Jak postupovat v případě zničených či zpožděných zavazadel?

27.07.2018

Máte za sebou dlouhou cestu na vysněné místo a těšíte se, jak si konečně odpočinete. Místo relaxu a klidu ale hned na letišti řešíte situaci, kdy vám letecká společnost zavazadlo v lepším případě jen poškodila, v tom horším ho pak buď zcela zničila nebo vůbec nedoručila. Jaká máte práva a jak postupovat, aby vaše nároky byly uspokojeny?

Kdo za co zodpovídá

Dopravce zodpovídá za ztracená, zničená či poškozená zavazadla kdykoliv po odbavení.
Odpovědnost má i za zavazadla zpožděná. Prokáže-li ovšem, že učinil vše pro to, aby
ke zpoždění nedošlo nebo bylo zpoždění způsobené zásahem vyšší moci, pak není povinen uhradit vzniklou škodu.

Jak postupovat v případě zničených či zpožděných zavazadel?

Poškozené či zničené zavazadlo

Pokud vám kufr dorazil jen s utrženým kolečkem nebo poškrábaným víkem, můžete mluvit
o štěstí. V takovém případě ihned kontaktujte reklamační přepážku na letišti, hledejte nápis REKLAMACE ZAVAZADEL / BAGGAGE CLAIM (případně LOST BAGGAGE), kde vyplňte tzv. Damage Property Report. Přestože máte ze zákona na nahlášení škody 7 dní, doporučuje se řešit nastalou situaci hned.
U většiny aerolinek lze škodu nahlásit i on-line po příletu. V obou případech je potřeba
si ponechat palubní a zavazadlový lístek, zajistit foto poškozeného zavazadla a připojit případně i doklad o opravě. Vše potom odešlete dopravci.

TIP PRO VÁS: Na reklamační přepážce se rozhodně nenechte odbýt. Její pracovník je povinen vyřizovat škody na zavazadlech jakékoliv letecké společnosti.

Zpožděné zavazadlo

O něco horší variantou je stav, kdy se váš kufr na zavazadlovém pásu neobjeví vůbec. Nejenže musíte čekat, ale hlavně nemáte co na sebe a chybí vám hygienické potřeby.
Opět bez prodlení zamiřte na reklamační přepážku a vyplňte tzv. Property Irregularity Report (PIR).
V případě zpožděného zavazadla rozlišujeme dvě situace, které mohou nastat:

  • zavazadlo se do 21 dnů najde a je doručeno na vámi zadanou adresu – v takovém případě máte nárok na proplacení nezbytných výdajů vynaložených pro svoji potřebu v době, kdy jste byli bez zavazadla. Dopravce od vás bude chtít výše zmíněný PIR, účtenky od nákupu, adresu, telefon a bankovní spojení. Na nahlášení škody ale máte pouze 21 dní ode dne doručení zavazadla.
  • zavazadlo se nenajde ani po 21 dnech – po 21 dnech od nahlášení zpožděného zavazadla je zavazadlo považováno za ztracené a vy můžete žádat leteckou společnost o finanční kompenzaci. Reklamaci učiňte písemně, přiložte opět PIR a účtenky za nákup zavazadla, příp. jeho obsahu. Žádat můžete do dvou let po uplynutí lhůty 21 dní, kdy je zavazadlo považováno pouze za zpožděné.

TIP PRO VÁS: V případě zpoždění zavazadla nespoléhejte na to, že vám aerolinka proplatí všechny výdaje. Nakupujte jen nezbytně nutné základní hygienické potřeby a ošacení za přijatelnou cenu. Luxusní značkové oblečení vám nejspíš proplaceno nebude.

Zavazadlo

Finanční kompenzace

Podle Montrealské úmluvy, která řeší práva cestujících v letecké přepravě, je povinen dopravce nahradit škodu za zničené, zpožděné či ztracené zavazadlo do výše přibližně 35 000 korun českých. Nicméně někdy bývá velmi obtížné prokázat hodnotu zavazadla a jeho obsahu, protože dopravci většinou požadují kopie účtenek od ztracených věcí, které si málokdo z nás uchovává.

TIP PRO VÁS: Pokud převážíte v kufru opravdu cenné věci, máte možnost využít výhodu vyššího limitu odpovědnosti. Podmínkou je vyplnění zvláštního prohlášení a zaplacení poplatku při odbavení.

Jak minimalizovat riziko ztráty

Ztrátě zavazadla zabránit nejde, ale díky těmto tipům její riziko alespoň snížíte:

  • označte si kufr jmenovkou
  • opatřete zavazadlo reflexními proužky nebo barevnou nálepkou, předejdete tak tomu, že váš kufr omylem vezme jiný cestující
  • pokud se k odbavení dostavíte na poslední chvíli, může vlivem stresu a spěchu dojít ze strany zaměstnance check-inu k chybě, buďte proto na letišti včas
  • letíte-li daleko a musíte přestupovat, pokuste se vyhnout takovým letům, kde máte na přestup méně než hodinu
Hledat na webu Srovnátor.cz