Úrokové sazby hypoték

Úrokové sazby hypoték (někdy se také používá úroková míra nebo jen úrok) jsou procentní vyjádření zvýšení objemu peněz. Sazba vyjadřuje, kolik musí dlužník zaplatit navíc věřiteli za smluvně stanovenou dobu. Fakticky jde o “poplatek” za půjčené peníze a znamená, o kolik se vámi vypůjčená částka ročně navýší. Úroková sazba je jedním z ukazatelů, ze kterého se vypočítává RPSN.

úrokové sazby hypoték
Úrokové sazby hypoték stále rostou

Úroková sazba hypoték a úročení

Úroková sazba představuje částku, kterou je dlužník povinen platit věřiteli z jeho pohledávky. Vyjádřena bývá a v procentech z dlužné částky za určité období.

Úroková sazba:

Úrokové sazby dělíme dle časového období na

  • p. a. – per annum – roční
  • p. s. – per semestr – pololetní
  • p. q. – per quartum – čtvrtletní
  • p. m. – per mensem – měsíční
  • p. d. – per diem – denní

Pozor na to, čtvrtletní sazba 4 %, je 16 % ročně. U hypoték se ale jak v České republice, tak i ve světě používá roční úroková sazba. Výše úrokové sazby hypotéky může být ovlivněna tím, jaký typ hypotéky čerpáte. Zda je to LTV (Loan to Value), jaká je doba fixace úrokové sazby, jaká je doba do splatnosti hypotéky, ale také bonita klienta.

Druhy úročení:

Úročení je způsob výpočtu úroku. Z hlediska doby splatnosti dělíme úročení na

  • jednoduché – úroky, které získáte se již dál neúročí
  • složené – úroky, které získáte se dále úročí
  • smíšené – kombinace jednoduchého a složeného úročení

Úroky hypoték stále rostou

Aktuálně nabízí banky hypoteční úvěry s úrokem kolem 5,5%. To se stalo poprvé od roku 2010, kdy výše úrokových sazeb naposledy přesáhla 5%. Inflace bohužel ale stále roste, čeká se tedy i další zvyšování úrokových sazeb ze strany České národní banky. Další růst úroků ze strany ČNB tak znovu zvýší tlak na zdražování úvěrů, tedy i těch hypotečních. Předpoklad je takový, že do poloviny letošního roku by měly úrokové sazby růst, na podzim by pak měl přijít pokles. Návrat k nejnižšímu úroku už se ale neočekává.

Vývoj úrokových sazeb hypoték – aktuální úrokové sazby hypoték

Vývoj úrokových sazeb hypoték
Vývoj úrokových sazeb hypoték za posledních 10 let
Vývoj úrokových sazeb v roce 2012-2022
Období Úroková sazba
31.05.2022 5,61%
31.05.2021 0,25%
31.05.2020 0,41%
31.05.2019 1,99%
31.05.2018 0,75%
31.05.2017 0,05%
31.05.2016 0,05%
31.05.2015 0,05%
31.05.2014 0,05%
31.05.2013 0,05%
31.05.2012 0,75%
Aktuální úrokové sazby hypoték
Aktuální úrokové sazby hypoték – vývoj za poslední rok
Vývoj úrokových sazeb v roce 2021-2022
Období Úroková sazba
31.05.2022 5,61%
30.04.2022 5,00%
31.03.2022 4,50%
28.02.2022 4,39%
31.01.2022 3,75%
31.12.2021 3,02%
30.11.2021 2,51%
31.10.2021 1,50%
30.09.2021 0,75%
31.08.2021 0,70%
31.07.2021 0,50%
30.06.2021 0,31%
31.05.2021 0,25%
30.04.2021 0,25%
31.03.2021 0,25%
28.02.2021 0,25%
31.01.2021 0,25%

Nejčastěji kladené otázky – FAQ

Fixace úrokové sazby hypotéky je období, během jehož trvání platí úroková sazba sjednaná ve smlouvě mezi bankou a klientem. V období fixace úrokové sazby hypotéky nemá banka oprávnění měnit dohodnutou úrokovou sazbu u poskytnuté hypotéky. Další důležité informace o fixaci hypotéky najdete na stránkách Fixace hypotéky.

Úroková sazba (někdy se také používá úroková míra nebo jen úrok) je procentní vyjádření zvýšení objemu peněz. Sazba vyjadřuje, kolik musí dlužník zaplatit navíc věřiteli za smluvně stanovenou dobu. Více informací k podmínkám hypotéky najdete na stránkách Podmínky hypotéky.

Výpočet úrokové sazby se odvíjí od toho, jestli je sazba fixní po celou dobu splácení úvěru a na jak dlouhé období se úroková sazba počítá. Veškeré důležité informace o splátkách hypotéky najdete na stránkách Splátky hypotéky.
Hledat na webu Srovnátor.cz