Zpoždění vlaku, autobusu a letadla – kdy vzniká nárok na odškodnění?

31.10.2023

Ať už cestujete vlakem, autobusem nebo letadlem, může vám cestu zkomplikovat zpoždění. Kvůli zpoždění možná zmeškáte navazující spoj nebo nestihnete své plány v cílové destinaci. Pokud je zpoždění dostatečně velké, může se vám dostat určité finanční kompenzace. Až na výjimky se odškodnění nevyplácí automaticky, ale je třeba o něj u dopravní společnosti zažádat. V jakých případech a za jakých podmínek se kompenzace za zpoždění vyplácí a jaká je její výše?

Zpoždění vlaku, autobusu a letadla – kdy vzniká nárok na odškodnění?
Zpoždění dokáže zkomplikovat plány

Kompenzace za zpoždění vlaku

Zpožděné vlaky nejsou ničím výjimečným. K jejich zpoždění může docházet z různých příčin, z nichž některé nelze ovlivnit. Proto se vyplatí nechávat si při důležitých cestách dostatečnou časovou rezervu. Pokud dorazíte do cílové stanice s více než hodinovým zpožděním, mělo by se vám navíc dostat finanční kompenzace. Základní podmínky pro poskytnutí kompenzace za zpožděné vlaky na území EU stanovuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 782/2021 o právech a povinnostech cestujících v železniční dopravě. To stanovuje, že minimální výše odškodnění činí:

 • 25 % ceny jízdenky v případě zpoždění o 60 – 119 minut,
 • 50 % ceny jízdenky v případě zpoždění o 120 minut a více.

Z evropského nařízení dále mimo jiné vyplývá, že:

 • nárok na finanční kompenzaci zaniká v případě, že cestující byl o zpoždění informován před zakoupením jízdenky,
 • v případě zpoždění delšího než 60 minut má cestující právo cestu zrušit a požadovat vrácení plné ceny jízdného,
 • odškodné se nevyplácí v případě, že zpoždění bylo způsobeno mimořádnými okolnostmi (např. povětrnostní podmínky), zaviněním cestujícího nebo jinými neodvratitelnými událostmi (např. teroristický útok).

Čekání na vlak se může nepříjemně protáhnout
Čekání na vlak se může nepříjemně protáhnout

Další podmínky si mohou železniční přepravci upravit ve svých smluvních přepravních podmínkách. U Českých drah je odškodnění omezeno minimální cenou jízdenky, která musí být v hodnotě alespoň 360 Kč u zpoždění 60 – 119 min. nebo 180 Kč u zpoždění 120 a více minut. Toto omezení se netýká eTiketů (jízdenek zakoupených online). RegioJet výši odškodnění rozděluje podle doby jízdy linky a podle toho, zda bylo zpoždění zaviněné či nikoliv. V některých případech tak lze žádat odškodnění i pro méně než 60 minut zpožděné vlaky. U společnosti Arriva je minimální výsledná cena odškodnění stanovena na 25 Kč a cestující má právo na vrácení jízdného, pokud má spoj zpoždění 30 minut a více a cestující s platnou jízdenkou se proto vzdal jízdy.

Kompenzace za zpoždění autobusů

Práva cestujících v případě zpoždění autobusů upravuje v rámci EU Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 181/2011 o právech cestujících v autobusové a autokarové dopravě. Týká se dálkové dopravy, jejíž výchozí nebo cílový bod se nachází v EU, přičemž délka trasy musí činit alespoň 250 km.

V případě zpoždění autobusů musí být cestující o situaci informováni nejdéle do 30 minut po plánovaném odjezdu. Pokud je zpoždění delší než 90 minut a cesta měla být delší než 3 hodiny, mají cestující nárok na odpovídající pomoc (občerstvení, případně ubytování – max. 2 noci a max. 80 € za noc).

Je-li odjezd dálkového autobusového spoje opožděn o více než 2 hodiny, musí dopravce cestujícím nabídnout tyto možnosti:

 • vrácení jízdného a tam, kde je to nutné, zajištění bezplatného návratu do výchozího bodu cesty v nejbližším možném termínu,
 • pokračování v cestě / přesměrování za srovnatelných podmínek do cílové destinace v nejbližším možném termínu bez dodatečných nákladů.

V případě, že dopravce cestujícím tyto možnosti řešení situace nenabídne, mohou cestující podat stížnost a žádat o vrácení jízdného a o náhradu ve výši 50 % ceny jízdenky.

Nic z výše uvedeného se bohužel nevztahuje na vnitrostátní linkovou dopravu.

Zpoždění se nevyhýbá ani autobusové dopravě
Zpoždění se nevyhýbá ani autobusové dopravě

Kompenzace za zpožděný let / zrušený let

Také v letecké dopravě můžete za určitých podmínek žádat odškodnění za nepříjemnosti vzniklé v důsledku zpoždění nebo zrušení letu nebo jeho přebookování. Konkrétní podmínky poskytnutí kompenzace za zrušený let či zpožděný let stanovuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 261/2004. Vztahuje se na lety:

 • začínající na území členského státu EU (včetně Norska, Švýcarska, Islandu a zámořských regionů Francie),
 • končící na území členského státu EU, pokud jsou operované leteckou společností, která má sídlo v Evropě.

