Hypotéka pro OSVČ a podnikatele

Aktuálně podniká v České republice přes 2 miliony živnostníků. Hypotéka pro OSVČ a hypotéka pro podnikatele nebo firmy tedy nejsou ničím neobvyklým. Jsou ale pro ně připraveny trochu jiné podmínky, než pro běžného žadatele o hypotéku. Nejdůležitějším krokem je prokázat svou bonitu a předložit své daňové přiznání.

Hypotéka pro OSVČ a podnikatele
Hypotéka pro OSVČ a podnikatele

Hypotéka pro OSVČ

Také osoba samostatně výdělečně činná může žádat o hypotéku. Při žádosti pak žadatel předkládá poslední daňové přiznání. Rozhodující údaj pro výpočet toho, zda OSVČ vůbec může žádat a o jak velkou hypotéku může žádat, je základ daně. Pokud vychází v mínusu, tak je jasné, že žádost neuspěje. Čím vyšší základ daně, tím větší šance na získání hypotéky. Dalším důležitým ukazatelem je obor podnikání a s tím spojené rozdílné výše paušálních výdajů, které banky ještě vyhodnocují rozdílně, takže stejná podnikající osoba může se stejným daňovým přiznáním v každé bance dosáhnout na jinou výši hypotéky. Banky často zvýhodňují takzvaná svobodná povolání (lékaře, advokáty a tak podobně), která také podávají daňové přiznání, ale z pohledu zákona nejde o OSVČ.

Hypotéka pro OSVČ s paušální daní

V roce 2021 vznikla pro osoby samostatně výdělečně činné možnost využívat tzv. paušální daň. Tím také vznikla samostatná “odnož” hypotéky pro OSVČ, kteří paušální daň využívají. Samotný fakt, že OSVČ využívá paušální režim, není překážkou pro získání hypotéky. Pro takového žadatele připravily banky novou metodiku pro posuzování jejich úvěruschopnosti. Postup stanovení bonity i rozsah předkládaných dokumentů se pak u jednotlivých bank může mírně lišit.

Hypotéka pro podnikatele

Pokud žádá podnikatel (například majitel společnosti s ručením omezeným, neplatí ale pro OSVČ), je potřeba počítat s tím, že bude muset bance při žádosti o hypoteční úvěr doložit více dokumentů. Banky většinou vyžadují následující doklady:

  • Výpisy z účtu (minimálně za poslední 3 měsíce, ale některé banky vyžadují až 12 měsíců zpětně)
  • Daňové přiznání
  • Daňové přiznání za společnost
  • Výkaz zisku a ztrát
  • Rozvahu

Z těchto dokumentů pak banka vypočítá bonitu žadatele, tedy jeho schopnost splácet. Opět platí, že by nemělo jít o “čerstvé” podnikání jako v případě OSVČ.

Vzhledem k tomu, že si majitelé společností často vyplácejí nižší částky, některé banky umožňují započítat do příjmů vyplacené dividendy nebo podíly na zisku. Toto je ale vždy nutné probrat se specialistou na hypotéky a také přímo s bankou, u které podnikatel o hypotéku žádá.

Hypotéka pro firmy

Některé banky nabízejí i hypotéky pro firmy (nejde o spotřebitelský úvěr, takže se na jejich podmínky nevztahuje zákon s Spotřebitelském úvěru). Takové hypotéky mají většinou vyšší sazbu než hypotéky pro spotřebitele (o 0,5% až 1% vyšší) a nižší maximální LTV (maximálně 80). Také mají kratší maximální dobu splácení a vyšší poplatky (protože se nejedná o spotřebitelský úvěr). Jako u všech hypoték , tak i v tomto případě platí, že záleží na každé bance, jak má nastavené podmínky pro získání tohoto úvěru.

Nejčastěji kladené otázky – FAQ

Je potřeba splnit podmínky, které jsou po získání hypotečního úvěru předepsané. Úroková sazba se pak může lišit podle konkrétního oboru činnosti. Více se o úrocích hypotéky dozvíte na stránkách Úroková sazba.

Splátka hypotéky je měsíční splátka, která je každý měsíc splácena klientem, který hypotéku čerpá. Splátka se skládá ze dvou částí – jistiny a úroku. Více se o úrocích hypotéky dozvíte na stránkách Úroková sazba.

Termín 1. splátky hypotéky je uveden ve smlouvě (případně splátkovém kalendáři). Více se o splátkách hypotéky dočtete na stránkách Splátky hypotéky.
Hledat na webu Srovnátor.cz