Změny v povinném ručení v roce 2018

15.01.2018

Od 1. 1. 2018 došlo k podstatné změně v oblasti povinného ručení, která se týká registrovaných, avšak nepojištěných vozidel. Novela zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla totiž obnovila povinnost platit za taková vozidla příspěvek do garančního fondu České kanceláře pojistitelů (ČKP). Každý, kdo za své řádně registrované vozidlo neplatí zákonné pojištění, bude nyní muset za každý nepojištěný den uhradit poplatek, jehož výše je stanovena vyhláškou. Zároveň došlo k úpravě maximální částky, kterou může ČKP vymáhat po řidiči v případě, že svým nepojištěným vozidlem způsobí škodu.

Změny v povinném ručení v roce 2018

Znovuzavedení příspěvku do garančního fondu

Česká kancelář pojistitelů (ČKP) má od začátku letošního roku opět právo od majitelů nepojištěných vozidel vymáhat příspěvky do garančního fondu. Tyto příspěvky byly zavedeny již v minulosti, v roce 2015 byly však zrušeny kvůli nesrovnalostem a komplikacím při jejich vymáhání. To vedlo ke zdražení povinného ručení, jelikož došlo k navýšení povinných příspěvků, které do garančního fondu odvádí pojišťovny.

Nyní, po meziročním nárůstu počtu nepojištěných vozidel a po zkvalitnění registru vozidel a celého systému, byl příspěvek do garančního fondu obnoven.

Koho se příspěvek týká?

Příspěvek do garančního fondu musí hradit každý, kdo nemá pro své vozidlo sjednané zákonné pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (povinné ručení). Povinné ručení musí mít každé vozidlo zapsané v registru silničních vozidel – bez ohledu na to, zda je používané, nebo stojí odstavené v garáži či v servisu. Výjimku tvoří vozidla, která jsou v registru vedena jako:

  • odcizená,
  • vyřazená z provozu,
  • vyvezená do jiného státu,
  • zaniklá.

Řidiči, kteří své vozidlo nechtějí používat a nechtějí za něj platit pojištění, musí odevzdat registrační značky do depozitu a odstranit vozidlo z pozemní komunikace.

Chcete-li mít jistotu, že je vaše vozidlo řádně pojištěno, obraťte se na svoji pojišťovnu nebo využijte aplikaci na webových stránkách ČKP.

Jak bude vymáhání příspěvků probíhat?

Jakmile ČKP zjistí, že registrované vozidlo není pojištěno, kontaktuje řidiče a vyzve ho k úhradě příspěvku. První výzvy bude ČKP rozesílat v březnu 2018. ČKP nebude kontrolovat platnost pojištění a vybírat příspěvky za období před 1. 1. 2018, tedy před počátkem účinnosti novely zákona.

Na výzvu ČKP doporučujeme reagovat (e-mailem, telefonicky, dopisem) v každém případě – tedy i tehdy, jste-li kontaktováni neprávem. Dohledá-li se vaše platná smlouva, ČKP vás o tom následně vyrozumí. Takovým sporným situacím lze předejít řádným vyplněním nezbytných údajů (registrační značka, číslo technického průkazu, VIN kód) do pojistné smlouvy. K ověření, zda máte vše v pořádku, můžete opět využít webových stránek ČKP.

Spočítejte si rychle povinné ručení


Odesláním formuláře tlačítkem Zobrazit 10 nabídek souhlasíte se zpracováním Vámi zadaných osobních údajů – Informace o zpracování osobních údajů

Kolik nepojištění řidiči zaplatí?

Výši příspěvku stanovuje vyhláška Ministerstva financí ČR. Příspěvek se skládá z denní sazby (viz níže) vynásobené počtem nepojištěných dnů a z nákladů ČKP ve výši 300 Kč. ČKP bude oprávněna vymáhat příspěvky maximálně rok zpětně.

Denní sazby příspěvků jsou pro vybrané druhy vozidel následující:

druh vozidla zdvihový objem válců motoru denní sazba příspěvku
od 1.1.2018
motocykl do 50 cm3 včetně 4 Kč
nad 50 do 350 cm3 včetně 8 Kč
nad 350 do 500 cm3 včetně 21 Kč
nad 500 cm3 25 Kč
osobní automobil do 1000 cm3 včetně 30 Kč
nad 1000 do 1350 cm3 včetně 35 Kč
nad 1350 do 1850 cm3 včetně 47 Kč
nad 1850 do 2500 cm3 včetně 65 Kč
nad 2500 cm3 93 Kč
obytný automobil 61 Kč

Pro vozidla s elektrickým nebo hybridním pohonem jsou denní sazby následující:

druh vozidla výkon denní sazba příspěvku
od 1.1.2018
motocykl 4 Kč
osobní automobil do 40 kW včetně 30 Kč
nad 40 do 55 kW včetně 35 Kč
nad 55 do 80 kW včetně 47 Kč
nad 80 do 135 kW včetně 65 Kč
nad 135 kW 93 Kč

Úhrada škody způsobené nepojištěným vozidlem

Finanční prostředky z garančního fondu se používají k financování škod způsobených provozem nepojištěných vozidel. Tyto škody jsou následně vymáhány po nepojištěném viníkovi nehody.

Také v této oblasti došlo ke změně. Změnila se maximální výše škody, kterou může ČKP po viníkovi vymáhat, neboli výše regresu. Ta může činit maximálně jednu třetinu z celkové výše škody a zároveň nesmí překročit 300 000 Kč.

Výjimkou jsou škody způsobené pod vlivem alkoholu, úmyslně nebo v důsledku špatného technického stavu vozidla. V těchto případech může výše regresu činit až 100 % z celkové výše škody.

Autor Martin Daneš

Martin Daneš

Jsem Martin Daneš, obchodní a komerční ředitel Srovnátor.cz. Naším úkolem je Vám vždy najít to nejvhodnější pojištění, které se Vám budeme snažit ušít na míru. A díky komplexní produktové nabídce od všech relevantních pojišťoven Vám to můžeme i zaručit. Když budete mít jakýkoli produktový dotaz, neváhejte se na nás obrátit na info@srovnator.cz

Hledat na webu Srovnátor.cz