Kompenzace za zrušený let

Zruší-li letecká společnost let, na který jste měli zakoupenou letenku, máte samozřejmě nárok na vrácení plné ceny letenky. Dopravce vám většinou nabídne alternativní spojení do cílové destinace. Pokud se tak nestane, můžete si nový let zajistit sami a po aerolince, která let zrušila, požadovat proplacení rozdílu mezi cenou nové a původní letenky, stejně jako proplacení dodatečných výdajů (např. ubytování, doprava mezi hotelem a letištěm).

V případě, že vás letecká společnost o zrušení letu informovala méně než 14 dní před plánovaným odletem, vzniká vám nárok na finanční kompenzaci. Výjimkou jsou následující případy:

 • ke zrušení letu došlo v důsledku mimořádných okolností (např. nestabilní politická situace, přírodní katastrofa, stávka zaměstnanců letiště),
 • dopravce vás o zrušení letu informoval mezi 14 a 7 dny před plánovaným odletem a nabídl vám alternativní spojení s odletem max. o 2 hodiny dříve a příletem max. o 4 hodiny později,
 • dopravce vás o zrušení letu informoval méně než 7 dnů před plánovaným odletem a nabídl vám alternativní spojení s odletem max. o 1 hodinu dříve a příletem max. o 2 hodiny později.

V ostatních případech můžete leteckou společnost požádat o poskytnutí kompenzace za zrušený let, a to ve výši až 600 €. Výše kompenzace za zrušený let se určuje podle délky letu a činí:

 • 250 € u letů o délce nejvýše 1 500 km,
 • 400 € u letů po EU delších než 1 500 km a u ostatních letů o délce od 1 500 do 3 500 km,
 • 600 € u ostatních letů (tj. delších než 3 500 km).

Je-li vám nabídnuto přesměrování na cílové místo určení, může být za určitých podmínek odškodné sníženo o 50 %.

Čekání na letišti může být velmi dlouhé
Čekání na letišti může být velmi dlouhé

Kompenzace za zpožděný let

A co v případě, že má váš let “jen” několikahodinové zpoždění? Pak máte nárok na odškodnění ve stejné výši jako v případě kompenzace za zrušený let (viz výše). Podle judikatury Soudního dvora EU se totiž (z hlediska nároku na náhradu škody) na cestující zpožděných letů pohlíží stejně jako na cestující zrušených letů. Musí se ale jednat o zpoždění určité délky. Ta je stanovena na:

 • 2 hodiny nebo více v případě letů o délce nejvýše 1 500 km,
 • 3 hodiny nebo více v případě letů po EU delších než 1 500 km a u ostatních letů o délce od 1 500 do 3 500 km,
 • 4 hodiny nebo více v případě ostatních letů.

I zde platí, že kompenzace za zpožděný let se nevyplácí v případě, že ke zpoždění došlo v důsledku mimořádných okolností.

Pro případ zpoždění letu se můžete také pojistit v rámci cestovního pojištění. Pokud si v rámci cestovního pojištění sjednáte připojištění zpoždění letu nebo si vyberete rozšířený balíček pojištění, který toto pojištění již zahrnuje, budou vám proplaceny náklady, které vám vzniknou v souvislosti s čekáním na zpožděný (nebo nový) let. Pojistné plnění se vyplácí v případě, že je odlet opožděn o určitý počet hodin – obvykle to bývá alespoň 6 hodin.

Nejčastěji kladené otázky – FAQ

Pokud měl váš spoj zpoždění alespoň 60 minut, můžete železničního dopravce žádat o finanční kompenzaci (min. 25 % ceny jízdenky), a to obvykle osobně u přepážky, písemně poštou nebo online. Odškodnění za zpožděné vlaky se nevyplácí v případě, že bylo zpoždění způsobeno mimořádnými událostmi, a také v případě, že cestující o zpoždění v době nákupu jízdenky již věděl. Někteří dopravci limitují proplacení odškodného minimální cenou jízdenky. Cestujete-li vlakem často, přečtěte si naše tipy na aplikace pro jednodušší cestování vlakem.

Pro poskytnutí kompenzace za zpožděný let je rozhodující doba zpoždění a délka letu. Vznikne-li vám nárok na odškodnění, obraťte se přímo na leteckou společnost. Existují také společnosti, které se zabývají právě vymáháním odškodnění v letecké dopravě. Za své služby si v případě kladně vyřízeného požadavku účtují provizi – obvykle jde o určité procento ze získané finanční náhrady. Náklady, které vám vzniknou v souvislosti s čekáním na zpožděný let, vám může vyplatit také pojišťovna – v případě, že je připojištění zpoždění letu součástí vašeho cestovního pojištění.

V případě zrušení (nebo přebookování) letu vám letecká společnost pravděpodobně nabídne alternativní spojení do vaší cílové destinace. Pokud se tak nestane, můžete si nový let zajistit sami a následně leteckou společnost žádat o proplacení rozdílu mezi cenami obou letenek a dalších dodatečných výdajů. Kromě vrácení plné ceny letenky vám za určitých podmínek (viz Nařízení EP a Rady č. 261/2004) může vzniknout nárok na odškodnění, které může činit až 600 €. S žádostí o vyplacení kompenzace za zrušený let se obracejte přímo na leteckou společnost, případně na profesionální agenturu, která se vymáháním těchto kompenzací zabývá. Cestujete-li letadlem zřídkakdy, je vhodné si před cestou připomenout, jaké podmínky platí pro zavazadla v letadle.
Hledat na webu Srovnátor.cz