Znáte dobře povely policie na křižovatce?

21.01.2018

Neznalost neomlouvá a pokud si od doby, kdy jste absolvovali autoškolu, také nepamatujete kompletně všechny povinnosti, značky, povely a instrukce, jak postupovat např. při nehodě, neškodí si je občas zopakovat. S policií se setkáváme uprostřed křižovatky spíše sporadicky, obvykle když v důsledku vzniku dopravní nehody hrozí kolaps dopravy nebo právě při kolapsu dopravy v případě zvýšené koncentrace vozidel.

Znáte dobře povely policie na křižovatce?

Hierarchie na křižovatce

 1. Pravidlo pravé ruky
  Není-li k dispozici žádná značka, musíme se na křižovatce řídit právě tímto pravidlem. Takové křižovatky bývají na méně frekventovaných místech nebo na sídlištích a v parkovacích domech, na což samotní řidiči často zapomínají.
 2. Dopravní značky
  Nejčastěji používanou úpravou přednosti na křižovatce jsou dopravní značky. S těmi se řidiči potkávají každý den a tak pro ně nejsou žádnou novinkou.
 3. Semafory
  Zapnuté, respektive funkční světelné signalizační zařízení hraje v křižovatce hlavní roli, i pokud dopravní značky ukazují jinak, řidiči musí jednat podle světelných příkazů.
 4. Policie
  Policie je nadřazena všem předchozím úpravám přednosti v jízdě v křižovatce, včetně té situace, jsou-li semafory zapnuté.

Kdo usměrňuje dopravu?

 • Gesta policisty, regulující dopravu jsou stanovena zákonem o silničním provozu (Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích). Policista reguluje a řídí provoz změnou postoje a kynutím paží. V pravé ruce drží směrovku, která je běžnou součástí jeho výstroje. Policista je oblečený ve stejnokroji s reflexní vestou a nápisem: “Policie”.
 • Provoz může být regulován i vojenským policistou a příslušníkem vojenské pořádkové služby s platným pověřením k řízení provozu na pozemních komunikacích.
 • Pokud je nezbytné obnovit plynulý provoz a bezpečnost na pozemní komunikaci, může provoz usměrňovat i strážník městské policie.
 • Pokud ani jeden z výše zmíněných státních příslušníků není k dispozici a situace na pozemní komunikaci si vyžaduje řízení provozu z důvodu vzniku mimořádné události, může dopravu usměrňovat i příslušník hasičského sboru.

Známe dobře povely policie na křižovatce?: Dopravní policie

Význam povelů

 1. Pozor
  Policista při tomto signálu vztyčí paži nebo předloktí pravé ruky se směrovkou. Tento povel je signál pro změnu dosavadní přednosti. Řidiči, kteří dosud měli volno, musí zastavit před hranicí křižovatky a řidiči, kteří čekali, až na ně přijde řada, se musí připravit k jízdě.
 2. Stůj
  Pokud k přijíždějícím řidičům stojí policista zády nebo čelem, znamená to pro ně povel pro zastavení jízdy.
 3. Volno
  Stojí-li k řidiči policista bokem, ať již s rozpaženými nebo připaženými pažemi, znamená to pro řidiče možnost pokračovat v jízdě. Odbočuje-li řidič při tomto povelu vpravo, může tak učinit po zapnutí směrovky, odbočuje-li vlevo, musí dát přednost protijedoucím vozidlům. V obou případech platí, že se odbočuje již před místem, kde policista stojí, aby tak byla chráněna i jeho bezpečnost.
 4. Trojstranná uzávěra
  Nejkomplikovanější povel policisty, kdy je pravá paže předpažená a levá upažená znamená pro řidiče, přijíždějící směrem k zádům policisty nebo jeho pravému boku, pokyn k zastavení vozu. Řidiči, přijíždějící směrem k čele policisty, mohou pouze odbočit vpravo, zatímco ti, kteří přijíždějí k levému boku (k upažené levé paži), mohou pokračovat v jízdě ve všech směrech.

Spočítejte si rychle povinné ručení


Odesláním formuláře tlačítkem Zobrazit 10 nabídek souhlasíte se zpracováním Vámi zadaných osobních údajů – Informace o zpracování osobních údajů

Další povely

Při řízení provozu je policista oprávněn dávat i jiné povely:

 • “Zrychlit jízdu!” – horizontální kývání paže přes střed těla
 • “Zpomalit jízdu!” – kývání paže nahoru a dolů

Své instrukce může policista zdůraznit použitím píšťalky, např. při změně postoje, nebo jako upozornění pro některé řidiče. Policista, ovládající provoz na pozemních komunikacích, se nazývá regulovčík a o nejlepšího z nich se dokonce pořádá každoroční soutěž. Pro kvalifikaci do finále je nutné projít teoretickými testy z dopravních předpisů, jízdou zručnosti a hlavně úspěšné zvládnutí řízení rušné křižovatky.

Hledat na webu Srovnátor.cz