Fotovoltaika je chytrým a ekologickým řešením, jak ušetřit za elektřinu

20.07.2022

Fotovoltaika na střechu je, stejně jako další ekologicky šetrné prvky v oblasti bydlení, trendem posledních let. Pořízení vlastní fotovoltaické elektrárny (FVE), která dokáže snížit účty za elektřinu a získat větší nezávislost na jejich dodavatelích, je o to víc aktuální v dnešní době, kdy energetická krize žene ceny energií prudce nahoru. Jde sice o vyšší investici, která se ale v dlouhodobém měřítku vyplatí, navíc její návratnost může pomoci zkrátit státní dotace.

Fotovoltaika je chytrým a ekologickým řešením, jak ušetřit za elektřinu
Fotovoltaika na střechu je nejefektivnější za slunečného počasí.

Fotovoltaika na střechu šetří peněženku i životní prostředí

Fotovoltaické panely jsou čím dál častěji k vidění na střechách rodinných domů, a to nejen novostaveb, ale i staveb o poznání starších. A není divu – sluneční záření je nevyčerpatelný zdroj energie a domácí fotovoltaika zase skvělý způsob, jak sluneční paprsky využít ve váš prospěch – k napájení spotřebičů, ohřevu vody nebo třeba dobíjení elektromobilu. Motivy pro pořízení domácí FVE jsou obvykle následující:

 • finanční úspora (její výše závisí na tom, kolik elektřiny vyrobené FVE dokážete využít a o kolik se sníží objem elektřiny nakoupené z distribuční sítě),
 • určitá míra energetické soběstačnosti,
 • ohleduplnost vůči životnímu prostředí.

Fotovoltaika na klíč od specializované firmy

Rozhodnete-li se pro pořízení fotovoltaiky, nezbývá než se obrátit na odbornou firmu, kterých je s rostoucí oblibou FVE na trhu celá řada. Odborná firma vás provede celým procesem – posoudí vhodnost instalace FVE na vaši nemovitost, s ohledem na chod domácnosti a vaše možnosti navrhne řešení na míru, zařídí instalaci panelů a následné kompletní zapojení. Vzhledem k tomu, že se může jednat o investici v řádu stovek tisíc korun, vyplatí se vybírat mezi renomovanými společnostmi (např. ČEZ fotovoltaika bude mít lepší renomé a více realizovaných projektů než před pár lety založená firma).

Co byste měli vědět před pořízením vlastní FVE?

Před tím, než zadáte poptávku specializované firmě a než se vaše fotovoltaika na klíč začne realizovat, je vhodné se zamyslet nad několika důležitými otázkami:

Je vaše střecha vhodná k instalaci fotovoltaických panelů?

To záleží především na sklonu střechy a její orientaci. Ideálem je střecha se sklonem cca 35°, orientovaná přesně na jih, která slibuje maximalizaci celoroční výroby. FVE se ale v našich zeměpisných podmínkách bude dařit i na střechách orientovaných k jihovýchodu či jihozápadu, jejichž sklon je 35° až 45°. Střecha by neměla být zastíněna sloupy, stromy nebo okolními budovami.

Fotovoltaické panely nemusí být umístěny nutně jen na střeše domu. Dají se instalovat například i na garáž, pergolu, balkon, dokonce i fasádu – v takovém případě je ale třeba počítat s určitou ztrátou energetické výnosnosti.

Některé oblasti ČR mají lepší podmínky pro provoz FVE.
Některé oblasti ČR mají lepší podmínky pro provoz FVE.
Zdroj: solargis.com

Také jednotlivé oblasti Česka jsou sluncem různě ozářeny, což zobrazují solární mapy. Z této mapy globálního horizontálního ozáření vyplývá, že je výhodnější instalovat FVE na dům v Jihomoravském kraji než na severu Čech.

K čemu bude vyrobená elektřina sloužit?

Domácí FVE může mít různé podoby. Od nejjednodušších systémů, které vyrobenou elektřinu využívají jen k ohřevu teplé užitkové vody, přes složitější systémy s bateriemi pro akumulaci přebytečné energie až po fotovoltaické elektrárny napojené na tepelné čerpadlo.

Ve většině případů se vyplatí investovat do baterií, které ukládají přebytečnou energii. Připojíte-li totiž k vaší FVE baterie, budete mít vyrobenou elektřinu k dispozici i v době, kdy elektrárna nepracuje (např. v noci). Pokud vaše fotovoltaika baterie mít nebude, budete moci přebytečnou elektřinu využít k ohřevu vody nebo ji prodat do distribuční sítě, což ale není příliš výhodné.

Jaké jsou vaše finanční možnosti?

Hned na začátku je také důležité si ujasnit, kolik korun jste ochotni do fotovoltaiky investovat. Přestože je možné uhradit část nákladů z dotačního programu, stále jde obvykle o investici v řádech stovek tisíc korun.

Fotovoltaika cena a dotace

Cena FVE závisí na množství fotovoltaických panelů, jejich výkonu, nákladech na instalaci a dalších faktorech, např. na kapacitě bateriového úložiště. U solárních panelů obecně platí, že u levných se dá očekávat nižší výkon a kratší životnost, zatímco kvalitní značkové panely bývají účinnější a mívají delší životnost. Cena by proto neměla být tím rozhodujícím faktorem.

