Agresivní řidiči u nás a ve světě

14.03.2018

Hovoříme-li o agresivním řidiči, máme na mysli, člověka, který řídí vozidlo takovým způsobem, při kterém přímo nebo nepřímo ohrožuje ostatní účastníky provozu. Mezi jejich časté prohřešky patří, vysoká rychlost, nebezpečné předjíždění, nedodržují bezpečnou vzdálenost, zneužívají výstražná světla a často troubí. Agresivního řidiče pokud je v ráži poznáme na první pohled, často zuřivě gestikuluje, má výraz bohyně pomsty Nemesis a nebojí se používat vulgarismy.

Agresivní řidiči u nás a ve světě

Tím, jak se kdo tváří nebo mluví, ale nikoho neohrožuje, co vyvolává nebezpečnou agresi?

 1. Tlak vyletí některým řidičům, pokud před nimi někdo jede příliš laxně nebo pomalu.
 2. Dlouhé a pomalé předjíždění na dálnici a s tím neadekvátně dlouhý pobyt v levém pruhu.
 3. Pomalé rozjíždění na semaforech nebo v křižovatce.

Dokonce existuje typologie agresivních řidičů, tu vytvořil pan Larson a má pět kategorii:

 • Závodník s časem, tento řidič spěchá, aby byl ve svém cíli co nejrychleji, cokoliv ho zdržuje na jeho cestě, v něm vyvolává agresivitu.
 • Soutěžící agresor, se snaží soutěžit v dopravě s ostatními řidiči, prohra ho nenechává chladným.
 • Pasivní agresor, tomu se daří vyvolávat agresi v ostatních řidičích, dělá to tak, že je například nenechá zařadit do pruhu, nedovolí jim ho předjet.
 • Narcis, chce jít příkladem, striktně dodržuje předpisy a zlobí ho všichni ostatní, kteří je porušují.
 • Strážce, má pocit, že může ostatní trestat, když se dopustí nějakého přestupku.

Nehodovost v ČR

Nevhodné chování řidičů často vede k dopravním nehodám. V roce 2017 Policie ČR šetřila 103 821 dopravních nehod, ty si vyžádaly 502 životů, i když je tohle číslo vysoké je nutné podotknout, že v minulém roce zemřelo na českých cestách nejméně lidí od roku 1961.

Nejčastější příčina nehod řidičů motorových vozidel:

Příčina nehody Počet nehod
řidič se plně nevěnoval řízení 16 901
nesprávné otáčení nebo couvání 9 021
nedodržení bezpečné vzdálenosti 8 106
jiný druh nesprávné jízdy 7 830
nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky 6 741
nezvládnutí řízení vozidla 4 774
nedodržení značky DEJ PŘEDNOST V JÍZDĚ 4 176
vyhýbání bez dostatečného bočního odstupu 3 990
vjetí do protisměru 2 738

Zdroj: Policie České republiky

Jaká vozidla vlastní agresivní řidiči?

Průzkum veřejného mínění v Anglii naznačil, že většina lidí považuje za nejagresivnější řidiče automobilu značky BMW, konkrétně typ M3, označilo je 56% dotázaných. 43% lidí má dojem, že agresivní jsou také řidiči Range Rovera a na třetím místě jsou majitelé Audi.

Spočítejte si rychle povinné ručení


Odesláním formuláře tlačítkem Zobrazit 10 nabídek souhlasíte se zpracováním Vámi zadaných osobních údajů – Informace o zpracování osobních údajů

Kde v Evropě žijí nejvíce agresivní řidiči?

To zda nehody způsobují skutečně jen řidiči, které můžeme označit za agresivní, není stoprocentní. Při hledání odpovědi na otázku, kdo je nejagresivnější, nám statistiky nehodovosti nemohou dát přesnou odpověď. Posuzování agresivity je spíše subjektivní, přesto se některé agentury pokoušejí zkoumat chování řidičů. Společnost LeasePlan hodnotila řidiče z 20 zemí, procentuálně ohodnotila projevy agrese jako zablokování cesty, verbální agrese, agresivní gesta. Zde je pořadí zemí, podle tohoto kritéria:

pořadí země zablokování cesty verbální agrese agresivní gesta
1. Velká Británie 73% 53% 76%
2. Francie 42% 44% 73%
3. Česká Republika 72% 40% 70%
4. Německo 62% 47% 43%
5. Indie 59% 44% 52%
6. Belgie 48% 32% 60%
7. Itálie 44% 37% 48%
8. USA 44% 32% 52%
9. Austrálie 40% 34% 52%
10. Lucembursko 34% 19% 70%

Z tabulky vyplývá, že v Anglii se 76% řidičů někdy stalo příjemcem agresivní gest, 53% se jich dostalo do slovní agrese a 73% vjel do cesty jiný řidič. Pomyslné vítězství v průzkumu, je v případě Velké Británie, přikládáno hustému provozu a špatné kvalitě cest, čímž se řidiči dostávají pod tlak.

Společnost Ipsos v roce 2015 provedla výzkum, ve kterém sledovala chování řidičů v různých státech Evropské unie. Ukázalo se, že nejvíce agresivních řidičů žije v Německu.

Co Němci dělají:

 • Podle výzkumu celá jedna třetina německých řidičů při jízdě používá urážlivá gesta a slova, dělá to celých 67 % (průměr EU je 56%)
 • 34 % z nich se lepí na vozidlo jedoucí vepředu, aby ho zastrašilo.
 • 18 % účastníků výzkumu se přiznalo, že někdy vystoupí z auta a jdou si nepříznivou situaci s ostatními vyřídit tzv. face to face.

Co průzkum to jiný výsledek, zatímco v posledním uváděném jsou za agresivnější řidiče považování Němci, v jiném průzkumu se umístili na 4. místě až za námi. Pravdou je, že setkání s agresivitou v jakékoliv formě je nepříjemná a nebezpečná, doporučujeme proto řídit defenzivně, s klidnou hlavou a nenechat se vyprovokovat.

Hledat na webu Srovnátor.cz