Hypotéka na stavbu domu

Hypotéka na dům může mít více podob – hypotéka na stavbu domu, nákup domu od předchozího majitele nebo nákup v rámci developerského projektu.

Hypotéka na dům a hypotéka na chatu
Hypotéka na dům a hypotéka na chatu se v mnohém liší

Hypotéka na stavbu domu

Naprosto zásadní pro výstavbu domu je pozemek. Konkrétně máme na mysli stavební pozemek. Pokud jej žadatel již vlastní, může pozemek rovnou využít na ručení pro výstavbu domu.

A co je to vlastně stavební pozemek? Stavební pozemek je pozemkem, který splňuje následující požadavky:

 • je určen ke výstavbě dle územního plánu
 • je zasíťován
 • je přístupný po veřejné cestě (nebo po soukromém pozemku s věcným břemenem na průjezd a průchod)

Pokud žadatel stavební pozemek nevlastní, existuje možnost čerpat hypotéku na stavbu domu včetně pozemku. Podmínky u bank se výrazně liší, obecně ale platí, že banky požadují, aby byla stavba do dvou let od začátku čerpání hypotéky zkolaudována. Jelikož stavby domů probíhají postupně, banka uvolňuje peníze po částech dle harmonogramu stavby. Tento harmonogram je tedy potřeba řádně naplánovat a mít připraven rozpočet, jelikož i to je jednou z podmínek schválení hypotéky. Žadatel musí také nutně počítat s vícepracemi a nebo s tím, že dojde ke zdražení materiálu. Na probíhající stavbu pak dohlíží bankou vyslaný (a vámi placený) odhadce, který dohlíží na dodržování harmonogramu a vystavuje protokoly o pokračující stavbě. Banka na základě tohoto protokolu umožňuje další čerpání financí.

Zvláštní podkategorií jsou pak dřevostavby, kde výstavba probíhá podstatně rychleji a postupné čerpání peněz z banky by stavbu protahovalo a prodražovalo. Na tyto stavby se specializují jen některé banky, proto je dobré řešit financování dřevostavby zavčas se zkušenými hypotečními specialisty.

Hypotéka na koupi domu

pro získání hypotéky na koupi domu je potřeba splnit ještě další podmínky a to tyto:

 • smlouvu o koupi (nebo smlouvu o smlouvě budoucí)
 • odhad ceny domu

Pokud plánujete i rekonstrukci domu, na kterou vám nebudou stačit úspory, je možné získat k hypotéce na dům i finanční prostředky na rekonstrukci. Banka pak bude chtít v případě vaší žádosti doložit tyto dokumenty:

 • rozpočet rekonstrukce
 • odhad na cenu nemovitosti po rekonstrukci

Hypotéka na chatu

Nebo také hypotéka na rekreační objekt. Dnes je již možné si od komerčních bank půjčit finance také na rekreační objekt. Ten ale musí splňovat určité podmínky, aby jej bylo možné využít jako zástavu:

 • stavba musí mít evidenční nebo popisné číslo (být zapsána v katastru)
 • připojení k elektrické síti a na zdroj vody
 • stavba stojí na vlastním pozemku
 • existuje přístupová cesta, nebo věcné břemeno přístupu
 • stavba je vybavena na přebývání (má např. WC, vytápění, koupelnu, kuchyň a pod.)

Pokud tyto podmínky chata nebo chalupa nesplňuje, ještě není nic ztraceno – je totiž, stejně jako u hypotéky na dům, možno ručit jinou nemovitostí. Banky poskytují hypotéky již od nižších stovek tisíc korun. Je důležité vědět, že na rekreační objekty poskytují banky hypoteční úvěry s maximální hodnotou LTV 80. Pokud je v budoucnu možnost začít užívat chatu jako trvalé bydliště, za splnění všech dalších podmínek lze ji takto využít k odpisu úroků z daní.

Hypotéka na mobilní dům

Pro získání hypotéky na mobilní dům je potřeba splnit stejné podmínky, jako pro získání hypotéky pro běžný dům. Pokud nesplňujete podmínky pro získání běžné hypotéky, je možné využít hypotéku americkou.

Hypotéka na stavbu domu
Vývoj úrokových sazeb – hypotéka na stavbu domu

Půjčka na dům a půjčka na chatu – podmínky

Pro všechny varianty (hypotéka na výstavbu a koupi domu, hypotéka na chatu) platí stejné podmínky:

 • Věk – dosažení minimálně 18 let
 • Příjem – zákon nijak nedefinuje, jaký typ příjmu by měl žadatel mít. Banky se nicméně na různé typy příjmů dívají většinou obdobně, rozdíly v jejich akceptaci ze strany bank ale samozřejmě existují
 • Schopnost splácet – nestačí mít pouze příjem. Banky také posuzují, jestli klient dokáže splácet. Jestliže máte příjem např. 25 tisíc měsíčně a polovina z toho padne na splátky úvěrů, banka téměř s jistotou vaši žádost zamítne. Podobně se banka zachová, pokud má žadatel evidované zápisy o problémovém splácení v registru (či časté odklady splátek úvěrů) a má nebo dokonce zápis v Solusu, v rejstříku exekucí či insolvencí. Co se týče výše příjmu, banky posuzují, zda jeho výše postačuje na splácení. K tomu banky používají ukazatele DTI a DSTI.
 • Bydliště – banky také požadují minimálně trvalé bydliště v ČR, některé dokonce striktně vyžadují české občanství

Pokud je někde v textu hypoteční smlouvy zmiňováno možné navýšení hypotéky, tak vždy platí podmínka, že i na navýšenou částku musí klient splňovat výše zmíněné podmínky bonity (schopnosti splácet).

Nejčastěji kladené otázky – FAQ

Je potřeba splňovat podmínky, které si banka pro získání hypotečního úvěru stanoví. Více se o podmínkách hypotéky dozvíte na stránkách Podmínky hypotéky.

Hypotéka na dům, resp. na stavbu domu, je typická také svým čerpáním. Finance jsou čerpány postupně, nikoliv najednou. Banka uvolňuje finance průběžně dle postupu prací a to na základě rozhodnutí odhadce, který na stavbu domu dohlíží. Více se o podmínkách hypotéky dozvíte na stránkách Podmínky hypotéky.

LTV je poměr výše hypotéky k ceně nemovitosti. Více o LTV dozvíte na stránkách Americká hypotéka.
Hledat na webu Srovnátor.cz