovanou část ceny elektřiny určuje stát, konkrétně Energetický regulační úřad (ERÚ). Nelze ji tedy ovlivnit výběrem dodavatele elektřiny. Tato část ceny elektřiny zahrnuje náklady na její distribuci, tedy náklady spojené s dodáním elektřiny z elektrárny až ke konečnému spotřebiteli. U průměrné rodiny tvoří regulovaná část přibližně 57 % z celkové částky za elektřinu.

Neregulovanou část ceny elektřiny určuje její dodavatel, lze ji tedy výběrem vhodného dodavatele ovlivnit. Její výše je dohodnuta ve smlouvě s dodavatelem. Tuto složku tvoří náklady na samotnou spotřebovanou elektřinu.

Regulovaná část a její složky

Regulovaná složka ceny elektřiny zahrnuje následující poplatky:

  • Distribuční poplatky (cena za distribuci energie). Tyto poplatky náleží distributorům elektřiny a jejich výše se může lišit podle toho, na jakém území ČR elektřinu odebíráte. V různých oblastech ČR totiž působí různí distributoři: E.ON Distribuce, a.s., ČEZ Distribuce, a.s. nebo PREdistribuce, a.s.
  • Poplatek za rezervovaný příkon. Jedná se o měsíční poplatek za určité množství energie, které je pro vaše odběrné místo rezervováno v rozvodné síti. Tento poplatek se platí i v případě nulové spotřeby energie a jeho výše závisí na velikosti vašeho hlavního jističe.
  • Příspěvek na obnovitelné zdroje energie. Tímto příspěvkem je dotována výkupní cena energie z obnovitelných zdrojů.
  • Poplatek za systémové služby. Tento poplatek slouží k financování provozu České přenosové soustavy (ČEPS).
  • Poplatek operátorovi trhu. Operátor trhu s elektřinou (OTE) je státem vlastněná akciová společnost. Poplatek přispívá na činnost této společnosti, která mimo jiné vede statistiky a stará se o formality spojené se změnou dodavatele.

Poslední tři složky se mohou skrývat pod souhrnným označením „související služby“.

Neregulovaná část a její složky

Neregulovanou cenu elektřiny tvoří dvě položky:

  • Cena za spotřebovanou silovou elektřinu (za každou odebranou MWh).
  • Měsíční fixní poplatek za správu odběrného místa. Tento poplatek se platí i v případě, že žádnou elektřinu nespotřebujete.

Nechybí ani daň

Stejně jako většina výrobků a služeb, také elektřina je zatížena daní. Daň z elektřiny se platí za každou spotřebovanou kWh (netýká se elektřiny vyrobené čistě z obnovitelných zdrojů energie). Konečná částka je na závěr navýšena ještě o daň z přidané hodnoty.

Za co platíme nejvíce?

Na kolik procent z celkové ceny, kterou za elektřinu v domácnostech platíme, připadají jednotlivé složky (kromě daňových položek), ukazuje následující graf.

Podíl jednotlivých složek ceny za dodávku elektřiny

Zdroj dat: ERÚ, https://www.eru.cz/documents/10540/3531646/20171124_TZ_CR_2018.pdf/f15b51d5-d90a-4f16-9abd-def5bb5c4c78

Hledat na webu Srovnátor.cz