Americká hypotéka neboli úvěr na cokoliv

Co to je americká hypotéka? Americká hypotéka, bankami často nazývána také “úvěr na cokoliv”, je neúčelový bankovní úvěr. V praxi to znamená, že bance nemusíte sdělovat účel, pro který si úvěr sjednáváte. Zároveň má ale americká hypotéka jednu podmínku – ručit musíte nemovitostí. Zástava nemovitosti je v tomto případě podmínkou. Nemovitost musí být v České republice, musí být zapsána v registru nemovitostí a musí být určena k bydlení. Jedná se o princip LTV – Loan to Value.

americká hypotéka
Americká hypotéka je neúčelový úvěr

Na nové auto, na studium nebo prostě na cokoliv

Velkou výhodou americké hypotéky je fakt, že získané finance můžete použít opravdu na cokoliv. Ať už je to nové auto, zahraniční studium, dovolenou, ale také například i na splacení úvěrů. U většiny bank se pak můžete setkat s podmínkou, že by se finance z úvěry neměly použít na rozjezd podnikání, případně do již běžícího podnikání.

Výhody americké hypotéky

Jak již bylo uvedeno, nespornou výhodou americké hypotéky je možnost použít finance z úvěru na téměř jakýkoliv účel. Oproti spotřebitelskému úvěru má americká hypotéka nižší úrokovou sazbu a lze si často půjčit vyšší částku, než jakou společnosti nabízejí u spotřebitelských úvěrů. Je také možné sjednat si hypotéku na delší období, než je tomu právě u spotřebitelského úvěru. Výhodou i nevýhodou americké hypotéky může být také to, že maximální výše neúčelové hypotéky se obvykle pohybuje okolo 70 % hodnoty zastavené nemovitosti. V praxi to znamená, že pokud máte nemovitost např. v hodnotě 10 milionů, banka vám poskytne úvěr do maximální výše 7 milionů korun (to je její zástavní hodnota). Existuje také americká hypotéka bez registru, kterou některé nebankovní instituce nabízí těm klientům, kteří z důvodu záznamu v registru dlužníků ( Centrální registru dlužníků ČR nebo Solus) nemohou získat americkou hypotéku v bankách, které podléhají většímu státnímu dohledu než právě nebankovní subjekty.

Výhody:

  • není nutné uvádět účel úvěru
  • možnost použít finance téměř na cokoliv
  • nižší úroková sazba, než u spotřebitelského úvěru
  • možnost sjednání na delší dobu, než u spotřebitelského úvěru
  • výše úvěru se pohybuje okolo 70% hodnoty zastavené nemovitosti

Americká hypotéka – podmínky a nevýhody

Samozřejmě i své nevýhody americká hypotéka má. V první řadě je vyšší úroková sazba než u běžné, klasické hypotéky. Další nevýhodou je nutnost zástavy nemovitosti, ideálně vlastní, která je určena k bydlení, tedy byt nebo dům. Nemovitosti nesmí být zatížena zástavním právem třetí osoby, výjimkou je zástava ve prospěch úvěru ze stavebního spoření nebo úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení na družstevní bytovou výstavbu. Ačkoliv se v obecných podmínkách americké hypotéky uvádí, že se nemovitost může nacházet v kterémkoliv členském státě EU, v praxi se ale u tuzemských bankovních institucí téměř vždy setkáte s podmínkou, aby se nemovitost nacházela v České republice a byla zde zapsána v Katastru nemovitostí.

Nevýhody:

  • vyšší úroková sazba než u běžné hypotéky
  • nutnost zástavy nemovitosti nacházející se na území České republiky
  • výše úvěru se pohybuje okolo 70% hodnoty zastavené nemovitosti
nejlevnější americká hypotéka
Americká hypotéka bez registru

Americká hypotéka bez registru

Existuje také americká hypotéka bez registru, kterou některé nebankovní instituce nabízí těm klientům, kteří z důvodu záznamu v registru dlužníků (Centrální registru dlužníků ČR nebo SOLUS) nemohou získat americkou hypotéku v bankách, které podléhají většímu státnímu dohledu než právě nebankovní subjekty.

LTV – Loan to Value

Z anglického Loan to Value (někdy také uváděno jako Loan to Value ratio – LVR) je ukazatel, který udává, jakou částku z ceny požadované nemovitosti si žadatel o hypotéku může půjčit. Hodnota je v podstatě vyjadřována v procentech, ačkoliv se většinou ona procenta neuvádí. Česká národní banka, která se stará v ČR o měnovou a finanční politiku a je ve své podstatě regulatorním a dohledovým orgánem pro banky, stanovuje maximální hodnotu pro LTV. V České republice je to LTV 80, což znamená, že si zájemce o koupi nemovitosti může vypůjčit maximálně 80% z kupní ceny nemovitosti. I z tohoto pravidla ale existují výjimky: osoby do 36 let věku si mohou vypůjčit až do hodnoty LTV 90 a komerční banky dokonce mohou malé části žadatelů (uvádí se, že to může být cca 5% žadatelů) nad 36 let věku poskytnout hypotéku nad LTV 80.

Pro příklad – řekněme, že cena nemovitosti, kterou si chce žadatel o hypotéku zakoupit, je 5 milionů Kč. Žadatel má k dispozici 1,5 milionu, které chce využít pro nákup nemovitosti. Z toho nám vychází, že částka o kterou bude zájemce žádat, je tedy 3,5 milionu Kč. A 3,5 milionu z 5 milionů je 70%. Hodnota LTV je tedy 70.

Zástava nemovitosti

Zástava nemovitosti funguje pro banku jako taková pojistka pro případ, že klient své závazky dlouhodobě nesplácí. Zástavní právo v případě neplnění povinností klientem umožňuje bance, aby zastavenou nemovitost prodala a uspokojila tak svou pohledávku. může banka v krajním případě přistoupit k prodeji zastavené nemovitosti. Částku získanou z prodeje nemovitosti pak banka využije ke splacení klientovy dlužné částky.

Nejčastěji kladené otázky – FAQ

Americká hypotéka je neúčelový úvěr, při kterém ručíte nemovitostí. Nemovitost musí být určena k bydlení, musí se nacházet se na území ČR a být zapsána v Katastru nemovitostí. Od běžné hypotéky se ta americká liší tím, že finanční prostředky můžete využít na cokoliv. Více se o hypotékách dozvíte na stránkách Podmínky hypotéky.

Vyřízení trvá zpravidla 2-3 týdny. Více se o hypotékách dozvíte na stránkách Podmínky hypotéky.

Americká hypotéka je dražší než klasická hypotéka z toho důvodu, že banka poskytuje úvěr neúčelově. Zároveň ale bývá americká hypotéka levnější než spotřebitelský úvěr, protože ručíte nemovitostí. Více se o výši úroků hypoték dozvíte na stránkách Úroková sazba.

Zástava nemovitosti funguje pro banku jako taková pojistka pro případ, že klient své závazky dlouhodobě nesplácí. Více se o pojištění hypotéky dozvíte na stránkách Podmínky hypotéky.

LTV (Loan to Value) je ukazatel, který udává, jakou částku z ceny požadované nemovitosti si žadatel o hypotéku může půjčit. Více se o odhadu ceny nemovitosti dočtete na stránkách Podmínky hypotéky.
Hledat na webu Srovnátor.cz