Odpočet úroků z hypotéky

Stát podporuje odpočet daní z úvěru na bydlení, kterým lidé řeší své bytové potřeby. Možností odpočtu úroků úvěru na bydlení až do výše 300 tisíc korun podporuje vlastní bydlení, pro obstarané bytové potřeby od 1. 1. 2021 platí odpočet 150 tisíc korun. V praxi to znamená, že maximální odečitatelná položka činí 45 000 korun ročně, v případě sníženého odpočtu pak 22 500 Kč.

Odpočet úroků hypotéky
Odpočet úroků hypotéky podporuje stát

Bytová potřeba – co to znamená

Bytová potřeba je zákonem definována jako:

 • Výstavba bytového domu, rodinného domu, jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru a změna stavby
 • Úplatné nabytí pozemku
 • Úplatné nabytí bytového nebo rodinného domu, případně rozestavěné stavby bytového domu nebo rodinného domu a úplatné nabytí jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru
 • Splacení vkladu právnické osobě jejím členem za účelem získání práva nájmu nebo jiného užívání bytu nebo rodinného domu
 • Údržba a změna stavby bytového domu, rodinného domu, bytu v nájmu nebo v užívání jednotky
 • Vypořádání společného jmění manželů nebo vypořádání spoludědiců
 • Úhrada za převod podílu v obchodní korporaci jejím členem uskutečněná v souvislosti s převodem práva nájmu nebo jiného užívání bytu
 • Splacení úvěru nebo zápůjčky použitých poplatníkem na financování bytových potřeb

Pokud by příjem z prodeje byl vynaložen na úplatné nabytí pozemku, musí být ale splněny další podmínky. Příjem lze osvobodit pouze za podmínky, že na pozemku bude zahájena výstavba rodinného domu, bytového domu nebo jednotky, a to do čtyř let od okamžiku nabytí pozemku nebo v případě, že byl pozemek nabyt v souvislosti s úplatným nabytím rodinného nebo bytového domu, případně rozestavěné stavby nebo jednotky.

Odpočet úroků hypotéky – co je třeba doložit

Odpočet úroků hypotéky mohou provést zaměstnanci i OSVČ. Zaměstnanci uplatňují odečet jednou ročně u zaměstnavatele při ročním zúčtování daně (15. února). Zároveň musí zaměstnanci pro možnost odpočtu v průběhu roku odvádět na dani z příjmu více, než činí měsíční sleva na poplatníka (2 320 Kč pro příjmy za rok 2021, 2 570 Kč pro příjmy za rok 2022). OSVČ pak při daňovém přiznání (1. dubna 2021) a musí mít takový zisk, aby jim vznikla daňová povinnost.

Pro uplatnění odpočtu je potřeba doložit:

 • Originál výše zaplacených úroků a při prvním uplatňování odpočtu výpis z katastru nemovitostí
 • Potvrzení o výši zaplacených úroků za uplynulý rok zasílají banky a stavební spořitelny svým klientům vždy začátkem roku. V případě, že klient potvrzení nedostal, stačí kontaktovat banku nebo stavební spořitelnu
 • Pro výpis z katastru nemovitostí je nutné navštívit katastrální úřad
 • Daňový odpočet lze uplatnit buď v daňovém přiznání, zaměstnanci pak mají i možnost uplatnění v ročním zúčtování s pomocí mzdové účtárny zaměstnavatele. Nicméně i zaměstnanec má možnost podat si sám daňové přiznání

Rekonstrukce a uplatnění úroků z hypotéky

Stejně tak, jako si můžete vzít hypotéku nejen na pořízení nového bydlení, ale také na rekonstrukci stávajícího bydlení, můžete za stejných podmínek jako u pořízení nového bydlení uplatnit odpočet úroků z hypotéky i u rekonstrukce. Pokud byla rekonstrukce provedena u nemovitosti, kterou používáte k trvalému bydlení vy nebo příbuzní v přímé linii, můžete uplatnit odečet.

Sleva na dani hypotéka
Uplatnění úroků z hypotéky – vývoj úrokové sazby v letech 2012 – 2022
Vývoj úrokových sazeb v roce 2012-2022
Období Úroková sazba
31.05.2022 5,61%
31.05.2021 0,25%
31.05.2020 0,41%
31.05.2019 1,99%
31.05.2018 0,75%
31.05.2017 0,05%
31.05.2016 0,05%
31.05.2015 0,05%
31.05.2014 0,05%
31.05.2013 0,05%
31.05.2012 0,75%

Nejčastěji kladené otázky – FAQ

Nárok na odpočet úroků z hypotéky vzniká jednou ročně v daňovém přiznání u OSVČ a u zaměstnavatele při ročním zúčtování daně. O úrokových sazbách hypoték se více dozvíte na stránkách Úroková sazba.

Na odpočet úroků hypotéky má nárok ten, kdo plátí hypotéku (či úvěr ze stavebního spoření) a zároveň takovým úvěrem řeší bytovou potřebu svou nebo svých blízkých – musí to být příbuzní v první linii. O úrokových sazbách hypoték se více dozvíte na stránkách Úroková sazba.

Úroková sazba je ukazatel toho, o kolik procent se navýší vypůjčená částka za předem uvedený čas. Více se o úrokových sazbách dozvíte na stránkách Úroková sazba.
Hledat na webu Srovnátor.cz