Fixace hypotéky a splátka hypotéky

Co to je fixace hypotéky? Fixace úrokové sazby u hypotečního úvěru v praxi znamená, že po určitou, smluvně sjednanou dobu má klient garantovanou úrokovou sazbu. Během tohoto období se úroková sazba nesmí zvýšit. V České republice je délka fixace udávána v letech, setkáte se tedy s fixací na 1 rok, 5 let nebo třeba 10 let. České banky nabízejí fixace převážně právě na rok až deset let, na hypotečním trhu se najdou ale i výjimky, které nabízejí fixaci i delší než 10 let. Splátka hypotéky je v České republice téměř vždy splácena měsíčně.

Fixace hypotéky
Fixace hypotéky – čím delší, tím lepší

Fixace hypotéky – jakou zvolit?

Na to nelze dát obecné doporučení. Neexistuje obecná rada jakou fixaci zvolit, záleží totiž na kondici ekonomiky, výši sazeb centrálních bank, situaci na hypotečním trhu a životní situaci klienta a jeho očekávání. Obecně ale se dá říct, že je vhodné zvolit delší fixaci v případě, že jsou úroky nízké a klient neplánuje doplatit hypotéku předčasně. S tímto banky ale počítají a v případě, že klient bude chtít fixaci delší, tak dávají vyšší úrok – to z toho důvodu, že se může změnit makroekonomická situace a banky se tím alespoň částečně zajišťují proti riziku. V praxi to znamená, že se podle zvolené fixace tedy může odvíjet úroková sazba. Pokud jsou podmínky na trhu a samotné hypotéky nevýhodné, je lepší zvolit kratší fixaci a využít brzké možnosti refinancování.

Plovoucí úroková sazba

Klient si tedy sám volí, jakou fixaci si vybere, je pouze omezen možnostmi fixace, které nabízí banka. Některé banky nabízejí i takzvaný plovoucí úrok, který se mění podle situace na trhu každý měsíc, takže při postupném zvyšování sazeb se úrok zvyšuje postupně a ne skokově na konci fixačního období. Plovoucí, nebo také variabilní úroková sazba je fixována na velmi krátké období ( od 1 dne po 1 rok) a pohybuje se proměnlivě dle vývoje na trhu. Splátky v jeho důsledku mohou během tohoto období lišit. Znamená to, že splátka může být i výrazně vyšší nebo nižší, než byla první splátka.

Konec fixace hypotéky
Konec fixace hypotéky si klient zvolí sám

Konec fixace hypotéky

Úroková sazba u hypoték se v posledních měsících rapidně zvyšuje. I z tohoto důvodu je nyní téma konce fixace hypotečního úvěru velmi důležitá. Minimální doba, kdy byste měli konec fixace hypotéky řešit, je přibližně tři měsíce předem. Možností máte hned několik:

  • zkrátit splatnost hypotéky
  • prodloužit splatnost hypotéky
  • úplné nebo částečné splacení hypotéky v době fixace
  • splacení hypotéky na konci fixace
  • hypotéku navýšit a mít tak další finanční prostředky
  • refinancování hypotéky v době fixace

Splacení hypotéky na konci fixace

Vzhledem k tomu, jak závratně roste úrok na hypotečních úvěrech, vyplatí se nyní splacení hypotéky na konci fixace. Případně, pokud vaše banka úrokovou sazbu významně navýšila a nenabízí vám úrok, který by pro vás byl zajímavý, je na místě poohlédnout se po nabídce konkurence. Využít k tomu můžete online porovnávače nebo tzv. online kalkulačky. Ta vám pomůže srovnat aktuální nabídky hypotečních úvěrů a jejich úrokových sazeb napříč konkurencí.

Splacení hypotéky na konci fixace
Splacení hypotéky na konci fixace se teď vyplatí

Splátka hypotéky – co o ní vědět

Nejčastějším typem splácení hypotéky, se kterým se lze setkat, je splácení formou tzv. anuitní splátky. Anuitní splátka sobě zahrnuje jak samotnou splátku jistiny, tak také úroky, které bance musíte za vypůjčení finančních prostředků zaplatit. V anuitě je již zapracován princip, kdy se nejdříve splácí více úroky a méně jistina a v průběhu celého splácení se pak poměr splácení úroků a jistiny obrací. Splatnost anuitní splátky bývá nejčastěji mezi 10. a 20. kalendářním dnem v měsíci, přesné datum splatnosti je vždy uvedeno ve smlouvě. V České republice je hypotéka splácena téměř vždy měsíčně. To, kdy se začíná hypotéka splácet, je uvedeno ve splátkovém kalendáři, kteří je součástí a nebo přílohou smlouvy.

Nejčastěji kladené otázky – FAQ

Fixace u hypotéky je smluvně sjednané období, během kterého se úroková sazba hypotéky nemění. Je to časový úsek, po který banka garantuje stejnou úrokovou sazbu, bez rizika navýšení. Další důležité informace se o výši úroků hypoték dozvíte na stránkách Úroková sazba.

Doba fixace hypotéky, resp. její úrokové sazby, je jedním z nejdůležitějších parametrů hypotéky. Jde o časové období udávané v letech, během kterého banka klientovi nemůže změnit výši smluvně sjednané úrokové sazby. Více informací se o úrokových sazbách hypoték dozvíte na stránkách Úroková sazba.

V České republice je délka fixace udávána v letech, setkáte se tedy s fixací na 1 rok, 5 let nebo třeba 10 let, ale i více. Více se o podmínkách hypotéky dočtete na stránkách Podmínky hypotéky.

Splátka hypotéky je měsíční splátka, která je měsíčně splácena klientem, který hypoteční úvěr čerpá. Splátka se skládá ze dvou částí – jistiny (úmoru) a úroku. Více se o úrocích hypotéky dozvíte na stránkách Úroková sazba.

Datum první splátky hypotéky najdete ve svém splátkovém kalendáři, který je součástí, případně přílohou hypoteční smlouvy. Více se o podmínkách hypotéky dočtete na stránkách Podmínky hypotéky.
Hledat na webu Srovnátor.cz