Dobrou zprávou je, že část nákladů na pořízení domácí FVE lze uhradit z dotačního programu Nová zelená úsporám. Dotace může pokrýt maximálně 50 % vašich uznatelných nákladů a její maximální výše pro rodinný dům činí 200 000 Kč, u zvýhodněných krajů (Karlovarský, Ústecký, Moravskoslezský) je to potom ještě o 10 % více. V následující tabulce je uvedeno, na jaké konkrétní dotace fotovoltaika dosáhne:

Instalovaný typ / součást FVE Výše dotace
Základní instalace o výkonu 2 kWp se standardním měničem 40 000 Kč
Základní instalace o výkonu 2 kWp s hybridním měničem 60 000 Kč
Základní instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepel. čerpadla 100 000 Kč
Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu 10 000 Kč
Za 1 kWh elektrického akumulačního systému 10 000 Kč

A za jak dlouho se investice vrátí? Návratnost fotovoltaiky se pohybuje kolem 7 až 10 let. Životnost fotovoltaických panelů je ale mnohem delší, a to minimálně 20 – 25 let. Po této době panely nepřestávají fungovat, ale sníží se pouze jejich účinnost a tím pádem vyrobí o něco méně elektřiny. Funkční ale mohou údajně vydržet až 50 let.

Zároveň je třeba pomyslet na to, že fotovoltaika je neustále vystavena nepřízni počasí – nebezpečím pro ni mohou být zejména bouřky a krupobití. Je proto vhodné fotovoltaické panely proti těmto a dalším rizikům pojistit, resp. zahrnout FVE do pojištění nemovitosti.

Fotovoltaika na střechu má své pro a proti

Uvažujete-li o pořízení fotovoltaiky, může vám při rozhodování pomoci výčet kladných a stinných stránek. Začněme pozitivy. Fotovoltaika:

 • využívá nevyčerpatelný zdroj energie, který je k dispozici úplně zadarmo,
 • je nenáročná na údržbu a má nízké provozní náklady,
 • šetří životní prostředí,
 • pomáhá snížit účty za elektřinu a získat větší míru nezávislosti na dodavatelích energie,
 • může být dostupnější díky státní dotaci, která zkrátí návratnost fotovoltaiky,
 • zhodnocuje danou nemovitost,
 • má dlouhou životnost.

Jsou tu ale i určitá negativa, která je třeba vzít rovněž v úvahu:

 • vyšší pořizovací cena,
 • klimatické podmínky – nepředvídatelnost počasí, rozdílná intenzita slunečního záření napříč ČR,
 • FVE se nehodí na každou budovu (střecha může být zastíněná či orientovaná na špatnou světovou stranu),
 • instalace FVE na již stojící nemovitost může vyžadovat určité stavební úpravy.

Nejčastěji kladené otázky – FAQ

Domácí fotovoltaická elektrárna je soustava několika fotovoltaických panelů (od jejich počtu se odvíjí výkon FVE), které se skládají z mnoha menších polovodičových (nejčastěji křemíkových) článků. Fotovoltaika využívá k přeměně energie slunečního záření na energii elektrickou tzv. fotoelektrický jev, při němž působením slunečního světla na polovodičový materiál vzniká elektrický proud. Nedílnou součástí FVE je střídač (též měnič), který převádí stejnosměrný proud vzniklý ve fotovoltaických panelech na střídavé napětí.

Záleží na mnoha faktorech – počtu fotovoltaických panelů, jejich výkonu, lokalitě, počasí, ročním období, orientaci a sklonu panelů atd. V klimatických podmínkách ČR platí, že 1 kWp fotovoltaiky (tzn. 3 – 4 fotovoltaické panely) vyrobí přibližně 980 – 1 000 kWh elektřiny za rok. Kolik energie spotřebují běžné domácí spotřebiče, se dozvíte v tomto článku.

Dotaci na pořízení fotovoltaiky lze získat z programu Nová zelená úsporám. Žádat lze před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací, peníze však obdržíte vždy až po dokončení projektu a doložení potřebných dokumentů. Žádost o dotaci se podává výhradně přes internet přes systém AIS SFŽP ČR.

Pojištění fotovoltaických panelů se sjednává společně s pojištěním nemovitosti, jejíž jsou součástí. Pozor – u některých pojišťoven je nutné panely ve smlouvě zvlášť specifikovat, přestože jsou součástí hlavní stavby. Pokud panely nejsou součástí pojišťované nemovitosti, je nutné je ve smlouvě vždy samostatně specifikovat. Pojištění nemovitosti včetně pojištění FVE snadno sjednáte zde.
Autor Tomáš Minařík

Tomáš Minařík

Tomáš je odborník, který se věnuje ochraně vašeho domova, auta a cenností. S osobním přístupem a odbornými znalostmi vás provede světem pojištění občanského majetku, aby vaše cenné věci byly vždy v bezpečí. Jeho expertíza a závazek k detailu zajišťují, že najdete pojištění, které přesně odpovídá vašim potřebám.

Hledat na webu Srovnátor.cz